Fagseminar om referansearbeid i bibliotek

Foreleser og en gruppe kursdeltakere som sitter med ryggen til.
Oppmerksomme kursdeltakere lytter til Idunn Bøyum som snakker om referansearbeid

I regi av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ble det arrangert fagseminar 26. -27. november. Det var rimelig godt oppmøte fra bibliotekene i Troms fylke, og deltakerne fikk diskutert prosjektet og delt tanker om prosjektets framtid. Deltakerne fikk også høre to gode forelesninger om referanseintervju eller veiledning av publikum, som kommer til biblioteket med spørsmål om fagtekster. Referanseintervju handler om hvordan bibliotekarene kan gå fram for å få nok informasjon fra publikum for å kunne finne fram til de riktige fagtekstene.