Fagbibliotekuka

Forside på tidsskriftene Arbeiderhistorie, Heimen og Historisk tidsskrift. Idunnlogo.

Bibliotek i Troms har markert fagbibliotek-uka i uke 13. Dette er et tiltak som arbeidsgruppa til prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør har foreslått for å løfte fram folkebibliotekene som fagbibliotek. Foredragsturneen Finland 1918 er den eneste aktiviteten som er satt i gang av fylkesbiblioteket. Det har ellers vært opp til folkebibliotekene å markere uka på sin måte.

Skjervøy, Lyngen og Balsfjord bibliotek har vært aktive på Facebook for å informere sitt publikum om de ulike digitale ressursene biblioteket har. Det har vært omtaler av Biblioteksøk, BookBites og verdensbiblioteket.no for å nevne noe. Sørreisa og Berg har invitert til presentasjon av digitale ressurser og Lenvik har invitert alle ansatte i Kunnskaps- og Næringsparken Senja til «Smakebit på biblioteket».

Harstad, Bardu og Lenvik bibliotek har hatt besøk av forfatter og journalist Morten Jentoft som har snakket om Finland 1918. I Harstad var det 65 tilhørere, i Bardu 38 og i Lenvik 85. Foredraget på Finnsnes ble streamet. Nordreisa og Skjervøy bibliotek inviterte publikum til å komme på biblioteket for å høre på foredraget.