En takk til Helga

Helga Amdal StensenEtter 21 år som bibliotekleder i Kvæfjord har Helga Amdal Stensen nå gått over i pensjonistenes rekker.

Troms fylkesbibliotek vil takke Helga for den solide jobben hun har gjort i alle disse årene. Vi vil  spesielt trekke fram det lesefremmende arbeidet for barn og unges fritidslesing, for elever og læreres skolebibliotektilbud i grunnskolene og for lesefremmende tiltak i den videregående skolen i Kvæfjord og Harstad.

Helga har utført jobben sin med kunnskap og klokskap, og hun har fulgt med i tiden og tatt tak i det nye som har dukket opp. Helga har vært en tydelig stemme i biblioteklederkollegiet som det har vært en glede å samarbeide med. Vi har alltid sett fram til hennes årsmeldinger. For noen år tilbake så Helga og mange andre fram til at det skulle komme et nytt bibliotekbygg i kommunen. Det ble lagt ned mye arbeid i dette, men nytt bibliotekbygg ble det dessverre ikke. Helga fortsatte ufortrødent videre i det gamle legekontoret. Det bibliotekfaglige tilbudet fortsatte å holde høy kvalitet – takket være Helga.

Vi ønsker Helga lykke til i hennes nye tilværelse. Vi regner med at hun ikke kommer til å kjede seg, og får hun ledig tid så vet hun i hvert fall hvor det er lesestoff å finne.