DKS-program for 2019/2020 vedtatt

De to utøverne i "Les for livet" foran ei delvis utfylt tavle.
Les for livet er en produksjon fra Olav H. Haugesenteret til elever på 5. – 7. trinn.

Programrådet har hatt møte og vedtatt tilbudet i Den kulturelle skolesekken for skoleåret 2019/2020 for elever i grunnskolen og videregående skole. Nytt for neste skoleår er at det kommer fasttilbud for elever i videregående skole. Første trinn får fasttilbud i musikk, andre trinn scenekunst og tredje trinn litteratur. Programmet vil bli presentert på DKS-Troms så snart inneværende skoleåret er over. Foreløpig ligger programmet for 2018/2019 tilgjengelig her.

Tromsø kommune er en såkalt 100 %-kommune og elevene her får et eget tilbud.