Digitalt seminar 28.01.21: Offentlig informasjon

Torsdag 28. januar arrangerer prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 
digitalt seminar om offentlig informasjon fra Storting og Regjering.
Målgruppe for seminaret er ansatte i Folkebibliotek i Troms og Finnmark.
Foredragsholder er Tor Holmstad, bibliotekar ved Harstad bibliotek

PROGRAM
Torsdag 28.01.2021, kl. 10.00-13.00

10.00 – 10.40: Velkommen.
Resymé av seminaret Stortinget, bibliotek og offentlig informasjon (6-7 nov. 2019).
10.40 – 11.20: Digital omvisning i stortinget.no, med tips om søk.
11.20 – 11.30: Presentasjon av oppgaver
11.30 – 12.00: Pause
12.00 – 12.30: Arbeid med oppgavene
12.30 – 13.00: Gjennomgang av oppgavene. Avslutning

Påmelding til Aud Tåga innen 26. januar.
Lenke til seminaret sendes ut onsdag 27. januar.