Digitalt bransjetreff for litteraturmiljøet i Nord-Norge – en oppsummering

Da verden plutselig ble litt annerledes våren 2020 bestemte vi oss fort for at bransjetreffet som prosjekt Sammen for nordnorsk litteratur hadde planlagt å arrangere i Harstad 26. juni i forbindelse med Festspillene i Nord-Norge, ikke skulle avlyses, men innta digital form i stedet.
Program for bransjetreffet.

Fylkesbibliotekene i Nordland og Troms og Finnmark fortsatte planleggingen sammen med Norsk Forfattersentrum Nord og Nordnorsk forfatterlag. De fikk i ansvar å forberede hver sine bolker:

  • Norsk Forfattersentrum – Innlegg ved daglig leder Ingvild Christine Herzog. Hvem er vi og hva gjør vi? I tillegg fikk vi høre om endringer i «kjølvannet av korona». Hva må man som arrangør og forfatter tenke på nå? Om regelverk og bruk av verk med mer.
  • Nordnorsk forfatterlag – Innledning ved leder Sanne Mathiassen. Deretter innlegg fra forfatterne Monika Steinholm og Lill Karin Elvestad. Vi fikk høre om deres erfaringer med å møte publikum og arrangører. Hva betyr det å få oppdrag fra det offentlige, som skoler og bibliotek (eller andre)? Hvordan opplever de å delta på arrangement på bibliotek og andre steder? Hva bør arrangøren/verten tenke på for at dette skal bli en god opplevelse for både forfatter og publikum?

I tillegg hentet vi inn Mette Møller, generalsekretær i Den norske Forfatterforening, som holdt et foredrag om forfatteres rettigheter og hadde et webinar om digital formidling:

  • Malin Hvammen Adriaensen som driver instagramkontoen Readygoread delte sine erfaringer med Instagram/Facebook. Om digitale bokbad, hvordan bygge opp en egen hashtag og om litteraturmiljøet på Instagram/Facebook.
  • Sanne Mathiassen snakket om profilering av forfattere via forfatterlagets digitale kanaler og hva du som forfatter kan gjøre for å profilere deg digitalt.

Det digitale treffet ble sendt via plattformen Teams. Mot slutten av dagen flyttet vi oss over til en annen plattform for å overvære tildelingen av årets arbeidsstipend på 100 000 kroner som gis til en skjønnlitterær forfatter bosatt i Nord-Norge. Tildelingen ble streamet på Facebook fra Tromsø bibliotek og byarkiv.

Vi mener at bransjetreffet ble en stor suksess. Det tekniske fungerte uten problemer gjennom hele dagen og deltakerne var veldig fornøyd med de faglige innleggene. Flere meldte tilbake at de syntes temaene var artige, inspirerende og nyttige for dem i deres arbeidshverdag.

Vi registrerte til sammen 73 deltakere, der 44 stykker hadde tilknytning til bibliotekbransjen og 29 til forfatter- og forlagsbransjen. Dette var tre ganger flere enn det vi tror vi ville ha fått samlet fysisk i Harstad. Digitale treff har jo den fordelen at man kan følge det fra hvor man enn er i verden. Vi vil også i framtiden tenke digitale løsninger, helt eller delvis, fordi vi ser at det er en fin måte å øke kunnskapen og tilgjengeligheten for flere.

På evalueringsmøtet som vi hadde nå i august snakket vi om at vi neste gang må være mer tydelig på målgrupper – hvem er det vi lager seminaret for? Vi må informere foredragsholderne mer om hvem det er de snakker til, slik at de klarer å spisse sitt budskap enda bedre.  Vi snakket også om at vi bør ha et mer fengende navn på bransjetreffet og bruke mer tid på profilering til bransjen. Gjerne med noen flotte plakater, oppslag og informasjon via flere kanaler – slik at enda flere blir oppmerksom på arrangementet.

Denne stemningsrapporten ble publisert i etterkant av seminaret.