Ti forfattere har søkt på årets arbeidsstipend

Fjorårets vinner Ingvild Holvik mellom Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune og Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Per Ivar Somby Fristen for skjønnlitterære forfattere i Nord-Norge til å søke nordnorsk arbeidsstipend utløp 1. mars. Det er fjerde …

Continue reading ‘Ti forfattere har søkt på årets arbeidsstipend’ »

Fine strømminger fra bibliotek til barn og unge

I uke 7 besøkte to forfattere bibliotek i Finnmark med opplesninger til barn og ungdom i regi av Under Nordlyset. Onsdag var det livestrømminger fra Alta bibliotek og Sør-Varanger bibliotek. Endre Lund Eriksen hadde en miniturné med besøk i Berlevåg bibliotek før Sør-Varanger og Monika Steinholm besøkte Hammerfest i før hun var i Alta. Strømmingene …

Continue reading ‘Fine strømminger fra bibliotek til barn og unge’ »

Hvordan lage arrangement rundt digitalt innhold?

Tema for det månedlige møtet mellom folkebibliotekene i fylket og fylkesbiblioteket var fysiske arrangement med digitalt innhold. 32 deltakere hørte representanter fra fem av bibliotekene i fylket delte villig av sine erfaringer. Både det de hadde lyktes med og ting de kunne gjort annerledes. Først kommer en liten oppsummering før vi presentere erfaringer fra de …

Continue reading ‘Hvordan lage arrangement rundt digitalt innhold?’ »

Litteraturseminar Tromsungdom leser

Det årlige litteraturformidlingsseminaret i Tromsungdom leser ble gjennomført digitalt i år. For første gang hadde vi også med oss lærere og bibliotekarer fra Finnmark og mer enn 50 personer deltok på hele eller deler av seminaret. Bokpraterne Ellen Berg Larsen og Silje Johannessen fra Tromsø bibliotek og byarkiv fortalte om tanken bak bokpraten, viktigheten av …

Continue reading ‘Litteraturseminar Tromsungdom leser’ »

Utviklingsmidler til aktiv formidling i Troms og Finnmark fylke

Sju bibliotek i Troms og Finnmark fylke ble tildelt midler til aktiv formidling på tampen av 2020. Bibliotekene får til sammen 665 000 kroner. Det var mulig å søke inntil 75 000 kroner fra hvert bibliotek på midler som skal brukes i tråd med Bibliotekstrategien 2020-2023. Følgende bibliotek ble tildelt 75 000 kroner hver: Kvæfjord, …

Continue reading ‘Utviklingsmidler til aktiv formidling i Troms og Finnmark fylke’ »

Skranken som møteplass

Utviklingsprosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør avviklet fagseminaret Skranken som møteplass, 9. desember 2020 som digitalt seminar. Universitetsbibliotekarene Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik fra NTNU UB Trondheim holdt foredrag om prosjektet «Skrankearbeid må få status og skinne!» Lamøy og Kilvik gjennomførte i 2017-2019 prosjektet TREFF: Mot en ny plattform for universitetsbibliotekets skranketjeneste. Funnene, som er gjort, i …

Continue reading ‘Skranken som møteplass’ »

Et felles løft for formidlingskompetansen i folkebibliotekene

1. desember ble det kjent at fylkesbibliotekene er tildelt 3 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket, for å styrke formidlingskompetansen i folkebibliotekene. Dette som en del av Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Gjennom prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek vil fylkesbibliotekene jobbe sammen om å styrke bibliotekansattes arbeid med å formidle det store mangfoldet i fag- og folkebibliotekenes samlinger. Å utvikle bibliotekene som kunnskapsarenaer, er også en …

Continue reading ‘Et felles løft for formidlingskompetansen i folkebibliotekene’ »

Barne- og ungdomslitteratur: Formidling i fokus

Barne- og ungdomsbokforum (B&U-forum) hadde oppstart 17. november og er fortsatt åpen for interesserte bibliotekansatte fra alle fylkets bibliotek, med møtepunkt på tirsdager ca 6. ganger årlig. Vi fikk satt tydelige mål for gruppa: Vi ønsker å få inn godt faglig innhold, skape en møteplass og et forum for gode samtaler, deling av kompetanse og …

Continue reading ‘Barne- og ungdomslitteratur: Formidling i fokus’ »