Bransjetreff for litteraturen og utdeling av arbeidsstipend

Kristin Bjørn, fjorårets mottaker av arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter.
Fjorårets mottaker Kristin Bjørn. Foto: Julie Pike

Det skjer i Harstad 28. juni 10.30 – 13.00. Da blir det bransjetreff for litteraturen med presentasjoner fra Sametinget om produksjon og formidling av samisk litteratur og presentasjon fra Hamsunsenteret om formidling. Seinere på dagen skal fylkesråd for kultur Sigrid Ina Simonsen dele ut arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter. Fjorårets mottaker av arbeidsstipendet var Kristin Bjørn, og vi venter spent på årets tildeling.