BookBites-sammenslåing av konsortiene i Troms og Finnmark

  • Alle innkjøpte pakkelisenser fra Troms og Finnmark legges sammen og blir med over i nytt fylke.  
  • Kulturfondlisenser for 2020/2021-bøker vil bli tildelt etter gjeldende fordelingsnøkkel fra NB.  
  • Kulturfondbøker fra 2019 og eldre vil følge gammel lisensfordeling. Det vil si at riktig antall k-fondlisenser fra de gamle fylkene legges sammen og blir med over i nytt fylke.  
  • E-lydbøker kommer ikke på kulturfond. Det vil bli kjøpt inn færre e-lydbøker til voksne, mens e-lydbøker til barn prioriteres.
  • Lånerne får beholde reservasjonene sine. De vil bli plassert i en mest mulig rettferdig kø, som styres av reservasjonstidspunktet. Lånere kan i en del tilfeller oppleve at køen går fortere, siden pakkelisenser legges sammen og tilgjengeligheten dermed øker. I andre tilfeller kan de oppleve det motsatte, for eksempel hvis et av fylkene har svært mange reservasjoner på en bok.  
  •  Bibliotekenes egne hyller blir med over til nytt fylke. 
  • Alle brukere (bibliotekansatte) i Troms og Finnmark, inkludert deres respektive tilganger/roller, vil bli flyttet over til nytt fylke. Inviterte brukere vil bli slettet. Vi flytter kun aktive brukere.  
  • Innkjøp foretas av Tromsø bibliotek og byarkiv i samarbeid med fylkesbiblioteket. Innkjøpsforslag kan sendes tanmayo.olsen@tffk.no eller mads.munkvold@tffk.no. Oppgi forfatter og tittel og om det er ebok eller elydbøk som ønskes.