Bifall til samarbeidsprosjekt i Tromsø kommune

Ansvarlig for skoletjenesten Susanne Baumgärtel og leder av Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand.

Tromsø bibliotek og byarkiv har fått støtte fra NB til prosjektet «Bedre bibliotek for barn og unge«. 15. desember ble det arrangert oppstartsseminar for prosjektet.  Leder av Bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket Svein Arne Tinnesand besøkte torsdag oppstartseminaretseminaret «Bedre (skole)bibliotek til barn og unge» i Tromsø, og gav bifall til det treårige prosjektet. Prosjektet er et samarbeid mellom folkebibliotek og skole i Tromsø kommune. Tinnesand sa at initiativ til samarbeid mellom folkebibliotek og skole må være lokalt. Fordelen med lokale prosjekt er den lokale forankringa. Nasjonalbiblioteket må ha et blikk for søknader som handler om denne typen samarbeid. Det er helt innafor bibliotekstrategien som gjelder ut 2018.

Skrøt av Tromsø bibliotek og byarkiv

Prosjektleder Eivind Raustøl og leder av utdanningskomiteen i Tromsø kommune Elin Jørgensen.

Elin Jørgensen, (Rødt) leder av Utdanningskomiteen i Tromsø kommune sa at folkebiblioteket i Tromsø er godt drevet, og et veldrevet folkebibliotek er ei forutsetning for et godt samarbeid med skolebibliotekene. Skoletjenesten ved Tromsø bibliotek og byarkiv er et resultat av kontaktutvalget. Dette er politisk forankra gjennom samarbeidsavtale fra 2001, siste revisjon var i 2015. Den første strategiplanen for skolebibliotek gjaldt for 2011-2014, etter den siste revideringa gjelder den for 2016-2019. I denne utgaven er det tatt inn en ny og viktig strategi som handler om skolebibliotek og samisk.