Biblioteksamarbeidet i Sør-Troms får 100 000 kroner

Fylkesråden for kultur og næring har bevilget 100 000 kroner til utvikling av biblioteksamarbeidet i Sør-Troms.
I vår ble det etablert et faglig samarbeid mellom de sju folkebibliotekene: Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen og Bok- og kulturbussen. Samarbeidet er i sin spede begynnelse. Det har likevel vært arrangert gode møter med faglige innhold. For at samarbeidet skal finne sin form, trenger partene en prosess for å komme fram til hva samarbeidet kan være for dem. De tildelte midlene skal brukes til utviklingsprosess og til å hente inn kompetanse som kan veilede.