Bibliotekplanen vedtatt i fylkestinget

Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 er nå enstemmig vedtatt i fylkestinget. Uttalelsene fra politikerne var positive og flere la vekt på at det var gjort et godt og solid stykke arbeid. Andre ting som kom fram i debatten var viktigheten av at lokale politikere anerkjenner bibliotekene og bevilger nødvendige ressurser og utredning av behovet for bokbuss i Midt-Troms. Fylkesråd for næring, kultur og helse,  Willy Ørnebakk poengterte at bibliotekene må være der folk bor.

Les mer på tromsfylke.no