Bibliotekene som kunnskapsaktør er relevante dannelsesinstitusjoner i lokalsamfunnene

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek, november 2019

Det treårige prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør nærmer seg slutten. Det arrangeres digitalt avslutningsseminar 6. mai 2021. Seminaret åpnes av fylkesråd for kultur i Troms og Finnmark. Prosjektet har i løpet av perioden mottatt 1,8 mill. i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

På seminaret blir det innlegg av nasjonalbibliotekaren som vil snakke om «Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023». I strategien står det følgende: «Demokrati er ikke gitt, derfor må strategien legge til rette for at bibliotekene kan fungere som kunnskapsarena som gir tilgang til kvalitetssikra informasjon og forskning.»

Det har vært viktig å gi bibliotekansatte kunnskap om gode kilder til informasjon og kunnskap for å kunne gi best mulig bibliotektilbud til publikum. Det har også vært viktig å legge til rette for at noen få bibliotekarer skulle få mulighet til å skaffe seg mer kompetanse på dette området enn øvrige bibliotekansatte.  Denne kompetansen har vært til nytte for bibliotekfellesskapet i fylket.  På seminaret møter vi to av disse bibliotekarene, som vil fortelle om sitt arbeid med referansespørsmål og arbeidet med å lage kurs for bibliotekkollegaer.

I prosjektet har det vært et godt samarbeid med UB UiT Norges arktiske universitet. Vi får høre dere syn på dette, og får også høre fagbibliotekenes syn på samfunnsoppdraget sitt sett i lys av bibliotekstrategien.

Seminaret avsluttes med å se framover. Nasjonalbiblioteket har tildelt Troms og Finnmark fylkesbibliotek 350 000 i utviklingsmidler til å videreføre prosjektet, som får navnet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0.