Bibioteksjefmøtet

Årets siste biblioteksjefmøte er avslutta og vi takker alle for oppmøte og engasjement. Dere er en flott gjeng å jobbe med.

Vi har gjennomgått evalueringene og takker for gode ord og konstruktive tilbakemeldinger. Disse tar vi med oss i planlegginga av neste møte. Husk at vi alltid er åpne for innspill til tema og saker dere ønsker å ha med til neste gang.

Birgit åpna møtet med å snakke om den nye bibliotekstrategien og om vår felles regionale bibliotekplan.  

Åpen post med erfaringsutvikling gir flere av dere gode tilbakemeldinger på. Hilde i Bardu fortalte om Sjakk og samfunn og fikk flere til å vurdere å melde seg på.  I tillegg fikk vi høre om ulike måter å lage makerspace på og hvor man eventuelt kan søke om penger til sånne prosjekter.

Tanmayo hadde en gjennomgang av tilgangen på digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket og Aud har gjennomgått Kunnskapsaktørprosjektet. Hva har vi lært og hvilke oppgaver skal vi i gang med? Flere av dere er veldig fornøyde og synes dette var både viktig og matnyttig.

Bibliotekenes nettsider trenger en oppgradering og videreutvikling og vi ba derfor om noen av dere kunne tenke dere å være med og vi har fått med oss Anne Gerd (bok og kulturbussen), Arne-Harald  (Lenvik bibliotek), Kurt (Harstad bibliotek), Liv Kristin (Kvæfjord bibliotek) og Hilde (Bardu bibliotek) på det arbeidet.

Monica i Gratangen fortalte fra Skolebibliotekkonferansen i Kristiansand hvor hun hadde deltatt. Monica minnet også på om at i 2020 er det 100 år siden Anne Cath Vestly ble født.
Sigrid i Sørreisa og Åse i Lyngen ga oss et lite innblikk i studiene på Lederutviklingsprogrammet og Barnebibliotekarstudiet.  Birgit informerte om regionreformen og hvor langt vi er kommet i det arbeidet.

Edel har vært på urfolkskonferanse i New Zealand og hun delte foredraget hun holdt der med oss, noe mange av dere syntes var veldig nyttig. Alle skal ha fått tilsendt det samiske språkspillet som vi dessverre ikke rakk å få med oss. Håper dere tar det i bruk.

Vi håper at de fleste av dere fikk med seg bokpraten med Kjartan Fløgstad om boka Due og drone, som ble holdt på Tromsø bibliotek og byarkiv på kvelden.

Torsdagen startet med at Anja Borg Andreassen fra Tromsø bibliotek og byarkiv introduserte oss for Data Detox. Tilbakemeldingene her er veldig positive og mange av dere ser at dette er noe dere tar med dere hjem. Alle fikk utdelt et eget Data Detox-sett som dere kan jobbe videre med.

Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket kom og tok oss gjennom statistikkskjemaet og det kunne stilles spørsmål og komme med forslag til forbedringer. De fleste av dere har gitt tilbakemelding på at dette var nyttig.

Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket

Resultatene fra gruppearbeidene for et felles formidlingsprosjekt i nyte Troms og Finnmark fylkeskommune tar vi med oss i det videre arbeidet. Tusen takk for innsatsen.

Møtet ble som vanlig på høstmøtet, avslutta med felles planlegging for 2020. Vi har tatt med oss alle datoer og tilbakemeldinger. Kalenderen på Ressurssiden er oppdatert, men har du flere ting som bør inn der eller at du ser noe som er feil vær snill å gi oss tilbakemelding på det så snart du kan.