Avslutningsseminar 6. mai 2021

Avslutningsseminar for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør
Lenke til seminaret

09.00-09.05 Åpning og praktisk informasjon ved fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen.

09.05-09.20 Velkommen og innledning ved fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark Anne Toril Eriksen Balto

09.20–10.00 Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 ved nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre

10.00-10.10     Pause

10.10 -11.00    Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag og Nasjonal bibliotekstrategi ved Lars Egeland, UB OsloMet og Johanne Råde, UB UiT Norges arktiske universitet

11.00-11.30      Om samarbeid med folkebibliotek ved Mariann Løkse, UB UiT Norges arktiske universitet

11.30-12.15      Lunsj

12.15-12.35      Referansearbeid på vegne av flere bibliotek og om å være kursholder for kollegaer ved David Wulff Sæther, Senja bibliotek og Tor Holmstad, Harstad bibliotek 

12.35-13.15    Om prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør og videreføring av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0 ved Aud Tåga, Tanmayo Olsen og Helga Pettersen fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek

13.15-13.30    Oppsummering – avslutning 

Det vil bli plass til spørsmål og kommentarer undervegs.
Med forbehold om mindre endringer av programmet.
Kontaktperson Aud Tåga.