Vellykket miniseminar om samisk språk

I anledning samisk språkuke, arrangerte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv miniseminar om samisk, tirsdag 22. oktober. Foredragsholderne Lene Antonsen, Åse Mette Johansen og Øystein Skille snakket om hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon, om revitalisering og om ny oversettelse av bibelen til nordsamisk. Lene Antonsen er forsker ved Giellatekno, …

Continue reading ‘Vellykket miniseminar om samisk språk’ »

Forfattere fra nord på Litteraturhuset i Oslo

Forfattere fra nord inntok fredag 11. oktober kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet «Stemmer fra nord» var i regi av Nordnorsk Forfatterlag, som forvalter stimuleringsmidlene fra den nordnorske litteraturstrategien. Et av tiltakene i strategien er at nordnorske forfattere skal vise seg fram på nasjonale arenaer for å bli synlig utenfor Nord-Norge. Forfatteren Ingvild Solstad Nøis …

Continue reading ‘Forfattere fra nord på Litteraturhuset i Oslo’ »

En flott formidler!

«Kathrine Nedrejord kan virkelig jobben sin, hun ga oss en levende opplesning av sine tekster og var nær og fin i møte med leserne!» Biblioteksjef Melita Båfjord ved Skånland bibliotek er over seg av begeistring etter å ha hatt forfatter Kathrine Nedrejord på besøk. Nedrejord er norsk og samisk forfatter, dramatiker og scenekunstner. Hun er …

Continue reading ‘En flott formidler!’ »

Oppstart av lederutviklingsprogrammet

I «Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028» er behovet for lederkompetanse i folkebibliotekene understreket som grunnleggende for å kunne oppnå det overordnede målet om å tilby: «(…) gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms». En av strategiene i bibliotekplanen var å «utvikle og tilby et lederutviklingsprogram» og nå er …

Continue reading ‘Oppstart av lederutviklingsprogrammet’ »

Kjersti Kollbotn er tildelt arbeidsstipend for 2019 

Arbeidsstipendet for litteratur gikk i år til forfatteren Kjersti Kollbotn. Stipendet ble delt ut av fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen som sier hun er glad for at vi har et eget arbeidsstipend til nordnorske forfattere. Dette er det behov for! Utdelingen fant sted på Harstad bibliotek under Festspillene i Nord-Norge …

Continue reading ‘Kjersti Kollbotn er tildelt arbeidsstipend for 2019 ’ »

Troms leser nordnorsk

Det har vært stor etterspørsel etter plakater og lesekort til lesekampanjen Troms leser nordnorsk, så her har vi tydeligvis truffet blink. Det er flott at så mange får øynene opp for litteratur fra og om Nord-Norge og av nordnorske forfattere. Hør intervju med biblioteksjef Åse Hansen på Lyngen folkebibliotek i morgensendinga til NRK Troms. Les …

Continue reading ‘Troms leser nordnorsk’ »

Litterær vårfest og bransjetreff under FiNN

Bli med på Litterær vårfest og bransjetreff under festspillene i Nord-Norge.Fredag. 28. juni kan du få vite mer om Sametingets fremtidige satsing på produksjon og formidling av samisk litteratur, og hvordan samarbeidet mellom ulike kunstuttrykk kan styrkes.  Du kan også delta på ei verbal vandring i litteraturlandskapet i nord og høre idéer og tanker om …

Continue reading ‘Litterær vårfest og bransjetreff under FiNN’ »

Leser søker bok i Tromsø fengsel

Mandag var forfatter Veronica Salinas og musiker Per Einar Watle på besøk i Tromsø fengsel. Besøket er en del av Bokåret 2019 hvor Leser søker bok gjør en ekstra innsats for å tilby gode litteraturarrangementer til lesere som har et begrenset litteraturtilbud. Åtte innsatte møtte opp i gymsalen for å høre Veronica lese fra romanen …

Continue reading ‘Leser søker bok i Tromsø fengsel’ »

Årets litteraturprogram Riddu Riđđu 2019

På årets litteraturprogram står den samiske poeten Inga Ravna Eira fra Karasjok, den verdenskjente strupesangeren og forfatterdebutanten Tanya Tagaq som tilhører årets nordlige gjestefolk på Riddu – inuittene fra Nunavut, Buffy Sainte-Marie og duoen Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm med sin familieforestilling basert på deres tospråklige bøker om Skole-Petter Anna. Torsdag 11. juli …

Continue reading ‘Årets litteraturprogram Riddu Riđđu 2019’ »