Søkekurs for bibliotekansatte

Som en del av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsarena skal regionkontaktene legge til rette for søkekurs for bibliotekansatte i sin region. Torsdag og fredag i forrige uke ble det gjennomført kurs for ansatte ved Tromsø bibliotek og byarkiv med deltakere også fra Harstad bibliotek og Troms fylkesbibliotek. Temaene som ble gjennomgått var kildekritikk og søketeknikker, innlån …

Continue reading ‘Søkekurs for bibliotekansatte’ »

Veiledning i digital kompetanse

Digital kompetanse er viktigere enn noen gang. Alle områder i samfunnet påvirkes av den digitale utviklingen og det er derfor viktig at alle i Norge har den digitale kompetansen som trengs. Biblioteket er at sted som kan tilby opplæring i digital kompetanse til innbyggerne. Digidel.no et nettsted som inneholder gratis ressurser for de som skal holde kurs- …

Continue reading ‘Veiledning i digital kompetanse’ »

Kampanje fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

NLB er i gang med to kampanjer. Den ene er rettet mot voksne med synshemming. Den andre kampanjen retter seg mot mennesker med andre fysiske funksjonsnedsettelser som gjør lesing vanskelig og åpner for lånerett hos NLB. I arbeidet med kampanjene har de samarbeidet med blant andre Røde Kors og Sunnaas sykehus. Kampanjesider De har laget …

Continue reading ‘Kampanje fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek’ »

Informasjons(in)kompetent?

Dagens elever og studenter er blant de første generasjonene som har hatt tilgang til internett (og dermed til sosiale medier) siden de var født. Den ubegrensede tilgangen til informasjon har gjort noe med måten de gjør skolearbeidet på. Måten de leser på, hvordan de lærer og studerer, og deres iboende evne til å være kritisk …

Continue reading ‘Informasjons(in)kompetent?’ »

Velkommen til Ordkalotten 2018

Torsdag 8. november går startskuddet for Ordkalotten – Tromsø internasjonale litteraturfestival som i år har barn som tema. Åpningen er på Tromsø bibliotek og byarkiv torsdag 8. november klokken 17.00 og årets prolog fremføres av Ragnar Hovland. Barneprogrammet BANG! stiller med Iben Sandemose og den offisielle åpningen foretas av Heidi Marie Kriznik, leder av Den norske …

Continue reading ‘Velkommen til Ordkalotten 2018’ »

Fylkesbiblioteket på kasseringstokt i Sørreisa

Vi på fylkesbiblioteket reiser av og til ut til bibliotekene for å gjøre praktisk arbeid. Kassering er en av oppgavene vi gjerne gjør. Nå var turen kommet til Sørreisa. Tanmayo og Linda fra fylkesbiblioteket bretta opp ermene og gikk løs på et magasin hvor det ikke var kassert på lange tider. Alt som ikke var nødvendig …

Continue reading ‘Fylkesbiblioteket på kasseringstokt i Sørreisa’ »

Sommerlesekampanjer 2018

Det ble gjennomført to ulike lesekampanjer i bibliotekene i Troms i sommer.  Les for svingende med målgruppe seks til tolv år leveres av Tromsø bibliotek og byarkiv og har vært gjennomført i Troms i mange år. I år deltok barn og unge fra 14 bibliotek i fylket. Det ble levert 344 lesekort og rapportert om 1720 leste bøker. Men …

Continue reading ‘Sommerlesekampanjer 2018’ »

To millioner til samisk litteratur

Regjeringa foreslår to millioner kroner til å etablere en ordning i Norsk kulturfond som skal gi flere oversettelser av samisk litteratur til norsk. Sigbjørn Skåden, samisk forfatter og nestleder i Den norske Forfatterforening, ønsker ordningen velkommen. – Det er lovende at også regjeringen begynner å ta ansvar for den samiske litteraturen, og for å få den …

Continue reading ‘To millioner til samisk litteratur’ »

Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse. Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten …

Continue reading ‘Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018’ »

Oppsiktsvekkende at Sametinget overser egen evaluering av bokbusstjenestene

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, beklager at Sametingets nærings- og kulturkomité støtter Sametingsrådets innstilling om å avvikle ordninga med direktetilskudd til bokbusser fra 1.1.2020.  Sametinget bestilte en omfattende evaluering av bokbussordninga i 2016. Denne viste at bokbussene har en viktig rolle i å spre samisk litteratur og kultur til de samiske områdene i Norge, og anbefalte …

Continue reading ‘Oppsiktsvekkende at Sametinget overser egen evaluering av bokbusstjenestene’ »