Første modul i lederutviklingsstudiet gjennomført

Før jul gjennomførte studentene sin første eksamen, i modulen «Biblioteket i samfunnet». Alle kom igjennom med meget godt resultat. Vi er mektig imponert over engasjement og gjennomføringsevne, det er utfordrende å skulle følge et studieløp samtidig som man er i full jobb som bibliotekleder. Gratulerer til alle studenter! Nå er vi over i nytt år …

Continue reading ‘Første modul i lederutviklingsstudiet gjennomført’ »

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek

I regi av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ble det arrangert fagseminar 26. -27. november. Det var rimelig godt oppmøte fra bibliotekene i Troms fylke, og deltakerne fikk diskutert prosjektet og delt tanker om prosjektets framtid. Deltakerne fikk også høre to gode forelesninger om referanseintervju eller veiledning av publikum, som kommer til biblioteket med spørsmål om fagtekster. …

Continue reading ‘Fagseminar om referansearbeid i bibliotek’ »

Fin opplevelse med ungdomsbokbad!

Som en del av Bokåret 2019 har vi hatt kurs i Bokbadmetoden. Dette er en filosofisk samtale utviklet av Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord som også reiser rundt i landet og arrangerer kurs. Kurslederne beskriver metoden som en pedagogisk metode for å fremme leseglede og skape gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler med en forfatter. …

Continue reading ‘Fin opplevelse med ungdomsbokbad!’ »

Lansering av iKomp for videregående skole

Fredag 25. oktober ble iKomp vgs. lansert på Bardufoss videregående skole. iKomp vgs. er et digitalt kurs i informasjonskompetanse, utviklet ved universitetsbiblioteket (UB) Norges arktiske universitet Tromsø. Lars Figenschou, spesialbibliotekar ved UB og ansvarlig for prosjektet, holdt et innlegg om iKomp hvor han begrunnet hvorfor verktøyet er utviklet. Så ble lærere og bibliotekarer satt i …

Continue reading ‘Lansering av iKomp for videregående skole’ »

Vellykket miniseminar om samisk språk

I anledning samisk språkuke, arrangerte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv miniseminar om samisk, tirsdag 22. oktober. Foredragsholderne Lene Antonsen, Åse Mette Johansen og Øystein Skille snakket om hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon, om revitalisering og om ny oversettelse av bibelen til nordsamisk. Lene Antonsen er forsker ved Giellatekno, …

Continue reading ‘Vellykket miniseminar om samisk språk’ »

Forfattere fra nord på Litteraturhuset i Oslo

Forfattere fra nord inntok fredag 11. oktober kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet «Stemmer fra nord» var i regi av Nordnorsk Forfatterlag, som forvalter stimuleringsmidlene fra den nordnorske litteraturstrategien. Et av tiltakene i strategien er at nordnorske forfattere skal vise seg fram på nasjonale arenaer for å bli synlig utenfor Nord-Norge. Forfatteren Ingvild Solstad Nøis …

Continue reading ‘Forfattere fra nord på Litteraturhuset i Oslo’ »

En flott formidler!

«Kathrine Nedrejord kan virkelig jobben sin, hun ga oss en levende opplesning av sine tekster og var nær og fin i møte med leserne!» Biblioteksjef Melita Båfjord ved Skånland bibliotek er over seg av begeistring etter å ha hatt forfatter Kathrine Nedrejord på besøk. Nedrejord er norsk og samisk forfatter, dramatiker og scenekunstner. Hun er …

Continue reading ‘En flott formidler!’ »

Oppstart av lederutviklingsprogrammet

I «Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028» er behovet for lederkompetanse i folkebibliotekene understreket som grunnleggende for å kunne oppnå det overordnede målet om å tilby: «(…) gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms». En av strategiene i bibliotekplanen var å «utvikle og tilby et lederutviklingsprogram» og nå er …

Continue reading ‘Oppstart av lederutviklingsprogrammet’ »

Kjersti Kollbotn er tildelt arbeidsstipend for 2019 

Arbeidsstipendet for litteratur gikk i år til forfatteren Kjersti Kollbotn. Stipendet ble delt ut av fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen som sier hun er glad for at vi har et eget arbeidsstipend til nordnorske forfattere. Dette er det behov for! Utdelingen fant sted på Harstad bibliotek under Festspillene i Nord-Norge …

Continue reading ‘Kjersti Kollbotn er tildelt arbeidsstipend for 2019 ’ »