Stor utstilling om Idar Kristiansen åpnet

6. mai åpnet en utstilling om Idar Kristiansen på Senter for nordlige folk i Manndalen. Idar Kristiansen var lærer, forfatter, lyriker, journalist og kunstner fra Kåfjord. «Mitt liv er en serie anekdoter, sammensatt av en rekke små hendelser», sa Idar Kristiansen. Senter for nordlige folk, Troms fylkesbibliotek, Nord-Troms museum og Halti kvenkultursenter har samarbeidet om …

Continue reading ‘Stor utstilling om Idar Kristiansen åpnet’ »

Markering av verdens bokdag

I år har Verdens bokdag har vært markert på bibliotek over hele fylket. Bok- og kulturbussen har turnert på Senja, og det har vært arrangementer på mange av folkebibliotekene. Vi har samlet presseoppslag og informasjon om arrangementer på siden om verdens bokdag.

Lyngen folkebibliotek er på flyttefot

Biblioteket har vært i samme bygning i 28 år, og de siste sju årene har de vært plaget med vannlekkasjer. Nå er det så ille at de må flytte ut innen 1. mai. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt hvor de skal flytte, kommunestyret tar en avgjørelse 4. april.  De nye biblioteklokalene blir en midlertidig løsning …

Continue reading ‘Lyngen folkebibliotek er på flyttefot’ »

Bibliotekplanen vedtatt i fylkestinget

Regional bibliotekplan for Troms 2017 – 2028 er nå enstemmig vedtatt i fylkestinget. Uttalelsene fra politikerne var positive og flere la vekt på at det var gjort et godt og solid stykke arbeid. Andre ting som kom fram i debatten var viktigheten av at lokale politikere anerkjenner bibliotekene og bevilger nødvendige ressurser og utredning av behovet for …

Continue reading ‘Bibliotekplanen vedtatt i fylkestinget’ »

En nordnorsk litteraturstrategi

I Den nordnorske kulturavtalen 2014-2017 er litteratur ett av fire satsingsområder. Fylkeskommunene skal bidra til bedre rammebetingelser for forfattere og for formidling av litteratur og det er ønskelig å stimulere til økt samarbeid med andre kunstformer, særlig film og teater. På bakgrunn av dette er det utviklet en felles litteraturstrategi for de tre nordligste fylkene. Denne …

Continue reading ‘En nordnorsk litteraturstrategi’ »

Søtbibliotekan – nytt regionalt nettverk

Biblioteksjefene fra Astafjordbibliotekene og Sør-Troms møtte hverandre fredag 3. mars 2017 i Harstad. Her ble de enig om å etablere et regionalt nettverk, Søtbibliotekan. Harstad folkebibliotek får ansvar for å være et samlings- og kontaktpunkt. Det var videre enighet om at det kan samarbeides om turnélegging, markedsføring, arrangementsdeling og andre aktuelle ting. Det første regionale …

Continue reading ‘Søtbibliotekan – nytt regionalt nettverk’ »

Selvbetjente utlån i Bok- og kulturbussen i Sør-Troms

Høsten 2016 installerte Bok- og kulturbussen selvbetjent utlån. Med hjelp fra Bibliofil og IT-konsulent Kurt Frovåg ved Harstad bibliotek, fikk vi koblet den nye automaten sammen med vår bibliotekbussmaskin. Grunnen til at vi kjøpte inn selvbetjeningsautomat var at det tidvis, spesielt der det var store skoleklasser, ble lange køer for å få registrert innlevering og …

Continue reading ‘Selvbetjente utlån i Bok- og kulturbussen i Sør-Troms’ »

Trespråklig eventyrturné 2017

Kåfjord bibliotek og Bibliotek- og kulturbussen har for femte gang gjennomført en flerspråklig eventyrturné. Rundturen er gjennomført i samarbeid med Samisk Språksenter, Halti kvenkultursenter og bibliotekene i Nord-Troms. 261 barn og 55 voksne i seks Nord-Troms kommuner har hatt gleden av å motta dette kulturtilbudet de siste to ukene. Barn og voksne har gjennom 14 dager …

Continue reading ‘Trespråklig eventyrturné 2017’ »