Årets festivalbibliotek på Riddu

Nordlandsbåter med fulle seil under høy, blå himmel.Festivalbiblioteket under årets Riddu Riddu-festival ble arrangert av Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Kåfjord bibliotek. Festivalbiblioteket var ansvarlig for tre programposter inn i biblioteket: Forfattersamtale med  Odd Sivertsen, foredrag med Caroline Serck-Hanssen som har skrevet boka Helgen i grenseland og et miniseminar om båtbygging med Alf-Ragnar Nielsen og Mariann Mathiesen.
De to første programpostene gikk torsdag, og det var henholdsvis 29 og 19 publikummere tilstede. Tilbakemeldinga fra publikum var gode, både samtalen og foredraget vakte interesse. Sivertsens roman Galskapens farge kommer ut i september. Serck-Hanssens foredrag ble valgt fordi hun skriver om skoltesamer, som var tema på årets Riddu Riddu.

Miniseminaret om båtbygging fredag, trakk mye folk. Det var 81 interesserte og engasjerte publikummere. Samisk båtbygging var et av temaene på festivalen, og det var stilt ut nordlandsbåter i ulike størrelser. Alf Ragnar Nielsen snakka om jektebygging i samiske fjorder. Hans foredrag baserte seg på en artikkel som har vært publisert i medlemsbladet Kysten. Mariann Mathiesen snakka engasjert om nordlandsbåten. Hennes bok Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv, kom ut i begynnelsen av juli. Temaet har fått mye oppmerksomhet i etterkant, blant annet et innslag på Nordnytt.

Valkeapää-markeringa på Lillescenen på sletta trakk ca. 200 publikummere. Fylkesbiblioteket støttet dette arrangement som stiftelsen Lásságammi hadde ansvar for. Det var en fin markering av Valkeapää samtidig som unge kunstnere fikk vise seg fram. Det fine vær bidro til ei vakker ramme rundt arrangementet.