Arbeidsstipend til forfatteren Kristin Bjørn

En glad Kristin Bjørn mottar arbeidsstipendet fra biblioteksjef i Nordland Anita Munch Kulset.

Forfatter Kristin Bjørn fra Tromsø er den første som har mottatt de nordnorske fylkeskommunenes arbeidsstipend for forfattere. Stipendet er på 100 000 kroner. Bjørn skal bruke stipendet til å sette av tid til å arbeide videre med tekstideen som fulgte søknaden.
Arbeidsstipendet er et av tiltakene i den nordnorske litteraturstrategien.

Målet med strategien er å stimulere til mer litterær produksjon i Nord-Norge.