Seminar om digital veiledning og personvernloven

Når:
5. april 2018@11:00-15:45
2018-04-05T11:00:00+02:00
2018-04-05T15:45:00+02:00
Hvor:
Fylkeshuset i Tromsø, fylkestingssalen
Strandvegen 13
9007 Tromsø
Norge
Pris:
Gratis

I januar i år inngikk KS og KMD en ny samarbeidsavtale om Digihjelpen, et kommunalt veiledningstilbud for å øke innbyggernes digitale kompetanse.

Digihjelpen bygger på den tidligere avtalen mellom partene, som resulterte i programmet Digidel som gikk fra 2015 til 2017. Tiltaket er forankret i Meld. St- 27 (2015-2016) “Digital agenda for Norge”, hvor det blant annet pekes på kommunenes folkebibliotek som en arena der digital veiledning og opplæring kan foregå.

Vi inviterer til seminar om hvordan kommunene kan bidra til å realisere Regjeringens intensjon om å unngå digitale skiller i befolkningen, og bibliotekenes rolle og ansvar i dette arbeidet. Seminaret vil omhandle digital veiledning til innbyggerne.

Mange bibliotek gir allerede veiledning i digitale tjenester til sine brukere. I de fleste tilfeller inngår ikke dette arbeidet i noen større plan for digital veiledning i kommunen. Det er nødvendig å avklare ansvar, roller, oppgavefordeling og ressursbehov for at det kommunale veiledningstilbudet skal bli tilfredsstillende.

Til seminaret kommer Gjertrud Strand Sanderød fra KS og Hilde Lange fra Troms fylkeskommune. Lange vil snakke om den nye personvernloven som trer i kraft i mai i år. I tillegg kommer kommunalsjef Håvard Haug og biblioteksjef Mette Westgaard fra Ringsaker kommune, som vil si noe om hvilke grep som bør tas for at bibliotek og kommuneledelse skal komme «tettere på hverandre» for å kunne gi bedre veiledning til innbyggerne.

Program:

11.00 Velkommen

11.15 Om Digihjelpen. Gjertrud Strand Sanderød fra KS

13.00 Lunsj

14.00 Tettere samarbeid bibliotek – kommuneledelse. Ringsaker kommune.

15.00 Om personvernloven. Arkivleder Hilde Lange fra Troms fylkeskommune

15.45 Takk og vel hjem!

Påmelding sendes på e-post til tanmayo.olsen@tromsfylke.no innen onsdag 21. mars. For spørsmål, kontakt Tanmayo Olsen på telefon 922 35 162