Fagseminar om skranketjeneste, referansespørsmål m.m.

Når:
15. september 2020 heldags
2020-09-15T00:00:00+02:00
2020-09-16T00:00:00+02:00

Folkebibliotekene i Troms oppfordres til å sette av torsdag 15. oktober til en dags fagseminar om blant annet skranketjeneste, referansespørsmål og organisering av folkebibliotekenes fagbibliotektjeneste. Dersom forholdene ligger til rette for det, møtes vi i Tromsø. Spørsmål om dette seminaret rettes til aud.taga@tffk.no. Påmelding innen 1. oktober. 

 

Relevant lesestoff:
«Skrankearbeid må få høyere status og skinne!» av Liv Inger Lamøy og Astrid Kilvik i Bibliotekaren 1/2 2020
Bacheloroppgave av Trine Martens:  Skranken og referansebibliotekaren  i dagens digitale tidsalder.
Masteroppgave av Cecilia Black Fylking: Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag Høgskolen Innlandet (2017) Fylking tar for seg spørsmålet  om hvordan fagbibliotek i UH-sektoren forstår sitt samfunnsoppdrag som forvaltere og formidlere av kunnskap? Oppgaven baserer seg på intervjuer av bibliotekarer i UH-sektoren og i folkebibliotek.