Lesekampanjer for barn i Troms

Logo for sommerlesekampanjen Les for Svingende.
Logo for lesekampanjen Sommerles.no

I år som i fjor tilbys to ulike lesekampanjer for barn i Troms. Sommerles, som er en nasjonal digital kampanje og Les for svingende, som tilbys i Troms.

Begge kampanjene har oppstart 1. juni og avsluttes 31. august. Kampanjene retter seg mot barn og unge opp til 7. klasse.

I fjor deltok barn og unge fra til sammen 14 bibliotek i fylket og de leste over 2000 bøker. I år avvikles 21 lesekampanjer i 19 kommuner. I tillegg deltar Bok- og kulturbussen i Sør-Troms og Longyearbyen bibliotek, og da lander vi på tilsammen 23 lesekampanjer i fylket denne sommeren. Med flere deltakere regner vi med at tallet på leste bøker blir enda høyere i år.

Ta kontakt med ditt lokale bibliotek for å delta.
God lesing til alle barn i Troms.