1,8 millioner i nye prosjektmidler

Oversiktsbilde fra et biblioteke med mange bokhyller.Fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen er svært tilfreds med at Nasjonalbiblioteket har tildelt utviklingsmidler til Troms fylkesbibliotek for det treårige prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Simonsen har stor tro på dette prosjektet som er viktig for utviklinga av bibliotekene i fylket. Les mer på Troms fylkeskommunes nettsider.