Denne uka markerer bibliotekene i Troms Nordisk bibliotekuke

Rundt i fylket har de ulike bibliotekene arrangementer og utstillinger som det er verdt å få med seg. Stikk innom, eller sjekk nettsiden til ditt lokale bibliotek for å finne ut hva som skjer.

Initiativtakere til Nordisk bibliotekuke er PR-foreningen for Nordiske Biblioteker og Foreningen Norden.
Ønsket var å synliggjøre den nordiske fortellertradisjonen og spre nordisk litteratur i alle de nordiske landene. Grunnidéen som bibliotekuka bygger på er at – når det er som mørkest i Norden, tenner vi et lys og samles for å lese og lytte til historier fra litteraturen.

Hvert år har et tema og årets tema er Øyer i Norden. Derfor inviterer vi barn, unge og voksne til å bli med på øyhopping i den nordiske litteraturen. Du finner tips om bøker og bokomtaler, med årets tema, på nettsiden til Nordisk bibliotekuke. I tillegg vil ditt lokale bibliotek kunne hjelpe deg å finne andre aktuelle bøker. En del bøker kan du også låne som e-bok via E-lån Troms.

Finland 100: Tegnekonkurranse.
Hva med å kombinere høytlesingsstunden med litt kunstnerisk utfoldelse?
I anledning Finlands 100-års jubileum vil Finlands ambassade i Oslo og Foreningen Norden invitere barneskoleelever i hele Norge til tegnekonkurranse for å feire 100-årsdagen den 6. desember 2017.
Frist for å sende inn bidrag er 17. november.

Vi ønsker alle en god lesestund, enten ved morgengry eller i skumringstimen.

Denne uka gjennomføres det to forfatterturneer i folkebibliotekene i Troms.

Forfatter Fartein Horgar har holdt foredrag om norsk kolonihistorie og slavehandel i Harstad og Tromsø. Torsdag kveld skal han til Salangen folkebibliotek.
Norge, som del av dobbelmonarkiet Danmark Norge har ei kolonihistorie. Dette er lite omtalt. Våren 1672 legger seilskipet Færø til ved øya St. Thomas i Karibia, og ganske raskt etableres det et samfunn her for produksjon av sukker. Til det trengs det hardfør arbeidskraft og folk fra Afrika egner seg godt til dette, og slavehandel er et faktum. Horgar har gitt ut to bøker om temaet: «Paradisets elendige» og «I slaktermåneden». Den tredje boka er på tur. De historiske hendelsene i romanene har funnet sted, mens hovedpersonene i romanene er fiktive.

På tirsdag holdt Fartein Horgar foredrag om Bob Dylan på Harstad bibliotek. Horgar har tidligere gitt ut et leksikon om Bob Dylan sammen med Steinar Olafsen og Petter Myhr. Tom Roger Aadland, som har omsatt tekster av Dylan til nynorsk «illustrerte» foredraget med musikk.

Forfatter Ellen Hofsø startet sin turne på Skånland bibliotek mandag kveld, så gikk turen til Balsfjord og på onsdag stod Lavangen for tur. På torsdag får Tranøy besøk. Hofsø har tatt for seg temaet barnevandring fra Finland til Norge i 1860. Barn ble sendt med flyttsamer over til Norge, bort fra hungersnød i heimlandet. Barna ble overlatt til norske familier, gjerne som arbeidskraft slik hovedpersonen Kaarina ble. Hofsø har jobbet mye med det historiske materialet for å får tidsbildet så riktig og troverdig som mulig.

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge 2017

Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF Nord og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis du er medlem av Norsk bibliotekforening og har tanker om hvem som fortjener årets pris, kan du sende inn forslag med en kort og god begrunnelse til styret i NBF Nord innen 1. desember.

Positiv utvikling på Balsfjord folkebibliotek

Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn i samtale på Balsfjord folkebibliotek.

Forfatterne Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn i samtale på Balsfjord folkebibliotek.

Balsfjord folkebibliotek utmerker seg for tida med høg aktivitet og godt tilbud. Dette har ikke bare ført til god omtale på lederplass i Nye Troms 26. september, men også god omtale fra ordfører Gunda Johnsen i siste formannskapsmøte. Her framhever hun de ansattes innsats og sier: «At de klarer alt det de gjør, gjennom to halve stillinger, er imponerende. Ordføreren trekker fram at det ikke bare er fokus på utlån av bøker, men også formidling av kultur og aktiviteter.
To av arrangementene i oktober har fått støtte fra prosjektet Formidling i folkebibliotek, som ledes av Troms fylkesbibliotek. Arrangementet 11. oktober hvor Liv Helene Willumsen snakket om «Dømt til Ild og bål» hadde 44 besøkende.

Forfattermøtet med Ingvild Holvik og Kjersti Kollbotn 18. oktober hadde 8 besøkende. På biblioteket omtales begge arrangementene i positive ordelag.

Digital kompetanseheving – del to

Eddie Pedersen holder foredrag.

Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge snakka om veiledning av voksne og digitale tjenester.

Tirsdag 10. oktober arrangerte fylkesbiblioteket seminaret Digital kompetanseheving. Seminaret er en oppfølging av de regionale seminarene vi holdt i vår med forelesere fra NAV, Skatt Nord og Sparebank1 med midler vi har fått fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er å øke kompetansen hos ansatte som skal drive veiledning innen digital kompetanse for innbyggerne. Deltakerne kom både fra folkebibliotek og bibliotek i videregående skole.

To av de aktive deltakerne på seminaret, Wenche Ratama og Margrethe Haslund.

To av de aktive deltakerne på seminaret, Wenche Ratama og Margrethe Haslund.

Dagen starta med at fylkesbibliotekets Tanmayo Olsen og Trine Mellem ga en presentasjon av 23offentligeting og iKomp og litt informasjon om ny personvernlov som trår i kraft i mai 2018. Det ble også informert om muligheten for at kommunene kan søke
tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. Her er det søknadsfrist allerede 13. oktober.

Eddie Pedersen fra Kompetanse Norge hadde et underholdende og nyttig innlegg om hva man må legge vekt på og hva man absolutt ikke bør gjøre når man veileder voksne. Han kunne også fortelle at Kompetanse Norge skal videreføre, oppdatere og videreutvikle kurs- og opplæringsressursene som ligger på digidel.no.

Regine Normann 150 år

Til dette huset flyttet i Skånland flyttet Regine Normann. Huset er nå en del av Sør-Troms museum.

Skånland folkebibliotek markerte 2. oktober at det er 150 år siden Regine Normann ble født.
Hun ble født i Bø i Vesterålen 29. juli 1867 og døde på Steinsland i Skånland 14. august 1939. Regine Normann hadde to måneder tidligere flyttet til sin farfars gård i Skånland for å tilbringe sine siste år her med skriving.

Normann er kjent som den store norske eventyrforfatteren, men hun ga også ut romaner, til sammen 18 bøker på Aschehougs forlag. Hun var en stor forteller, noe guttene hun var lærer for i Oslo visste å sette pris på.

Liv Helene Willumsen snakket om Regine Normanns liv og gjerning for 35 frammøtte. Willumsen er professor i historie og har skrevet doktorgrad om Regine Normann og gitt ut biografien «Havmannens datter: Regine Normann – et livsløp», i tillegg til en rekke andre publikasjoner om henne.

Liv Helene Willumsen sammen med to av Normanns slektninger, Kristoffer og Martin.

Nina Kristin Nilsen på forfatterbesøk i Skjervøy og Nordreisa

Boka Sepp, biografien om Leonhard Seppala er nettopp kommet ut. Forfatteren Nina Kristin Nilsen besøkte Skjervøy og Nordreisa follkebibliotek i den forbindelse. Siden Skjervøy var første stedet boka ble presentert, ble jo dette boklanseringa. Det passet godt siden Seppala bodde på Skjervøy i oppveksten.

Seppala ble en svært kjent hundekjører i Canada, han deltok også i serumsløpet for å bringe fram vaksinasjon til avsidesliggende steder. Nilsen har sjøl skrevet boka om Sepp som hun egentilig ville lese.

Både temaet og forfatteren hadde lokal tilknytning. Begge deler skulle borge for suksess, noe det ble.

Blant publikummerne på Skjervøy var det ei godt voksen dame, 96 år, som husker Seppala da han besøkte Skjervøy i 1950.

Foto: Skjervøy folkebibliotek

Foto: Skjervøy folkebibliotek

 

Les for svingende og Sommerles feirer aktive lesere

Smilende forfatter og vinner.

Se så fornøyde de er, forfatter Jan Tore Nordeng og vinner Hannah Mikaela.

Avslutningsfester for sommerens lesekampanjer arrangeres i disse tider i flere bibliotek, vi har skrevet litt fra to av dem.

16. september møtte rundt 100 barn og voksne spent opp på bokfesten «Les for svingende på Tromsø bibliotek og byarkiv. 750 lesekort var levert inn, noe som betyr at barn fra hele Tromsø har lest nesten 4000 bøker i løpet av sommeren! De som leverte inn lesekort deltok i trekkinga av 20 premier.

31. august markerte Lenvik avslutning for deres lesekampanje Sommerles med en bokfest. De som deltok på festen fikk møte forfatteren Jan Tore Nordeng. Som seg hør og bør på en bokfest, ble det trukket ut premier. Hovedpremien var å få navnet sitt skrevet inn i forfatterens bok som han nå skriver på.

Mange av de andre bibliotekene i fylket har  også hatt eller skal ha bokfest og feire leseglade barn.
For eksempel Skjervøy

Markerer Nasjonal bibliotekdag 1. september med felles kampanje

Fylkesbiblioteket har valgt Nasjonal bibliotekdag som en av fire felleskampanjer vi kjører sammen med folkebibliotekene i Troms. I år har vi valgt å sette fokus på bibliotekenes informasjonskompetanse, kildekritikk og fake news.

Fylkesbiblioteket har også laget folderen Velkommen til folkebibliotekene i Troms og trykket opp brosjyren Oppdag falske nyheter.

Arrangement i bibliotek i Troms:

I Tromsø har Tromsø bibliotek og byarkiv, skolebiblioteket på Breivang videregående skole, universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet og Troms fylkesbibliotek gått sammen om en markering på Strandtorget 12.00 – 16.00.

Nordreisa bibliotek
Tromsø bibliotek og byarkiv
Lyngen folkebibliotek
Skjervøy folkebibliotek
Ibestad folkebibliotek
Balsfjord folkebibliotek

Nasjonal bibliotekdag skal løfte frem alle typer bibliotek, fra små skolebibliotek til Nasjonalbiblioteket – fra heldigitale bibliotek til bokkassen i barnehagen. Norsk bibliotekforening er initiativtaker til Nasjonal bibliotekdag.

Bibliotek er den kulturinstitusjonen som når flest mennesker og de fleste har et forhold til bibliotek og litteratur. Folkebibliotekstatistikken viser at aktivitet og besøk i folkebibliotekene øker. Totalt ble det registrert 22,4 millioner besøk i norske folkebibliotek i 2015.

Formidling i folkebibliotek overtar etter Folkebibliotek som litteraturhus

Det treårige prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus ble avsluttet i vår. Erfaringene gjennom prosjektet viser at arrangement i bibliotek har vært kjærkomne tilskudd i bibliotekenes tilbud til befolkninga. Tilbudet videreføres under navnet Formidling i folkebibliotek – aktivitet 2017 i samarbeid med folkebibliotekene og ved hjelp av nye midler fra Nasjonalbiblioteket og egenandel fra bibliotekene. Aktivitetene skal omfatte foredrag og forfattermøter om sakprosa, forfattermøter om skjønnlitteratur, lesesirkler, høytlesning og kompetanseheving som omfatter formidlings- og arrangørkompetanse.

Sluttrapport Folkebibliotek som litteraturhus
Arrangement vår 2017