Ressursside for bibliotekene i Troms

Dette er fylkesbibliotekets ressursside for alle som jobber med bibliotek i Troms! Siden skal utvikles av folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i fellesskap. Her kan bibliotekene i fylket finne inspirasjon og informasjon, vise fram det de gjør og dele erfaringer.

To millioner til samisk litteratur

Sigbjørn Skåden. Foto: Tanya Busse

Sigbjørn Skåden. Foto: Tanya Busse

Regjeringa foreslår to millioner kroner til å etablere en ordning i Norsk kulturfond som skal gi flere oversettelser av samisk litteratur til norsk. Sigbjørn Skåden, samisk forfatter og nestleder i Den norske Forfatterforening, ønsker ordningen velkommen.
– Det er lovende at også regjeringen begynner å ta ansvar for den samiske litteraturen, og for å få den formidla utover det samiske samfunnet, sier Skåden til iTromso.

Les mer på forfatterforeningens nettsider.

Flertallsgruppa på Sametinget ber Sametingsrådet om å forhandle med bokbusseierne om en ny finansieringsmodell.

Torsdag 27.09.18 blir saken om bokbusser og formidling av samisk litteratur behandlet av Sametingets plenum. Sametingsrådet ønsker en større effekt av midlene de forvalter til produksjon og formidling av samisk litteratur. Dette vil de gjøre ved å øke støtten til produksjon av samisk litteratur, gjøre den samiske litteraturen tilgjengelig digitalt og styrke Sametingets bibliotek. For å oppnå dette har Sametingsrådet foreslått å kutte direktestøtten til de samiske bokbussene fra 1. januar 2020.

Fylkesrådet i Troms avga høring til Sametingets utredning i møte 28. august. Høringa beklager at Sametinget foreslår å fjerne tilskuddet og viser til gode resultater og positiv utvikling av samiske tilbud ved bussene i Troms. Høringa foreslår at bussenes tilbud heller bør utvikles enn å avvikles. Etter at Sametingets komité støttet Sametingrådets innstilling, sendte fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk og fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen ut ei pressemelding der de viste til at innstillinga er i strid med Sametingets bokbussevaluering fra 2016.

Sist torsdag sendte de to også et brev til Sametingets representanter der de ber om at partene søker samarbeid som kan bidra til at det gode samiske formidlingsarbeidet kan videreutvikles og videreføres i stedet for at det blir avviklet. De øvrige bokbusseierne har også engasjert seg for å bevare og utvikle de samiske bokbussene og det har vært et brukeropprop mot nedlegging.

Flertallsgruppa på Sametinget ber nå Sametingsrådet om å forhandle med bokbusseierne om en ny finansieringsmodell. Flertallsgruppa er glad for kommunenes og fylkeskommunenes store engasjement for samisk litteratur og formidling av denne. Derfor ønsker de å invitere til samtaler om nye finansieringsmodeller hvor formidling av samisk litteratur er i fokus. De påpeker at Sametinget ikke kan ta ansvar for fremtidige investeringer i bussparken og at Sametingets eventuelle driftstilskudd ikke kan overstige 500.000 kroner pr. buss.

Saken behandles i Sametingets plenum torsdag 27. september mellom kl. 09.00-12.00, mest sannsynlig blir den behandlet etter kl 10.30. Det er mulig å følge debatten som streames via Sametingets nettside.

Program Sametingets plenum 24-28.09.2018 i Karasjok.

Saksdokumenter til sak 49/18 Formidling av samisk litteratur.

Tilskudd til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse – Digihjelpen høsten 2018

Røgler utvikklingsseminar

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek, snakker om nasjonalt program for økt digital deltakelse på et biblioteksjefmøte.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut engangsstøtte på til sammen 5 millioner kroner til tiltak for å etablere et fast kommunalt veiledningstilbud rettet mot innbyggere som ikke har grunnleggende digital kompetanse.

Et Digihjelpen-tilbud skal være et fast lavterskel veiledningstilbud på et bestemt fysisk sted i kommunen (for eksempel i bibliotek eller servicesenter), hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan komme og få veiledning slik at de kan heve sin grunnleggende digitale kompetanse og få hjelp til å benytte ulike digitale tjenester.

Vi oppfordrer bibliotekene til å gå sammen med andre krefter i kommunen og sende en søknad. Utlysningsteksten finner dere på regjeringens nettsider. Fristen er ikke lang, men det er en forenklet søknadsprosess med nettskjema så det burde ikke ta lange tiden.

 

Oppsiktsvekkende at Sametinget overser egen evaluering av bokbusstjenestene

Tone Elvebakk og Janne Olsby fra Várdobáiki leste fra sin siste bok: Elle og Anda erter nordlyset på bok- og kulturbussen i Sør-Troms.

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, beklager at Sametingets nærings- og kulturkomité støtter Sametingsrådets innstilling om å avvikle ordninga med direktetilskudd til bokbusser fra 1.1.2020.  Sametinget bestilte en omfattende evaluering av bokbussordninga i 2016. Denne viste at bokbussene har en viktig rolle i å spre samisk litteratur og kultur til de samiske områdene i Norge, og anbefalte å opprettholde driftstilskuddsordningen.

– Det er oppsiktsvekkende at Sametinget så kort tid etter evalueringa velger å se bort fra denne tilrådinga, sier fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Les hele pressemeldinga på tromsfylke.no

Høringsuttalelse – Framtida for de samiske bokbussene.

Fylkesrådet i Troms avga i møte 28.8.18 høringsuttalelse til Sametingets utredning Formidling av samisk litteratur – Fremtiden for de samiske bokbussene. Fylkesrådet viser til at bokbussene i Troms har omfattende samisk formidlingsaktivitet, og beklager at utredninga anbefaler å avslutte ordninga med direktetilskudd til samiske bokbusser.

Les høringsuttalelsen

Utviklingsseminar for SøT-bibliotekene

Stine Iversen og Line Rubach (Harstad), Hege Andersen (Kvæfjord), Anne Strømmesen (Lavangen), Halvar Pettersen (iPluss), Ingvild Johnsen (Ibestad) og Melita Båfjord (Skånland)

Bibliotekene i Sør-Troms møtte til utviklingsseminar 5. og 6. september 2018 i  Kulturfabrikken på Sortland. I løpet av disse to dagene var målet å diskutere nytten av et regionalt biblioteksamarbeid og hvordan arbeid sammen.
Alle deltakerne hadde forberedt flotte presentasjoner hvor de fortalte om sine bibliotek og om forventninger til et regionalt samarbeid. Det ble gjennomgang av sterke sider og muligheter ved et biblioteksamarbeid, men det ble også brukt tid på hva som kan true et samarbeid. Sist, men ikke minst kom gruppa fram til konkrete tiltak som skal gjennomføres fra nå og ut året. Oppgavene ble fordelt i gruppa.

Hege Jasmin Andersen og Stine Iversen har fått den betrodde oppgaven å koordinere det regionale biblioteksamarbeidet i Sør-Troms ut 2020. Koordinatorenes første oppgave er å lage utkast til møteplan fram til sommeren 2019 og årshjul for 2019 på bakgrunn av innspill fra resten av gruppa. Rådgiver Halvar Pettersen fra iPluss leda gruppa gjennom seminaret. Aud Tåga representerte Troms fylkesbibliotek som har gitt støtte til gjennomføring av seminaret.

Vi ønsker folkebibliotekene i Sør-Troms og Bok- og kulturbussen lykke til med samarbeidet.

Nasjonal bibliotekdag

Etter som Nasjonal bibliotekdag, 1. september, i år faller på en lørdag, har vi valgt å markere den fredag 31. august mellom klokken 1100 og 1400.

Vi har, i år som i fjor, gått sammen med Tromsø bibliotek og byarkiv og Universitetsbiblioteket i Tromsø. Vi skal ha stand i Storgata, rett ned fra biblioteket. Her vil vi informere om bibliotekenes digitale ressurser, kildekritikk og falske nyheter. Vi vil også dele ut brosjyrer for disse tjenestene. Brosjyrene finner dere i PDF-format på vår nettside om Nasjonal bibliotekdag, hvor de kan skrives ut og brukes fritt. 

Tromsø bibliotek stiller med biblioteksykkelen og barnebokbussen. Bussen vil være bemannet med ansatte som kan demonstrere de ulike digitale basene du som låner har tilgang til. Det er mulig at vafler også står på programmet.

Bildet er fra fjorårets arrangement.

Skånland folkebibliotek markerer dagen 4. september med gratis bok til alle som kommer innom biblioteket. Samme ettermiddag er alle deltagerne på lesekampanjen Sommerles invitert til avslutningen av kampanjen. Da blir det trekning av et lesebrett som er sponset av ordfører. På Lyngen folkebibliotek markeres dagen med utstilling av anbefalte bøker fra politikere og diverse kjentfolk i Lyngen. Utstillingen åpner 1. september og blir stående hele måneden.

Inspirasjon til hvordan dagen kan markeres i ditt bibliotek finner du i oversikt over fjorårets arrangementer på Norsk bibliotekforenings nettsider.

Vi ønsker alle bibliotekene lykke til med sine arrangementer.

Årets festivalbibliotek på Riddu

Nordlandsbåter med fulle seil under høy, blå himmel.Festivalbiblioteket under årets Riddu Riddu-festival ble arrangert av Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Kåfjord bibliotek. Festivalbiblioteket var ansvarlig for tre programposter inn i biblioteket: Forfattersamtale med  Odd Sivertsen, foredrag med Caroline Serck-Hanssen som har skrevet boka Helgen i grenseland og et miniseminar om båtbygging med Alf-Ragnar Nielsen og Mariann Mathiesen.
De to første programpostene gikk torsdag, og det var henholdsvis 29 og 19 publikummere tilstede. Tilbakemeldinga fra publikum var gode, både samtalen og foredraget vakte interesse. Sivertsens roman Galskapens farge kommer ut i september. Serck-Hanssens foredrag ble valgt fordi hun skriver om skoltesamer, som var tema på årets Riddu Riddu.

Miniseminaret om båtbygging fredag, trakk mye folk. Det var 81 interesserte og engasjerte publikummere. Samisk båtbygging var et av temaene på festivalen, og det var stilt ut nordlandsbåter i ulike størrelser. Alf Ragnar Nielsen snakka om jektebygging i samiske fjorder. Hans foredrag baserte seg på en artikkel som har vært publisert i medlemsbladet Kysten. Mariann Mathiesen snakka engasjert om nordlandsbåten. Hennes bok Nordlandsbåt og draug – en felles kulturarv, kom ut i begynnelsen av juli. Temaet har fått mye oppmerksomhet i etterkant, blant annet et innslag på Nordnytt.

Valkeapää-markeringa på Lillescenen på sletta trakk ca. 200 publikummere. Fylkesbiblioteket støttet dette arrangement som stiftelsen Lásságammi hadde ansvar for. Det var en fin markering av Valkeapää samtidig som unge kunstnere fikk vise seg fram. Det fine vær bidro til ei vakker ramme rundt arrangementet.

Populære forfatterbesøk på Harstad bibliotek

Harstad bibliotek hadde to godt besøkte forfatterpresentasjoner under årets Festspill i Nord-Norge (FINN). Mandag 25. juni var det forfattersamtale med Laila Stien. Forfatterkollega Kjersti Kollbotn ledet samtalen. Tirsdag 26. juni holdt Herbjørg Wassmo et foredrag om sitt forfatterskap med hovedvekt på sin siste roman Den som ser.

Kjersti Kollbotn og Laila Stien

Laila Stien, mest kjent som novelleforfatter, sa om denne sjangeren at det er dens vesen å være kort. Den henvender seg til leseren som skal fange opp det som ligger i teksten, både synlig og ikke synlig. Stien sa at hun skriver om hverdagsmennesker. Novellene har ikke stor dramatikk, men inneholder likevel spenning. Novellene tidlig i forfatterskapet hadde mye dialog, men dette har det etter hvert blitt mindre av i de seinere novellene, uten at dette har vært planlagt. I tillegg til å skrive noveller har Stien skrevet en roman, barnebøker og diktsamlinger. Hun har gjort en betydelig innsats i å oversette og gjendiktet flere samiske forfattere til norsk.

Herbjørg Wassmo sa at hun alltid har vært feminist. Bøkene om Tora var viktige å skrive, og det var veldig viktig at verden fikk lese dem. For Huset med den blinde glassveranda ble Wassmo innstilt til Nordisk Råds litteraturpris og fikk prisen for den tredje boka Hudløs himmel. Romanen Den som ser kom ut i 2017, og er fjerde boka om Dina og hennes familie. Den skulle nesten vært en umulighet etter at trilogien om Dina ble ferdig 20 år tidligere, men man kan ikke skape litteratur ved å sitte på en stol og gråte. Dinas barnebarn Karna krevde seg sterkere og sterkere, og det ble tilslutt bok av det.
Wassmo sa at ensomhet har vært viktig for å skape fantasi. Det som hun skriver må være så mye større enn forfatteren. Når hun skriver agere hun som gud. Som forfatter har hun levd et dobbeltliv: fantasi og virkelighet.

Herbjørg Wassmo

Institusjonen Fritt Ord bidro med prosjektstøtte til arrangementene, som hadde henholdsvis 60 og 165 publikummere. I 2017 inviterte Fritt Ord bibliotek til å søke prosjekter som viser litterær kanon. Hvilke forfattere ville bibliotekene vise fram? Harstad bibliotek svarte på spørsmål med å invitere to kjente og produktive forfattere fra landsdelen.

De tre nordnorske fylkeskommunene har vedtatt en nordnorsk litteraturstrategi, som blant annet går ut på å fremme litteratur skrevet av forfattere bosatt i landsdelen.

Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?

Publikumsutvikling er en del av arbeidet med å synliggjøre bibliotekene. Også bibliotek må tenke på «merkevarebygging». Tirsdag 12. var tema for vårt lyd/bildemøte: Hva er publikumsutvikling? Og hvorfor skal bibliotekene drive med det?

Etter en innledning hadde vi en god diskusjon rundt temaet. De ansatte på bibliotekene vet mye om sine brukere, men det er lurt å sette ting ned på papiret for å få en større bevissthet om hvilke publikumsgrupper man har og hvem det er viktig å knytte kontakt med. Når man får en større oversikt over lokalbefolkningen så er det lettere å bygge nettverk og se hvem man kan samarbeide med og hva man kan gjøre i fellesskap.

Vi ønsker å fortsette arbeidet med dette og et ledd i det er å få utarbeidet en mal som kan brukes når man skal kartlegge sine brukergrupper. Takk for et konstruktivt møte!

Konsert i Lenvik folkebibliotek