Engasjement nytter – Kroken filial reddet!

andreas-hjelmen-i-fakkeltog-mot-nedleggelse-av-kroken-1-of-1-blogg

Andreas Hjelmen deltok også i fakkeltoget mot nedleggelse av Kroken filial. Foto Mark Ledingham.

Etter at det ble kjent at administrasjonen i Tromsø kommune foreslo å legge ned bibliotekfilialen i bydelen Kroken i Tromsø, har nærmiljøet vist stort engasjement for sitt bibliotek. Kroken og omegn bydelsråd har vært en av pådriverne i kampen for å bevare biblioteket. Andre har skrevet innlegg i avisene og opprettet facebookgruppa Nei til nedleggelse av Kroken bibliotek. Andreas Hjelmen (10) skrev brev til ordføreren og kommunestyret og beskjeden fra han var klar: «Vi vil ha en plass å være og det er for alle. Ikke legg ned Kroken-biblioteket.»
Alle har understreket hvor viktig det er at biblioteket består som møtested der hvor de bor! Tirsdag ettermiddag møtte Krokens befolkning opp for å gå i fakkeltog og vise hvor viktig bydelsbiblioteket er for dem. Og de fikk heldigvis den beskjeden de ønsket fra ordfører Kristin Røymo:
«– Vi skal legge fram det endelig budsjettforslaget i formannskapet på torsdag. Vi har jobbet hardt med dette og nå var det viktig for oss å være tydelige på at dette tilbudet kommer til å ligge inn i budsjettet», sa Røymo til iTromsø tirsdag kveld.
Og dermed er filialen redda!

Skjervøy folkebibliotek 175 år

Skjervøy folkebibliotek brukte uke 46 til å markere at biblioteket er 175 år i år.
I regi av prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus besøkte Ragnhild Bekkelund og Øystein Aarstad biblioteket. Begge jobber ved Tromsø bibliotek og byarkiv.

Ragnhild Bekkelund har et stort utvalg av rekvisitter til å illustrere fortellingene sine med.

Ragnhild Bekkelund har et stort utvalg av rekvisitter til å illustrere fortellingene sine med.

Ragnhild er en dyktig og engasjert forteller og gjennomførte om formiddagen tre fortellestunder for 1. og 2. klasse. Øystein som er kontaktperson for Leseombudsordninga, besøkte helse- og omsorgsklassen ved den videregående skolen for å snakke om ordninga med ønske om å rekruttere nye leseombud. Han informerte også om ordninga for de som hadde møtt opp på strikkekafeen.

Øystein Aarstad forteller elevene hvilke oppgaver et leseombud kan ha.

En engasjert Øystein Aarstad forteller elevene hvilke oppgaver et leseombud kan ha.

På ettermiddagen hadde Ragnhild og Øystein hver sin hyllevandring. Ragnhilds tema var «I skyggen av de store polfarerne». Ragnhild hadde ei levende formidling og viste hvilke bøker hun baserte si hyllevandring på. Øystein er også en dyktig formidler. Hans tema var «De gode hjelperne», et tema flere av tilhørerne visste noe om. Flere ble nok frista til å lese noen av bøkene som var utgangspunkt for hyllevandringene. Hyllevandringene er en fin måte å formidle litteratur på, men arbeidskrevende for dem som setter vandringene sammen.

Hva med å ta imot praksisstudenter til vinteren?

Fra innledningen av en tidligere praksisperiode. Studenter og bibliotekansatte bygger bibliotek av pappesker

Fra innledningen av en tidligere praksisperiode. Studenter og bibliotekansatte bygger bibliotek av pappesker under ledelse av Mette Milling.

Tredjeårsstudenter som tar bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap ved universitetet i Tromsø skal ha praksis vinteren 2017. Praksisoppholdet inngår som en del av bacheloren. Det skal skrives en prosjektoppgave på ca. 25 sider over et tema som studentene sjøl velger, men med tilknytning til praksisen. Praksisperioden skal være på 6-8 uker i uke 7-14 2017.
Studentene som tar årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap studieretninger skal ha fem ukers  praksis i ukene 7-12 2017. Disse studentene skal skrive et refleksjonsnotat på 4-5 sider.

Bibliotek som kan tenke seg å ta imot studenter, kan kontakte professor Roswitha Skare, e-post roswitha.skare@uit.no

Fylkesbiblioteket ved Aud Tåga kan kontaktes for spørsmål om praksisen.

Læringsutbytte for praksis i bachelorutdanninga:
• planlegge og gjennomføre et feltarbeid ved praksisstedet
• innsikt i de ulike arbeidsprosessene som foregår ved praksisinstitusjonen
• forståelse for rollen som arbeidstaker ved praksisstedet
• selvstendig utføre arbeidsoppgaver på den valgte praksisplassen
• sette praksisoppholdet inn i et teoretisk perspektiv

Læringsutbytte for bibliotekpraksis i årsstudium:
Kunnskaper. Studenten har:
• forståelse for rollen som arbeidstaker ved et praksissted
• innsikt i de ulike arbeidsprosessene som foregår i praksisinstitusjoner
Ferdigheter. Studenten kan:
• Planlegge og gjennomføre et avgrenset prosjektarbeid knyttet til praksisstedet
• Samhandle med kollegaer, veiledere og andre i praksisfeltet
• Fungere som arbeidstager i en dokumentinstitusjon og arbeide selvstendig

Minecraft og Girl Tech i bibliotekene

minecraft-2016Det har vært to nye og spennende arrangement i bibliotek i fylket vårt.

Lørdag 15. oktober arrangerte Lenvik bibliotek Minecraftdag. Oppgaven var å bygge Finnsnes sentrum i Minecraft. 30 deltakere fikk mulighet til å melde seg på på forhånd i tillegg til 20 plasser til de som dukka opp på selve dagen. Besøkende kunne også få med seg Minecraftquiz, bygging med Minecraftlego og vanlig lego og fargelegging av Minecrafttegninger i tillegg til at voksne kunne lære litt mer om hva Minecraft er. Biblioteket fikk også erfare at selv om planleggingen er aldri så grundig kan det skje uforutsette ting. Som for eksempel at nettet ikke tåler belastningen eller at lisenser for streaming kan løpe ut på verst tenkelig tidspunkt. Bortsett fra det fungerte ting veldig flott og biblioteket hadde 700 besøkende innom, nesten tre ganger så mange som på en vanlig lørdag.  Les mer om planlegging og gjennomføring, samarbeidspartnere og planer for neste Minecraftdag i denne lille rapporten. Se innslag fra forberedelsen og gjennomføringen på Folkebladets web-tv.

girl-tech-2016

Flinke og ivrige jenter koder i vei. Foto: Tromsø bibliotek og byarkiv

Og tirsdag 18. oktober inviterte Tromsø bibliotek og byarkiv 120 jenter fra 4. og 5. klassetrinn til Girl Tech Fest 2016. Det ble en morsom og spennende dag! Alle tilbakemeldingene fra unger, lærere og veiledere var veldig positive. Henriette Othelie Myrlund fra Plus Point holdt et lite åpningsforedrag for å vise hvor mye artig man kan gjøre med programmering. Etterpå ble elevene fordelt på tre tilfeldige grupper som rullerte mellom aktivitetene, der de fikk prøve seg på koding i Minecraft på laptop, LittleBits og Lego WeDo. Det var intens konsentrasjon og mye kreativitet på alle gruppene! Jentene var ivrige og ble tydelig inspirerte, noen fikk kode-diplom og noen ville begynne på Kodeklubben samme dag.

Her kan dere lese mer om forberedelser og samarbeidspartnere og se bilder og en liten filmsnutt på bibliotekets facebooksider.

All verdens kunnskap og kultur til alle!

prosjektlederen-presenterer-planen

Prosjektleder Marit A. Somby presenterer hovedstrategiene i planen

-Gjennom den regionale planen skal det satses på kompetanseheving på mange nivå. Folkebibliotekets ansatte må være oppdatert og trygg i sine roller for å kunne følge med i utviklingen. Bibliotekets rolle som arena for kunnskap og læring for alle må revitaliseres og i den forbindelse er det viktig at vi satser på at bibliotekene skal kunne gi alle en bred tilgang til kunnskapskilder sa fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk som åpnet seminaret.

Prosjektet «Digital næringsutvikling» skal skape en digital kultur blant befolkninga i Troms og folkebibliotekene kan spille stor rolle i å øke befolkningens digitale kompetanse. Fylkesråden mener at bibliotekene kan bli gode samarbeidspartnere i prosjektet og arenaer for nettverksmøter, tilby arbeidsplasser og veiledning og kanskje få status som digitale e-sentra.

Plansjef i Troms fylkeskommune, Stine Larsen Loso, ga deltakerne et lite innblikk i temaet «Regional planlegging – hva er det?» Hun trakk fram fylkeskommunens rolle i å ivareta regionale og nasjonale interesser på et lokalt nivå og ga et overblikk over gangen i en planprosess. At fylkesbiblioteket i samhandling med kommunene skaper en felles regional plan på ett år og tre måneder, mente hun var ny rekord. Vi får håpe det gode grunnlaget vi har allerede har med samarbeid og fellesskap er grunnen til at vi får det til!

deltakere-planseminar-2016

Aktive deltakere på seminar.

Resten av dagen ble brukt til ulike temaer og hovedstrategier i planen. Mariann Løkse, seksjonssjef på Universitetsbiblioteket UIT snakket om samhandling mellom fag- og folkebibliotek  og Margrethe Haslund (Nordreisa bibliotek) og Kristin Vatnelid Johansen (Nord-Troms studiesenter) fortalte om bibliotekenes rolle i kompetansearbeidet i de seks Nord-Tromskommunene. Marit A. Somby presenterte masteroppgaven Den kommunale bibliotekpolitikken: Hvordan samhandler biblioteksjef med nærmeste politiske leder? av Marit Gro Berge.

Mona Myrland, biblioteksjef for Fyrverkeriet bibliotek i Vestre Toten kommune holdt, skaperlyst og innovasjon som både begeistret og provoserte. Sitatet «The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities» av David Lankes er en av hennes ledesnorer.

Avslutningsvis diskuterte deltakerne viktige problemstillinger i bibliotekplanen.

 


Hege er ny biblioteksjef i Kvæfjord

hege-andersenVi ønsker Hege Jasmin Andersen velkommen som ny biblioteksjef i Kvæfjord. Hege tok bibliotekarutdanning i Tromsø i 2004 og har jobbet på UB og biblioteket på Høgskolen i Harstad.  Etter en stund ønsket hun å gjøre noe annet og tok utdanning som kunstterapeut. Hun jobbet et år som biblioteksjef i Tjelsund før hun flyttet til Kvæfjord. Hege syns det er fint å komme tilbake til jobb i bibliotek og har funnet en arena hvor hun kan bruke seg sjøl. Hun er opptatt av det kreative mennesket og ønsker å bruke biblioteket til noe mer, noe kreativt, spesielt med tanke på barn og ungdom. Hege har også tanker om hvordan hun kan utvikle biblioteklokalet.

«Det skal bli spennende i fortsettelsen, og jeg ser fram til å samarbeide med fylkesbiblioteket»,  sier hun. Og vi ser fram til å samarbeide med Hege!

En takk til Helga

Helga Amdal StensenEtter 21 år som bibliotekleder i Kvæfjord har Helga Amdal Stensen nå gått over i pensjonistenes rekker.

Troms fylkesbibliotek vil takke Helga for den solide jobben hun har gjort i alle disse årene. Vi vil  spesielt trekke fram det lesefremmende arbeidet for barn og unges fritidslesing, for elever og læreres skolebibliotektilbud i grunnskolene og for lesefremmende tiltak i den videregående skolen i Kvæfjord og Harstad.

Helga har utført jobben sin med kunnskap og klokskap, og hun har fulgt med i tiden og tatt tak i det nye som har dukket opp. Helga har vært en tydelig stemme i biblioteklederkollegiet som det har vært en glede å samarbeide med. Vi har alltid sett fram til hennes årsmeldinger. For noen år tilbake så Helga og mange andre fram til at det skulle komme et nytt bibliotekbygg i kommunen. Det ble lagt ned mye arbeid i dette, men nytt bibliotekbygg ble det dessverre ikke. Helga fortsatte ufortrødent videre i det gamle legekontoret. Det bibliotekfaglige tilbudet fortsatte å holde høy kvalitet – takket være Helga.

Vi ønsker Helga lykke til i hennes nye tilværelse. Vi regner med at hun ikke kommer til å kjede seg, og får hun ledig tid så vet hun i hvert fall hvor det er lesestoff å finne.

Regional bibliotekplan – invitasjon til planseminar

sky_nordreisaVi ønsker alle med hjerte for bibliotek velkommen til planseminar på Scandic Ishavshotell i Tromsø torsdag 29. september 10.00-15.30.

Troms fylkesbibliotek inviterer til planseminar i forbindelse med at den regionale bibliotekplanen snart er klar for å sendes ut til høring.
Det har vært en spennende prosess og vi er nå interessert i å høre hva dere mener. På seminaret vil vi ta en gjennomgang av hovedperspektivene i bibliotekplanen. Universitetsbiblioteket bidrar med sine tanker om hvordan fag- og folkebibliotek kan samhandle i fylket og Mona Myrland, som er leder for Fyrverkeriet bibliotek på Raufoss, kommer for å snakke om hvordan de jobber med innovasjon og samhandler med lokale aktører. I tillegg vi vil jobbe temamessig med noen aspekter som er viktige i bibliotekplanen og ta imot innspill fra dere.

Vi oppfordrer dere til å delta og å invitere med dere ledere og samarbeidspartnere i kommunen.

Seminaret er gratis for alle deltakere, men vi ønsker bindende påmelding på grunn av seminarpakken.
Meld dere på til marit.andersen.somby@tromsfylke.no innen 15. september.

Vi spanderer lunsj og betaler reiseutgifter til og fra møtestedet for deltakere fra andre steder i Troms.

Program for seminaret.

Nasjonal bibliotekdag og digitale ressurser i biblioteket

PressReader logo I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag vil vi i Troms sette søkelyset på det bibliotektilbudet som ikke finnes i hyllene på det fysiske biblioteket. Siste tilskudd er er at Troms fylkesbibliotek sammen med Tromsø bibliotek og byarkiv betaler for PressReader, en avis- og magasinportal med over dagsferske 5000 publikasjoner på mer enn 60 språk som er tilgjengelig i 72 timer etter at du har forlatt biblioteket. Atekst er en database med norske aviser i fulltekst og Idunn er en tidsskriftsdatabase med artikler i fulltekst fra  over 50 fagtidsskrift – kun tilgjengelig i bibliotekets lokaler.

Bøker er tilgjengelig både gjennom E-lån Troms, en samling e-bøker som kan lastes ned og leses offline og Nasjonalbibliotekts tjeneste Bokhylla.no med bøker fra hele 1900-tallet, til og med 2000, og vil inneholde ca. 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017. Også en del eldre bøker er digitalisert her.

Det finnes også en mengde gratis og kvalitetssikrede tjenester som Helsebiblioteket, Filmbib, Boksøk, [Stærkere] og PåSkråss. Vi oppfordrer dere til å sette et særlig fokus på disse tjenestene 1. september. Legg fram det dere har av brosjyrer, skriv ut det som eventuelt ligger på nettsidene, åpne tjenestene på bibliotekets pc og fortell om disse til de som kommer innom.

Dere finner også markedsføringsmateriell for Nasjonal Bokdag på nettsiden til Norsk bibliotekforening.

Saken er også omtalt på fylkeskommunens nettsider.

Formidling for gammel og ung i nord og sør

Fribymusiker Abazar underholder barn i bussen med sang og spill.

Fribymusiker Abazar Hamid underholder barn i bussen med sang og spill.

I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag blir det lese- og musikkstund i bok-og kulturbussen i Sør-Troms med musiker Abazar Hamid og «bussdama» Anne Gerd Lehn. Det er skoler og barnehager i Ibestad som kan glede seg til dette.

I nordfylket vil forfatteren Britt Karin Larsen besøker Lyngen og Nordreisa folkebibliotek i regi av Forfattersentrumsrekka. Britt Karin Larsen vil snakke om sine bøker om Finnskogen. Den finske innvandringa der og den kvenske innvandringa i Nord-Troms har mange berøringspunkter. Arrangementet er støttet av Troms fylkesbiblioteks prosjekt Folkebibliotek som litteraturhus.