Ressursside for bibliotekene i Troms

Dette er fylkesbibliotekets ressursside for alle som jobber med bibliotek i Troms! Siden skal utvikles av folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i fellesskap. Her kan bibliotekene i fylket finne inspirasjon og informasjon, vise fram det de gjør og dele erfaringer.

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek

Foreleser og en gruppe kursdeltakere som sitter med ryggen til.
Oppmerksomme kursdeltakere lytter til Idunn Bøyum som snakker om referansearbeid

I regi av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ble det arrangert fagseminar 26. -27. november. Det var rimelig godt oppmøte fra bibliotekene i Troms fylke, og deltakerne fikk diskutert prosjektet og delt tanker om prosjektets framtid. Deltakerne fikk også høre to gode forelesninger om referanseintervju eller veiledning av publikum, som kommer til biblioteket med spørsmål om fagtekster. Referanseintervju handler om hvordan bibliotekarene kan gå fram for å få nok informasjon fra publikum for å kunne finne fram til de riktige fagtekstene.

Fin opplevelse med ungdomsbokbad!

Monica Steinholm omgitt av elevene som intervjuet henne på biblioteket i Ibestad. Foto Ingvild Johansen.

Som en del av Bokåret 2019 har vi hatt kurs i Bokbadmetoden. Dette er en filosofisk samtale utviklet av Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord som også reiser rundt i landet og arrangerer kurs. Kurslederne beskriver metoden som en pedagogisk metode for å fremme leseglede og skape gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler med en forfatter.
Bibliotekarer fra folkebibliotek i fylket og lærere på deres samarbeidsskoler deltok på kurs i Tromsø i september hvor de lærte metoden og ble såkalte samtaleledere. Disse har jobbet sammen med elever i etterkant av kurset for å forberede besøk av en utvalgt forfatter og et bokbadarrangement med inviterte gjester.

12. og 13. november var forfatter Monika Steinholm, som bor i Tromsø, på besøk i Ibestad og Lavangen.
I Ibestad var det Tobias, Elias og Vetle fra 9. klasse ved Ibestad skole som intervjuet Monika om hennes bok «Fuck verden». Publikum var elever og lærere fra 8.-10. klasse på skolen. Det var rundt 30 personer som hørte på og det meldes om en fin opplevelse for alle tilhørerne og for de som var på scenen. Monika og elevene som intervjuet henne, møttes for å bli kjent med hverandre og spise pizza kvelden før.


Monika Steinholm gjester også Skjervøy bibliotek torsdag 28. november.
Forfatter Ingeborg Arvola blir intervjuet av elever fra Tromsdalen skole på Tromsø bibliotek og byarkiv fredag 29. november
Forfatter Jan Tore Nordeng blir intervjuet av elever fra Finnsnes på Lenvik bibliotek i januar 2020. Arrangementet er flyttet til neste år fordi de vil snakke med han om boka som utgis nå.
Les mer om metoden
Om Monikas Steinholm

Lansering av iKomp for videregående skole

Auditorium med mennesker som ser på sine pc-skjermer.
Konsentrerte deltakere

Fredag 25. oktober ble iKomp vgs. lansert på Bardufoss videregående skole. iKomp vgs. er et digitalt kurs i informasjonskompetanse, utviklet ved universitetsbiblioteket (UB) Norges arktiske universitet Tromsø. Lars Figenschou, spesialbibliotekar ved UB og ansvarlig for prosjektet, holdt et innlegg om iKomp hvor han begrunnet hvorfor verktøyet er utviklet. Så ble lærere og bibliotekarer satt i grupper for å gjøre seg kjent med opplegget og utarbeide undervisningsopplegg. Tilbakemeldingene på opplegget var veldig gode, noe som gjør det lett å foreta endringer på det som bør endres. iKomp vgs. skal nå prøves ut i universitetsskolene Bardufoss videregående skole, Breivang videregående skole og Kvaløya videregående skole. Etter prøveperioden, vil iKomp vgs. bli tilgjengelig for alle, slik iKomp for studenter er.

Skjermbilde med Feide-innlogging
Innlogging med Feide gjør det enkelt å bruke iKomp.


UB har mottatt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle iKomp vgs. Det har vært et samarbeid med de tre universitetsskolene i Troms i tillegg til Troms fylkesbibliotek og utdanningsetaten Troms fylkeskommune.

Vellykket miniseminar om samisk språk

Foreleserne Åse Mette Jaohansen, Øistein Skille og Lene Antonsen på Tromsø bibliotek

I anledning samisk språkuke, arrangerte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv miniseminar om samisk, tirsdag 22. oktober.
Foredragsholderne Lene Antonsen, Åse Mette Johansen og Øystein Skille snakket om hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon, om revitalisering og om ny oversettelse av bibelen til nordsamisk.
Lene Antonsen er forsker ved Giellatekno, Universitetet i Tromsø. Hun viste de ulike dialektene i nordsamisk, og av disse snakkes tornesamisk i Troms. De språklige innovasjonene går over tid og over språkgrenser, og Antonsen viste hva som skjer i språket. Hun tror at det vil utvikles en egen tromssamisk, fordi det ikke er lett å overføre tornesamisk til yngre generasjoner. De yngre ønsker likevel å lære særtrekk fra egen dialekt, og er stolt over det. Måten de samiske skiltene skrives på er viktig for den samiske tilhørigheten på stedet. 


Åse Mette Johansen er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Tromsø. Hun snakket om revitalisering av samiske språk og at revitalisering av språk har sterk global aktualitet. De små språkene er under sterkt press. De samiske språkene er blant disse. Johansen har vært opptatt av hvordan tenåringene i Manndalen bruker språket, og omtalte læreverket Vuonain/Várin /Vákkiin (På fjorden/I fjellet/I dalen). Stedsidentitet er viktig utgangspunkt for språket og for læremidlene, som er utarbeidd av to lærere ved Manndalen skole (Monsen og Lyngstad (2017)) for samisk som andrespråk.


Øystein Skille, tidligere prost i Alta, var prosjektleder for bibeloversettelsen til nordsamisk fra 2002 til 2012. Arbeidet med ny bibeloversettelse tok 20 år med mange involverte. Den nye oversettelsen ble lansert i september i år. Bibeloversettelsen var et samarbeid i det nordsamiske språkområdet, men bød likevel på utfordringer. Et er at dialektene varierer, men nasjonalspråkene norsk, svensk og finsk påvirker samisk på ulikt vis. Skille gratulerte med FNs urfolksspråkår og sa seg fornøyd med at det er et sammenfall med Bokåret, ei passende anledning for å gi ut ny bibelen i moderne nordsamisk språkdrakt.

Bibioteksjefmøtet

Årets siste biblioteksjefmøte er avslutta og vi takker alle for oppmøte og engasjement. Dere er en flott gjeng å jobbe med.

Vi har gjennomgått evalueringene og takker for gode ord og konstruktive tilbakemeldinger. Disse tar vi med oss i planlegginga av neste møte. Husk at vi alltid er åpne for innspill til tema og saker dere ønsker å ha med til neste gang.

Birgit åpna møtet med å snakke om den nye bibliotekstrategien og om vår felles regionale bibliotekplan.  

Åpen post med erfaringsutvikling gir flere av dere gode tilbakemeldinger på. Hilde i Bardu fortalte om Sjakk og samfunn og fikk flere til å vurdere å melde seg på.  I tillegg fikk vi høre om ulike måter å lage makerspace på og hvor man eventuelt kan søke om penger til sånne prosjekter.

Tanmayo hadde en gjennomgang av tilgangen på digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket og Aud har gjennomgått Kunnskapsaktørprosjektet. Hva har vi lært og hvilke oppgaver skal vi i gang med? Flere av dere er veldig fornøyde og synes dette var både viktig og matnyttig.

Bibliotekenes nettsider trenger en oppgradering og videreutvikling og vi ba derfor om noen av dere kunne tenke dere å være med og vi har fått med oss Anne Gerd (bok og kulturbussen), Arne-Harald  (Lenvik bibliotek), Kurt (Harstad bibliotek), Liv Kristin (Kvæfjord bibliotek) og Hilde (Bardu bibliotek) på det arbeidet.

Monica i Gratangen fortalte fra Skolebibliotekkonferansen i Kristiansand hvor hun hadde deltatt. Monica minnet også på om at i 2020 er det 100 år siden Anne Cath Vestly ble født.
Sigrid i Sørreisa og Åse i Lyngen ga oss et lite innblikk i studiene på Lederutviklingsprogrammet og Barnebibliotekarstudiet.  Birgit informerte om regionreformen og hvor langt vi er kommet i det arbeidet.

Edel har vært på urfolkskonferanse i New Zealand og hun delte foredraget hun holdt der med oss, noe mange av dere syntes var veldig nyttig. Alle skal ha fått tilsendt det samiske språkspillet som vi dessverre ikke rakk å få med oss. Håper dere tar det i bruk.

Vi håper at de fleste av dere fikk med seg bokpraten med Kjartan Fløgstad om boka Due og drone, som ble holdt på Tromsø bibliotek og byarkiv på kvelden.

Torsdagen startet med at Anja Borg Andreassen fra Tromsø bibliotek og byarkiv introduserte oss for Data Detox. Tilbakemeldingene her er veldig positive og mange av dere ser at dette er noe dere tar med dere hjem. Alle fikk utdelt et eget Data Detox-sett som dere kan jobbe videre med.

Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket kom og tok oss gjennom statistikkskjemaet og det kunne stilles spørsmål og komme med forslag til forbedringer. De fleste av dere har gitt tilbakemelding på at dette var nyttig.

Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket

Resultatene fra gruppearbeidene for et felles formidlingsprosjekt i nyte Troms og Finnmark fylkeskommune tar vi med oss i det videre arbeidet. Tusen takk for innsatsen.

Møtet ble som vanlig på høstmøtet, avslutta med felles planlegging for 2020. Vi har tatt med oss alle datoer og tilbakemeldinger. Kalenderen på Ressurssiden er oppdatert, men har du flere ting som bør inn der eller at du ser noe som er feil vær snill å gi oss tilbakemelding på det så snart du kan.

Forfattere fra nord på Litteraturhuset i Oslo

Foto: Sylvi Inez Liljegren

Forfattere fra nord inntok fredag 11. oktober kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet «Stemmer fra nord» var i regi av Nordnorsk Forfatterlag, som forvalter stimuleringsmidlene fra den nordnorske litteraturstrategien. Et av tiltakene i strategien er at nordnorske forfattere skal vise seg fram på nasjonale arenaer for å bli synlig utenfor Nord-Norge.


Forfatteren Ingvild Solstad Nøis var konferansier og leda et fint sammensatt programmet med stødig hånd. Samtlige forfattere leste fra sine nyeste publikasjoner, med unntak av Laila Stien. Hun leste den fornøyelige novella «Passiar på hjemmet» fra novellesamlinga Nyveien, som hun debuterte med for 40 år sia. Ungdomsbokforfatteren Sanne Mathiassen leste fra sin nyeste roman Bare en time til. Lill Karin Elvestad fortale om sin siste bok Ågot Gjems Selmer – Brytningstid, skuespillerinnen som ble legefrue i Balsfjord.  Tale Næss leste fra Soare, Sigbjørn Skåden fra Fugl, og Ingvild Solstad Nøis fra Eid. Ragnar Olsen og Dag Kajander rammet sørget for sang og musikk.

Arrangementet trakk bra med folk, rundt 80 stykker.

En flott formidler!

Forfatteren Kathrine Nedrejord. Foto: Melita Båfjord

«Kathrine Nedrejord kan virkelig jobben sin, hun ga oss en levende opplesning av sine tekster og var nær og fin i møte med leserne!» Biblioteksjef Melita Båfjord ved Skånland bibliotek er over seg av begeistring etter å ha hatt forfatter Kathrine Nedrejord på besøk. Nedrejord er norsk og samisk forfatter, dramatiker og scenekunstner. Hun er oppvokst i Kjøllefjord og på Nøtterøy.

Denne uka har hun vært på den første av to turnéer i Troms denne høsten i forbindelse med Bokåret 2019. Nå var det ungdommer og voksne lesere i Lenvik, Berg, Målselv, Bardu, Dyrøy og Skånland som fikk besøk. Neste turné går til nordfylket, i uke 47 skal hun til Nordreisa, Skjervøy, Storfjord og Kåfjord.


Forfatteren presenterer to av sine bøker som begge er aktuelle nå. For et voksent publikum den kritikerroste romanen «Forvandlinga» som hun ble tildelt Havmannprisen for i 2018. For ungdomsgruppene den nylig utgitte romanen «Det Sara skjuler».


Det er sterke tema Katrine Nedrejord behandler i sine siste romaner. «Forvandlinga» handler om traumene etter en overfallsvoldtekt og om hvordan man bygger seg opp som menneske igjen etter en slik opplevelse. Hun fokuserer på hvordan lage litteratur om det vanskelige og hvordan skrive om vanskelige erfaringer.


«Det Sara skjuler» handler om seksuelle overgrep som skjer mot mindreårige. Forfatteren holder hovedfokuset på vennskapet og historia i boka. Hun skriver selv i en artikkel om hvorfor hun har skrevet boka: «Det er derfor hovedpersonen i Det Sara skjuler, ikke er Sara sjøl, men venninna Lajla. Jeg ønska å vise at et overgrep går utover flere enn de direkte involverte. Jeg ønska å vise hvordan det kan ramme de rundt. Lajla observerer og ser hvordan voldtekta endrer Sara. Og Lajla klarer ikke la det ligge. Lajla kjenner på sinne, fortvilelse og maktesløshet. Hun vil gjøre noe. Lajlas behov for å handle er bokas motor».

Formidling i BookBites

Vi minner om at det er mulig å aktivt formidle bøker i BookBites gjennom å lage bokhyller med et tema eller en forfatter. Tromsø bibliotek lager hyller som vises øverst i appen hos alle bibliotek som ikke lager hyller selv. Nå har de laget hyller som presenterer forslag til bøker i lesekampanjen Troms leser nordnorsk og TXT-aksjonen 2019 som har tema tillit.

Vi minner om at det enkelte bibliotek kan lage hyller for å promotere lokale forfattere, arrangementer eller annet. De som trenger hjelp til å lage egne hyller kan kontakte Tanmayo Olsen.

Oppstart av lederutviklingsprogrammet

Motiverte studenter samlet på første studiedag. Foto: Jamie Johnston

I «Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028» er behovet for lederkompetanse i folkebibliotekene understreket som grunnleggende for å kunne oppnå det overordnede målet om å tilby: «(…) gode og likeverdige tjenester og tilstrekkelig nærhet til tjenestene for alle innbyggere i Troms». En av strategiene i bibliotekplanen var å «utvikle og tilby et lederutviklingsprogram» og nå er vi endelig i gang!

En engasjert og motivert gruppe bibliotekledere møttes for første gang som studenter på lederutviklingsprogrammet for bibliotekledere i Troms og Finnmark. Elleve studenter fra Troms og to fra Finnmark følger programmet som skal gå fram til og med våren 2021.


Oslo Met leverer fire fagmoduler, den første er «Biblioteket i samfunnet» som fokuserer på bibliotekets rolle i samfunnet, bibliotekarprofesjonens samfunnsoppdrag og bibliotekleders rolle og oppgaver. Konsulenter fra Mind AS følger studentene gjennom hele studieløpet og støtter deres personlige lederutvikling, hele tiden sett i sammenheng med fagmodulene og studentenes arbeidshverdag for å forankre og implementere kunnskapen gjennom praktisk trening og øvelser. Mind sitt oppdrag i studiet er også å motivere til at studentene samhandler godt og at alle kommer seg igjennom studieforløpet på en god måte.

Veileder Magnus Ingebrigtsen snakker om grunnleggende verdier.


Studentene er en sammensatt gruppe, noen har lang fartstid som bibliotekledere, andre har akkurat har begynt i sine lederstillinger – dette gjør dem til en spennende gruppe som kan dele erfaringer og støtte hverandre i de utfordringene de har. Vi så allerede under første samling at studentene deler villig og engasjerer seg i hverandres problemstillinger, dette tegner godt for videre samhandling og utviklingen de skal igjennom.

Markering av Nasjonal bibliotekdag i Troms

Fredag 30. september markerte Tromsbibliotekene Nasjonal bibliotekdag. Ut fra det vi har fått tilbakemeldinger om har lukten av kaffe, kake og vafler preget biblioteklokalene.    

Dagen ble brukt til å løfte frem og presentere lesekampanjen Troms leser nordnorsk. Brukere som har vært innom, har fått med seg lånekort, litteraturliste og en oppfordring om å bli med. Utstillinger med bøker som passer innenfor kategoriene er også satt opp. Regner med at de som benyttet anledningen og lånte fikk med seg et av de eksklusive bærenettene som er laget til kampanjen.

Fra Balsfjord får vi høre at bokutstillingen måtte etterfylles flere ganger i løpet av dagen og det lover jo godt for deltagelsen.  I Kvænangen markerte de dagen hele forrige uke med å fronte lesekampanjen .
I Ibestad gikk biblioteket og Bok og kulturbussen sammen og i tillegg til promotering av kampanjen var det stand på torget i Hamnvik. Her stilte Andørja rockeklubb og barnehagen opp med sang, og miljøstreikende ungdommer holdt appell.

Markering av Nasjonal bibliotekdag. Barna fra barnehagen i Hamnvik og Andørja Rockeklubb underholder i Bok og kulturbussen som står på torget i Hamnvik.
Fra Bok og kulturbussen og konserten i Hamnvik. Foto: Anne Gerd Lehn

I Tromsø samarbeidet fylkesbiblioteket med Tromsø bibliotek og byarkiv og brukte Barnebokbussen og biblioteksykkelen som stand. Vi delte ut materiell og snakket med mange hyggelige mennesker om kampanjen og nordnorsk litteratur. Vi håper at riktig mange har tatt oppfordringen og blir med.Lene, Marit, Barnebokbussen og biblioteksykkelen er klare til å starte markeringen av Nasjonal bibliotekdag. Susanne steker vafler.
Fra markeringen i Tromsø. Foto: Mark Ledingham

Noen av bibliotekene har også brukt dagen til å markere slutten på årets lesekampanjer for barn. Les for svingende og Sommerles. Det har vært stor festivitas med utdeling av diplomer og premier. Det blir spennende å se tallene for årets deltagelse her.