Ressursside for bibliotekene i Troms

Dette er fylkesbibliotekets ressursside for alle som jobber med bibliotek i Troms! Siden skal utvikles av folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i fellesskap. Her kan bibliotekene i fylket finne inspirasjon og informasjon, vise fram det de gjør og dele erfaringer.

Informasjonsfilm om Filmbib

Her er noen av de mange filmene som kan ses i Fimbib.

Troms fylkesbibliotek har fått laget en informasjonsfilm om FilmBib. Informasjon om bibliotekenes ressurser er et av tiltakene i prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.
Filmen ble lansert 15. desember 2019, men det var først i midten av januar at tallet på visninger og delinger begynte å stige. Filmen ligger også på Troms fylkesbiblioteks Facebook –side. Så langt har det vært 1666 visninger og 22 delinger og tallene stiger stadig. Det er først og fremst kvinner som har sett filmen, hele 81%. Kvinner i alderen 55 – 64 år utgjør den største seergruppa. Menn er i kraftig mindretall. Informasjonsfilmen, som har vakt begeistring hos FilmBib, er laget av Fjellfrosk Media.
Ved Tromsø bibliotek kan man se filmen på informasjonsskjermer i og utenfor biblioteket.

Faglig seminar Tromsungdom leser

Kari Spjeldnæs ga oss 12 gode grunner for å lese.

29. januar ble det årlige seminaret i DKS-tilbudet Tromsungdom leser holdt i Tromsø. Det var rundt 30 deltakere, både lærere og skolebibliotekarer fra videregående skole og bibliotekarer fra folkebibliotek.

Etter innledningen sto Monika Steinholm på programmet. Først i samtale med Susanne Baumgärtel om hvordan det var å bli intervjuet av en gruppe elever etter metoden Barnebokbad. Susanne ga oss en innføring i metoden og tankene bak, før samtalen. Vi fikk høre at det ble et helt annerledes intervju når alle elevene hadde lest boka og sammen utformet spørsmålene. De gikk dypere inn i handlingen og tematikken og stilte gode spørsmål. Uten en slik forberedelse kan det lett bli mange spørsmål av typen Hva tjener en forfatter?

Deretter fortalte Monika Steinholm om samarbeidet med Anneli Furmark om å lage en tegneserieversjon av boka Nærmere kommer vi ikke.

Etter lunsj holdt Kari Spjeldnæs foredraget «Kule lesere: Om betydningen av å lese og konsentrere seg» Hun er litteraturviter og har blant annet vært forlagsdirektør for litteratur i Aschehoug i 15 år. Kari er opptatt av å formidle viktigheten av å lese og viser til den siste PISA-undersøkelsen som sier at barn og unge leser mindre enn før. Hun sier blant annet at hvis vi skal verve flere unge til lesing, må vi voksne vise fram at vi leser og fortelle fra det vi leser. Det var et interessant foredrag med en engasjert og kunnskapsrik formidler som det kom mange gode tilbakemeldinger på.

Vi fikk også en smakebit av aktuelle titler som elevene får presentert da de fire bokpraterne presenterte hver sin tittel fra boklista. Til slutt ga Silje Johannessen oss trender for bokåret 2019

Bokfest – Troms leser nordnorsk

Kampanjen Troms leser nordnorsk ble avslutta med en bokfest på Tromsø bibliotek. De som var til stede fikk en fin opplevelse og vi fikk testa ut streaming på youtube-kontoen til Tromsø bibliotek sånn at også de som ikke kunne være tilstede i Tromsø kunne få med seg festen. Det var totalt 41 som var inne og så på streamen.

Festen starta med at prosjektleder Marit Andersen Somby fra fylkesbiblioteket leste diktet «Nord» av Rolf Jacobsen og sa litt om kampanjen. «Det har vært stort engasjement og bibliotekene i fylket har laget utstillinger og lånt ut bøker som på en eller annen måte har nordnorsk tilknytning. Noen lesere har levert inn lesekort, kanskje ikke så mange vi hadde håpet på – men det er kommet inn lesekort fra 14 kommuner. Kanskje har det vært en bøyg å levere kortet, men vi er helt sikker på at mange lesere har blitt mer oppmerksom på hva som finnes av litteratur fra Nord-Norge og om Nord-Norge og det er det aller viktigste. Æ e helt sikker på at mange lesere har hatt gode leseropplevelser og har blitt kjent med nye bøker de ikke visste om fra før.»

Forfatteren Inga Ravna eira i samisk kofte leser.
Inga Ravna Eira viser fra de fine illustrasjonene av Mathis Njango.

Deretter fikk vi møte den samiske forfatteren Inga Ravna Eira som snakket om og leste fra sin siste diktsamling «Ii dát leat dat eana» som hun ble nominert til Nordisk råds litteraturpris for.

Publikum satte stor pris på opplesninga som var både på samisk og norsk.

Mari Andreassen leser.

Neste forfatter ut var Mari Andreassen som i fjor debuterte med novellesamlinga Hvor lenge varer vi. Den ble hun nominert til Brageprisen for. Hun leste fra to av novellene i boka, blant annet en som hun ikke har lest fra for publikum tidligere.

Til slutt på programmet delte noen av de ansatte på fylkesbiblioteket og Tromsø bibliotek gode leseropplevelser med tilhørerne, før vinner av hovedpremien ble trukket.

Strikkende damer ser konsentrert på skjermen
Publikum i Senjahopen fulgte oppmerksomt med på sendinga.

Flere av folkebibliotekene i fylket hadde invitert til lokal bokfest hvor de så streamen sammen. I Senjahopen var det 23 stykker som storkosa seg med direktesendinga. Det ble servert kaker og kaffe og bibliotekaren delte ut bokvesker med mange flotte bøker.

På biblioteket i Gratangen hadde bibliotekaren funnet frem bøkene som ble bokpratet og diktboka til Inga Ravna, samt novellene til Mari Andreassen, og boken til Cecilie Enger ble umiddelbart grabbet tak i, og lånt ut. Der var det seks personer samlet.

Vinnere

Det det ble trukket én vinner fra hver kommune som får hver sitt bokgavekort. Til slutt ble det trukket én vinner blant alle innleverte lesekort som får reise, opphold og festivalpass til en valgfri litteraturfestival i Nord-Norge.

 • Kyrre Eilertsen, Gratangen. Kommunevinner og vinner av hovedpremien.
 • Beate Antonsen, Lyngen
 • Jeanett Ovesen Strand, Balsfjord
 • Anita Sebulonsen, Berg
 • Cathrin Nikolaisen, Tromsø
 • Hans Bakkejord, Dyrøy
 • Per Skåden, Skånland
 • Anne C. Larsen, Skjervøy
 • Siv-Frida Høgmo, Sørreisa
 • Synnøve Sebulonsen, Lenvik
 • Britt Marie Bye, Harstad
 • Karen Grete Figenschau, Bardu
 • Mirja Tunset, Kvænangen
 • Olav Rokne Erichsen, Nordreisa

Første modul i lederutviklingsstudiet gjennomført

Elever i klasserom med ryggen til. Foreleser ser mot gruppa.
Ragnar Audunsson foreleser for studentene

Før jul gjennomførte studentene sin første eksamen, i modulen «Biblioteket i samfunnet». Alle kom igjennom med meget godt resultat. Vi er mektig imponert over engasjement og gjennomføringsevne, det er utfordrende å skulle følge et studieløp samtidig som man er i full jobb som bibliotekleder.
Gratulerer til alle studenter!

Nå er vi over i nytt år og 22.-23. januar er det oppstartseminar for modul nummer to i Tromsø. Dette semesteret skal studentene konsentrere seg om emnet «Lederrollen og styringsgrunnlag» sammen med lærer Torgeir Skyttermoen fra Oslo Met og veilederne Håkon Tveiterås og Magnus Ingebrigtsen fra Mind AS.

 • Hva vil det si å være leder i en offentlig organisasjon?
 • Hvordan er min rolle som bibliotekleder i kommunen?
 • Hvordan synliggjøre biblioteket i kommuneadministrasjonen?
 • Hva er forskjellen mellom styring og ledelse?
 • Hvordan lede andre og utvikle meg selv som leder?
 • Hvordan planlegge og sette mål for bibliotekets utvikling?

Dette er spørsmål som studentene vil jobbe med i det kommende halvåret. Mind AS vil følge studentene gjennom hele studieløpet og støtte deres personlige lederutvikling.

Semesteret er lagt opp med webforelesninger, webinar, arbeidskrav med refleksjon rundt egen lederfunksjon og en to-dagers hjemmeeksamen i slutten av mai.

Vi heier fra sidelinja og ønsker alle lykke til!

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek

Foreleser og en gruppe kursdeltakere som sitter med ryggen til.
Oppmerksomme kursdeltakere lytter til Idunn Bøyum som snakker om referansearbeid

I regi av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør ble det arrangert fagseminar 26. -27. november. Det var rimelig godt oppmøte fra bibliotekene i Troms fylke, og deltakerne fikk diskutert prosjektet og delt tanker om prosjektets framtid. Deltakerne fikk også høre to gode forelesninger om referanseintervju eller veiledning av publikum, som kommer til biblioteket med spørsmål om fagtekster. Referanseintervju handler om hvordan bibliotekarene kan gå fram for å få nok informasjon fra publikum for å kunne finne fram til de riktige fagtekstene.

Fin opplevelse med ungdomsbokbad!

Monica Steinholm omgitt av elevene som intervjuet henne på biblioteket i Ibestad. Foto Ingvild Johansen.

Som en del av Bokåret 2019 har vi hatt kurs i Bokbadmetoden. Dette er en filosofisk samtale utviklet av Pål Brekke Indregard og Vilde Kamfjord som også reiser rundt i landet og arrangerer kurs. Kurslederne beskriver metoden som en pedagogisk metode for å fremme leseglede og skape gode leseopplevelser og meningsfulle samtaler med en forfatter.
Bibliotekarer fra folkebibliotek i fylket og lærere på deres samarbeidsskoler deltok på kurs i Tromsø i september hvor de lærte metoden og ble såkalte samtaleledere. Disse har jobbet sammen med elever i etterkant av kurset for å forberede besøk av en utvalgt forfatter og et bokbadarrangement med inviterte gjester.

12. og 13. november var forfatter Monika Steinholm, som bor i Tromsø, på besøk i Ibestad og Lavangen.
I Ibestad var det Tobias, Elias og Vetle fra 9. klasse ved Ibestad skole som intervjuet Monika om hennes bok «Fuck verden». Publikum var elever og lærere fra 8.-10. klasse på skolen. Det var rundt 30 personer som hørte på og det meldes om en fin opplevelse for alle tilhørerne og for de som var på scenen. Monika og elevene som intervjuet henne, møttes for å bli kjent med hverandre og spise pizza kvelden før.


Monika Steinholm gjester også Skjervøy bibliotek torsdag 28. november.
Forfatter Ingeborg Arvola blir intervjuet av elever fra Tromsdalen skole på Tromsø bibliotek og byarkiv fredag 29. november
Forfatter Jan Tore Nordeng blir intervjuet av elever fra Finnsnes på Lenvik bibliotek i januar 2020. Arrangementet er flyttet til neste år fordi de vil snakke med han om boka som utgis nå.
Les mer om metoden
Om Monikas Steinholm

Lansering av iKomp for videregående skole

Auditorium med mennesker som ser på sine pc-skjermer.
Konsentrerte deltakere

Fredag 25. oktober ble iKomp vgs. lansert på Bardufoss videregående skole. iKomp vgs. er et digitalt kurs i informasjonskompetanse, utviklet ved universitetsbiblioteket (UB) Norges arktiske universitet Tromsø. Lars Figenschou, spesialbibliotekar ved UB og ansvarlig for prosjektet, holdt et innlegg om iKomp hvor han begrunnet hvorfor verktøyet er utviklet. Så ble lærere og bibliotekarer satt i grupper for å gjøre seg kjent med opplegget og utarbeide undervisningsopplegg. Tilbakemeldingene på opplegget var veldig gode, noe som gjør det lett å foreta endringer på det som bør endres. iKomp vgs. skal nå prøves ut i universitetsskolene Bardufoss videregående skole, Breivang videregående skole og Kvaløya videregående skole. Etter prøveperioden, vil iKomp vgs. bli tilgjengelig for alle, slik iKomp for studenter er.

Skjermbilde med Feide-innlogging
Innlogging med Feide gjør det enkelt å bruke iKomp.


UB har mottatt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle iKomp vgs. Det har vært et samarbeid med de tre universitetsskolene i Troms i tillegg til Troms fylkesbibliotek og utdanningsetaten Troms fylkeskommune.

Vellykket miniseminar om samisk språk

Foreleserne Åse Mette Jaohansen, Øistein Skille og Lene Antonsen på Tromsø bibliotek

I anledning samisk språkuke, arrangerte Troms fylkesbibliotek i samarbeid med Tromsø bibliotek og byarkiv miniseminar om samisk, tirsdag 22. oktober.
Foredragsholderne Lene Antonsen, Åse Mette Johansen og Øystein Skille snakket om hvordan språket endrer seg fra generasjon til generasjon, om revitalisering og om ny oversettelse av bibelen til nordsamisk.
Lene Antonsen er forsker ved Giellatekno, Universitetet i Tromsø. Hun viste de ulike dialektene i nordsamisk, og av disse snakkes tornesamisk i Troms. De språklige innovasjonene går over tid og over språkgrenser, og Antonsen viste hva som skjer i språket. Hun tror at det vil utvikles en egen tromssamisk, fordi det ikke er lett å overføre tornesamisk til yngre generasjoner. De yngre ønsker likevel å lære særtrekk fra egen dialekt, og er stolt over det. Måten de samiske skiltene skrives på er viktig for den samiske tilhørigheten på stedet. 


Åse Mette Johansen er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Tromsø. Hun snakket om revitalisering av samiske språk og at revitalisering av språk har sterk global aktualitet. De små språkene er under sterkt press. De samiske språkene er blant disse. Johansen har vært opptatt av hvordan tenåringene i Manndalen bruker språket, og omtalte læreverket Vuonain/Várin /Vákkiin (På fjorden/I fjellet/I dalen). Stedsidentitet er viktig utgangspunkt for språket og for læremidlene, som er utarbeidd av to lærere ved Manndalen skole (Monsen og Lyngstad (2017)) for samisk som andrespråk.


Øystein Skille, tidligere prost i Alta, var prosjektleder for bibeloversettelsen til nordsamisk fra 2002 til 2012. Arbeidet med ny bibeloversettelse tok 20 år med mange involverte. Den nye oversettelsen ble lansert i september i år. Bibeloversettelsen var et samarbeid i det nordsamiske språkområdet, men bød likevel på utfordringer. Et er at dialektene varierer, men nasjonalspråkene norsk, svensk og finsk påvirker samisk på ulikt vis. Skille gratulerte med FNs urfolksspråkår og sa seg fornøyd med at det er et sammenfall med Bokåret, ei passende anledning for å gi ut ny bibelen i moderne nordsamisk språkdrakt.

Bibioteksjefmøtet

Årets siste biblioteksjefmøte er avslutta og vi takker alle for oppmøte og engasjement. Dere er en flott gjeng å jobbe med.

Vi har gjennomgått evalueringene og takker for gode ord og konstruktive tilbakemeldinger. Disse tar vi med oss i planlegginga av neste møte. Husk at vi alltid er åpne for innspill til tema og saker dere ønsker å ha med til neste gang.

Birgit åpna møtet med å snakke om den nye bibliotekstrategien og om vår felles regionale bibliotekplan.  

Åpen post med erfaringsutvikling gir flere av dere gode tilbakemeldinger på. Hilde i Bardu fortalte om Sjakk og samfunn og fikk flere til å vurdere å melde seg på.  I tillegg fikk vi høre om ulike måter å lage makerspace på og hvor man eventuelt kan søke om penger til sånne prosjekter.

Tanmayo hadde en gjennomgang av tilgangen på digitalt materiale fra Nasjonalbiblioteket og Aud har gjennomgått Kunnskapsaktørprosjektet. Hva har vi lært og hvilke oppgaver skal vi i gang med? Flere av dere er veldig fornøyde og synes dette var både viktig og matnyttig.

Bibliotekenes nettsider trenger en oppgradering og videreutvikling og vi ba derfor om noen av dere kunne tenke dere å være med og vi har fått med oss Anne Gerd (bok og kulturbussen), Arne-Harald  (Lenvik bibliotek), Kurt (Harstad bibliotek), Liv Kristin (Kvæfjord bibliotek) og Hilde (Bardu bibliotek) på det arbeidet.

Monica i Gratangen fortalte fra Skolebibliotekkonferansen i Kristiansand hvor hun hadde deltatt. Monica minnet også på om at i 2020 er det 100 år siden Anne Cath Vestly ble født.
Sigrid i Sørreisa og Åse i Lyngen ga oss et lite innblikk i studiene på Lederutviklingsprogrammet og Barnebibliotekarstudiet.  Birgit informerte om regionreformen og hvor langt vi er kommet i det arbeidet.

Edel har vært på urfolkskonferanse i New Zealand og hun delte foredraget hun holdt der med oss, noe mange av dere syntes var veldig nyttig. Alle skal ha fått tilsendt det samiske språkspillet som vi dessverre ikke rakk å få med oss. Håper dere tar det i bruk.

Vi håper at de fleste av dere fikk med seg bokpraten med Kjartan Fløgstad om boka Due og drone, som ble holdt på Tromsø bibliotek og byarkiv på kvelden.

Torsdagen startet med at Anja Borg Andreassen fra Tromsø bibliotek og byarkiv introduserte oss for Data Detox. Tilbakemeldingene her er veldig positive og mange av dere ser at dette er noe dere tar med dere hjem. Alle fikk utdelt et eget Data Detox-sett som dere kan jobbe videre med.

Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket kom og tok oss gjennom statistikkskjemaet og det kunne stilles spørsmål og komme med forslag til forbedringer. De fleste av dere har gitt tilbakemelding på at dette var nyttig.

Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket

Resultatene fra gruppearbeidene for et felles formidlingsprosjekt i nyte Troms og Finnmark fylkeskommune tar vi med oss i det videre arbeidet. Tusen takk for innsatsen.

Møtet ble som vanlig på høstmøtet, avslutta med felles planlegging for 2020. Vi har tatt med oss alle datoer og tilbakemeldinger. Kalenderen på Ressurssiden er oppdatert, men har du flere ting som bør inn der eller at du ser noe som er feil vær snill å gi oss tilbakemelding på det så snart du kan.

Forfattere fra nord på Litteraturhuset i Oslo

Foto: Sylvi Inez Liljegren

Forfattere fra nord inntok fredag 11. oktober kjelleren på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet «Stemmer fra nord» var i regi av Nordnorsk Forfatterlag, som forvalter stimuleringsmidlene fra den nordnorske litteraturstrategien. Et av tiltakene i strategien er at nordnorske forfattere skal vise seg fram på nasjonale arenaer for å bli synlig utenfor Nord-Norge.


Forfatteren Ingvild Solstad Nøis var konferansier og leda et fint sammensatt programmet med stødig hånd. Samtlige forfattere leste fra sine nyeste publikasjoner, med unntak av Laila Stien. Hun leste den fornøyelige novella «Passiar på hjemmet» fra novellesamlinga Nyveien, som hun debuterte med for 40 år sia. Ungdomsbokforfatteren Sanne Mathiassen leste fra sin nyeste roman Bare en time til. Lill Karin Elvestad fortale om sin siste bok Ågot Gjems Selmer – Brytningstid, skuespillerinnen som ble legefrue i Balsfjord.  Tale Næss leste fra Soare, Sigbjørn Skåden fra Fugl, og Ingvild Solstad Nøis fra Eid. Ragnar Olsen og Dag Kajander rammet sørget for sang og musikk.

Arrangementet trakk bra med folk, rundt 80 stykker.