Offisiell åpning av Sørreisa bibliotek

I forrige uka var det storstilt åpning av Bølgen i Sørreisa med bibliotek, kulturskole og frivilligsentral.

Fra den gamle kokkeskolen i Sørreisa har Bølgen oppstått. Og med det er det duket for et fruktbart samarbeid mellom de tre aktørene under samme tak. Det første store samarbeidet var om åpningsuka. Mandag sto ordfører Jan-Eirik Nordahl for den offisielle åpninga med musikkinnslag ved kulturskolen. Frivilligsentralen fikk overrakt hjertestarter fra Lions og alle kunne glede seg over de flotte vimplene som barn i Sørreisa har lagd. Dette er en første anledning til å prøve ut samarbeid i praksis og gjøre seg erfaringer om hvordan man best kan utnytte de felles ressursene. 

Blant aktivitetene til biblioteket var bokskattejakt for barna og hyllevandring og boktips med ordfører Jan-Eirik Nordahl! Biblioteket har fått større plass og bedre muligheter til å ta imot skoleklasser og barnehager, og til å ha ulike arrangement. Det har allerede vært mange klasser og barnehager i biblioteket og det jobbes med å finne ut hvordan rommet best kan brukes for å skjerme ungene mot distraksjoner. Det snakkes allerede om heldagsopplegg hvor elevene kan prøve ut aktiviteter i kulturskolen, spise på frivillighetssentralen og benytte det fine lekeområdet utenfor.

Vi gleder oss til å følge Sørreisa bibliotek framover!

Se fullstendig program

Se mer på Sørreisa bibliotek sine facebooksider.

Flere samiske e-bøker tilgjengelig

Det samiske forlaget Davvi girji har inngått avtale med Biblioteksentralen og er i gang med å gjøre flere av sine utgivelser tilgjengelig som e-bøker. Disse bøkene kan nå lånes i BookBites. Edel Olsen på samisk bibliotektjeneste har laget en egen bokhylle med de samiske titlene.

Det er utgivelser utgivelser for både barn og for voksne både på nordsamisk og norsk.

Gratis webinar om Lesersørvis og breddeformidling.

En formidlingsmetode som verner om innkjøpsordninga, fremmer bredde og mangfold i litteraturen og gir lesere det de helst vil ha? Lesersørvis kan bli et viktig verktøy i din hverdag enten du er forlagsansatt, forfatter, litteraturformidler, bibliotekansatt eller jobber i bokhandel.

Fredag 25. juni kl 11.00-11.45 holder Ida Zachariassen Sagberg, rådgiver ved Troms og Finnmark fylkesbibliotek, et gratis webinar der hun presenterer Lesersørvis-metoden. Webinaret handler om metodens relevans for dagens bokbransje og hvordan den kan bidra til formidling av bredde og mangfold i litteraturen på tvers av bransjen.

Webinaret er for hele bokbransjen. Mange bibliotekansatte i Troms og Finnmark har allerede tatt Lesersørvis-kurs, men du kan helt fint delta på webinaret helt uten kjennskap til Lesersørvis-metoden. Du får en kort innføring, og en forståelse for hvorfor metoden er relevant for både bokhandlere, forlag, bibliotek, forfattere og ikke minst for leserne.

Metoden har sitt opphav i amerikanske biblioteks Readers’ Advisory og et omfattende arbeid gjort av bibliotekar Joyce Saricks i USA. I Norge har Vanja Øyrås utviklet metoden. Øyrås deltar også på webinaret og svarer på spørsmål sammen med Ida Zachariassen Sagberg. Hvis du er interessert i å sette deg inn i formidlingsmetoden kan du ta Lesersørvis-nettkurset på Bibliotekutvikling.no

Webinaret er gratis, åpent for alle og foregår på Teams.
Få direkteinvitasjon ved å kontakte Ida Zachariassen Sagberg, eller gå inn via møtelenken fredag 25. juni kl. 11.00.

Vi ber om at alle skrur av kamera og mikrofon under presentasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at webinaret vil bli tatt opp.

Webinaret er en del av nordnorsk bransjetreff, som arrangeres årlig av de nordnorske fylkesbibliotekene, som del av den nordnorske litteraturstrategien. Hjelp oss gjerne med å spre informasjonen ved å dele Facebook-arrangementet fra ditt biblioteks Facebook-sider.

Sommerens vakreste leseeventyr

Mari Moen Holsve på avslutningsfest for Sommerles i 2020. Foto: Sør Varanger bibliotek

1. juni starter Sommerles igjen! Den tradisjonsrike lesekampanjen er veldig populær blant barna. I kommunene som er med på Sommerles kan barna være med helt fra de skal starte i 1. klasse og ut barnetrinnet. I Troms og Finnmark og Svalbard er 30 kommuner med på lesekampanjen.  

I juni, juli og hele august står de bibliotekansatte klar til å ta imot barna som deltar i Sommerles. De skal formidle bøker, dele ut premier, og hjelpe barna hvis de lurer på noe. Barna får premier etter hvert som de leser og får poeng på sommerles.no. Både det de leser selv, lydbøker, og å bli lest høyt for teller.  

Bli med! 

Har du barn eller barnebarn på barnetrinnet? Da kan du hjelpe barnet med å lage bruker på sommerles.no, og bli med. 

Spesialskrevet historie 

Hvert år kommer det en spennende fortelling som er skrevet av Mari Moen Holsve, spesielt for Sommerles. Gjennom sommeren kan man samle passord på biblioteket, og låse opp ett og ett kapittel.

I august og september arrangerer mange bibliotek Sommerles-fester for å feire barna som har vært med på kampanjen. Noen bibliotek i fylket er så heldig å få besøk av selveste Sommerles-forfatteren Mari Moen Holsve, som også har skrevet mange gode barnebøker.  

Vedlikeholder leseferdigheter  

Målet med kampanjen er at barna ikke skal miste leseferdigheter i sommerferien, og få glede og motivasjon til å lese utenom skole og hverdag. Om det er morsomt å være med på Sommerles? I 2020 kunne 73 % av foreldrene bekrefte at Sommerles har ført til at barnet deres synes lesing er morsommere enn før. Og nettopp det, at lesing er morsomt, er en god motivasjon til å lese i sommerferien.  

Bibliotekarer i fylket har mange solskinnshistorier fra Sommerles. På fylkets sommerleskickoff for bibliotekansatte 19. mai fikk vi høre om barn som leser til og med på fisketur, som går fra å ikke være så interessert i lesing til å ha engasjerte samtaler med vennene sine om bøker, og om barn som knekker lesekoden i sommerferien.  

Enorme tall 

Sommerles handler først og fremst om å konkurrere med seg selv, men det er morsomt å se på tallene samlet. I 2020 leste barna i fylket 5 383 786 sider under kampanjen. Det var nesten en halv million sider mer enn i 2019. På grunn av covid 19 kan vi forvente en litt annerledes sommer også i år, og fylkesbiblioteket er spent på om enda flere barn leser enda flere sider i 2021, i sommerens vakreste leseeventyr.  

Avslutningsseminar med godt faglig innhold

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto. Foto: Troms fylkeskommune.

Fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune Anne Toril Eriksen Balto ønsket velkommen til digitalt avslutningsseminar for det treårige prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Troms og Finnmark fylkesbibliotek var arrangør av seminaret 6. mai 2021. Seminaret samla 57 personer foran skjermene.

I talen trakk fylkesråden fram bibliotekenes samfunnsoppdrag, behovet for kompetanse i lokalsamfunnene og folkebibliotekenes rolle som tilrettelegger av bibliotektjenester for studenter som tar desentralisert utdanning. Hun snakket også om viktigheten av samarbeid mellom fag- og folkebibliotek, og at prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør er omtalt i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. Hun kom også inn på at strategien ikke har noen forventninger til kommunene, verken når det gjelder gjennomføring av den eller størrelser på bibliotekårsverk i kommunene. Fylkesråden takket Nasjonalbiblioteket for 1,8 mill. kroner i utviklingsmidler til prosjektet. Se innlegget til Anne Toril Eriksen Balto.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre snakka om bibliotekstrategiene, den første som gjaldt for perioden 2015 – 2018 og Rom for demokrati og dannelse: Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023. På grunn av koronaen gjelder Rom for demokrati og dannelse for perioden 2021 – 2024. Vi er nå i startfasen på denne strategien. Biblioteket skal og må være kunnskapsarena. Biblioteket er først og fremst dannelse og skal gi befolkninga meir enn de vet de har behov for. Tilgang på kilder er ikke problemet, men bruken av kildene og formidling av dem er problemet. Bibliotekarene kan tilby kunnskap om innhold og kan lære folk å bruke kildene. Se innlegget til Aslak Sira Myhre.


Direktør for UB UiT Norges arktiske universitet, Johanne Raade og direktør for UB OsloMet, Lars Egeland snakka om fagbibliotekenes samfunnsoppdrag og Nasjonal bibliotekstrategi.
Fagbibliotekenes samfunnsoppdrag er i overensstemmelse med moderinstitusjonens samfunnsoppdrag, men nasjonal bibliotekstrategi er ikke på agendaen hos universitetsledelsene. Det er manglende kunnskap om bibliotek i utdanningsinstitusjonene. Se innleggene til Johanne Raade og Lars Egeland.

Mariann Løkse, avdelingsleder ved UB UiT Norges arktiske universitet og medlem i arbeidsgruppa for prosjektet snakka om erfaringene som samarbeidet med prosjektet og folkebibliotekene har gitt. Samarbeidet mellom UB, folkebibliotekene og fylkesbiblioteket er utgangspunktet for prosjektet.

Bibliotekarene David Wulff Sæther, Senja bibliotek og Tor Holmstad, Harstad bibliotek leverte et samkjørt innlegg om kurs og å være kursholder for kollegaer, noe som har vært en viktig del av prosjektet. De snakka også om å utføre referansearbeid på vegne av flere bibliotek, et annet viktig tema i prosjektet.

Avslutningsvis sa prosjektleder Aud Tåga fra fylkesbiblioteket noe om organisering av prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør.  Tanmayo Olsen, fylkesbiblioteket snakka om samlingsutvikling, et tema som vil få oppmerksomhet i neste runde. Prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør skal videreføres i et år. Helga Pettersen, fylkesbiblioteket orienterte om prosjektet som hun skal lede. Dette prosjektet er tildelt 350 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket.

Vårens biblioteksjefmøte

Biblioteksjefmøtet 5. mai samlet nesten alle biblioteksjefene i fylket. På hver sin skjerm fra øst til vest, og helt opp til Svalbard. Dagen ble brukt til presentasjon av alle bibliotekene, og nye prosjekter vi er på vei inn i.
Se program og presentasjoner.

Vi er fortsatt i en bli kjent-fase, og brukte derfor tid på biblioteksjefmøtet til å presentere alle folkebibliotekene for hverandre. Det er alltid inspirerende å høre hva andre gjør, og den aller beste programposten er når noen får fortelle litt i dybden om et tiltak, prosjekt eller annen nyvinning.

Vi går inn i mange nye prosjekter og tiltak. Gruppearbeidene ga mulighet til innspill om formidling og formidlingskompetanse, det som ble tatt opp tar fylkesbiblioteket med til videre arbeid og planlegging. Litteraturstrategi for Nord-Norge, formidling og formidlingskompetanse og prosjektet Grenseløse muligheter – samarbeid gjennom biblioteksystem sto også på programmet. Vi avsluttet dagen med et foredrag og påminnelse om viktigheten av gode og oppdaterte nettsider!

Evalueringsskjema kommer på e-post til alle biblioteksjefer.

Neste gang håper vi virkelig på fysisk møte!

Dag to på vårens biblioteksjefmøte var i sin helhet avslutningsseminaret for prosjektet Folkebiblioteket som kunnskapsaktør, fabelaktig ledet av Aud Tåga.

Sanitetskvinnenes arbeid i Finnmark kan nå studeres på Digitalarkivet

Fylkeslaget besøker familien Berit Turi Oskal i deres sommerleir i Aidijavre, Kautokeino. Foto: NKS Finnmarks arkiv

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har publisert viktige kilder til kvinnehistorien i Finnmark på Digitalarkivet. Omtrent 10 000 sider møteprotokoller, journaler og korrespondanse etter Norske Kvinners sanitetsforening Finnmark og tolv lokallag, samt Vadsø kvinnelag er lagt ut på nettet. Rundt 50 møteprotokoller og journaler i perioden fra 1935 og frem til i dag er lagt ut, men alt er ikke fritt tilgjengelig. For å se materiale som inneholder sensitive opplysninger som kan knyttes til bestemte personer eller familier må man ha spesialtillatelse fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek. 

Oversikt over de publiserte sanitetsarkivene her

Vadsø kvinnelag

Norske Kvinners Sanitetsforening har 125-årsjubileum i år. I Finnmark er sanitetsforeningen en av de eldste og den største kvinneorganisasjonen og hadde rundt 70 lokale foreninger på det meste. I dag er antall lokallag redusert kraftig på grunn av synkende medlemstall og lite nyrekruttering.

Gjennom frivillig innsats over flere generasjoner har sanitetskvinner ytet et enormt bidrag til helse og velferd i Finnmark. Arkivmaterialet som er publisert på Digitalarkivet har stor verdi som kvinnehistorisk kilde. Det dokumenterer først og fremst organisasjonens og medlemmenes historie, men også et stort antall kvinner i ulike alders- og samfunnsgrupper, barn og unge, eldre, syke, funksjonshemmede, vanskeligstilte og andre sårbare grupper over lang tid.  

I protokollene og dokumentene kan en lese om skjebnene til mennesker i ulike livssituasjoner og tidsepoker før, under og etter andre verdenskrig. Deler av dette er som nevnt ikke tilgjengelig uten spesialtillatelse.

Finnmarksarkivene

Les mer om dette på Finnmarksarkivene som er et nettsted til et arkivfaglig nettverk for institusjoner og organisasjoner som bevarer arkivmateriale i/fra Finnmark. Nettverket koordineres av fylkesbiblioteket. I fylkesbiblioteket i Finnmark  oppbevares rundt 300 ulike arkiver etter organisasjoner, bedrifter og private personer. Les mer om privatarkiv i fylkesbiblioteket i Finnmark.

Delta i høring av Regional planstrategi

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har vedtatt å sende på høring «Se nord –Geahča davás – Katto pohjaisheen Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024». 
Høringsfrist 7. mai 2021

Innspill fra kommuner, institusjoner og organisasjoner danner kunnskapsgrunnlaget for strategien. Forslag til satsingsområder begrunnes i hovedfunn fra kunnskapsgrunnlaget. På bakgrunn av dette foreslås det i planstrategien «Se nord» å utarbeide nye regionale planer for Troms og Finnmark med temaene: Klimaomstilling, transport, like levekår og god livskvalitet, kultur og bibliotek.

Folkebibliotekene i fylket kan bidra til høringa gjennom sin kommune ved å gi uttrykk for at det er behov for en felles plan for bibliotektjenestene i fylket.

Høringsbrev og høringsdokument

Praktikant skal presentere folkebibliotekene.

Troms og Finnmark fylkesbibliotek er glade for å ta imot praktikant fra OsloMet. Cathrine Sophi Munthe-Kaas skal være i heldigital praksis hos oss til 7. mai. Vi har gitt henne en viktig oppgave som skal legges frem på biblioteksjefmøtet.

Cathrine kommer til å kontakte alle i folkebibliotekene i løpet av de nærmeste ukene på telefon. Ta godt imot henne!

«Hei, mitt navn er Cathrine Sophi Munthe-Kaas. Jeg er student ved OsloMet storbyuniversitet, hvor jeg går førsteåret på bachelorprogrammet bibliotek- og informasjonsvitenskap. Gjennom studiestedet har jeg fått digital praksisplass hos Troms og Finnmark fylkesbibliotek. De har gitt meg en oppgave som jeg skal gjennomføre i løpet av praksisperioden, og da trenger jeg litt av deres verdifulle tid på telefon.

Oppgaven er å lage en PowerPoint-presentasjon som skal presentere deres folkebibliotek, og hvert bibliotek får en slide. Hver slide skal ha et bilde som representerer biblioteket. Her vil jeg gjerne ha bilde av de ansatte på biblioteket, og en liten tekst om biblioteket. Innholdet i teksten på presentasjonen bygges opp ut fra hva dere vil fortelle om, er det noe spennende dere har på agendaen? Kanskje det er noe om biblioteket dere gjerne vil jeg skal videreformidle i presentasjonen. Jeg kommer også til å stille dere noen spørsmål.

Presentasjonen skal gjøres tilgjengelig som sakspapirer til biblioteksjefsmøtet 5. mai, og etterpå vil innholdet bli brukt i sosiale medier for å løfte fram og synliggjøre folkebibliotekene. Jeg kommer til å ringe hvert enkelt folkebibliotek i nærmeste framtid, og ser fram til å høre hva dere har å fortelle, og å snakke med dere. Tenk over hva dere synes er spennende og viktig for dere på bibliotekene å vise de andre, så snakkes vi snart på telefon.»

Vi på fylkesbiblioteket gleder oss til å se resultatet av Cathrines arbeid, og er takknemlige for innsatsen hun gjør for oss i ukene som kommer.

Bibliotekene som kunnskapsaktør er relevante dannelsesinstitusjoner i lokalsamfunnene

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek, november 2019

Det treårige prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør nærmer seg slutten. Det arrangeres digitalt avslutningsseminar 6. mai 2021. Seminaret åpnes av fylkesråd for kultur i Troms og Finnmark. Prosjektet har i løpet av perioden mottatt 1,8 mill. i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

På seminaret blir det innlegg av nasjonalbibliotekaren som vil snakke om «Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023». I strategien står det følgende: «Demokrati er ikke gitt, derfor må strategien legge til rette for at bibliotekene kan fungere som kunnskapsarena som gir tilgang til kvalitetssikra informasjon og forskning.»

Det har vært viktig å gi bibliotekansatte kunnskap om gode kilder til informasjon og kunnskap for å kunne gi best mulig bibliotektilbud til publikum. Det har også vært viktig å legge til rette for at noen få bibliotekarer skulle få mulighet til å skaffe seg mer kompetanse på dette området enn øvrige bibliotekansatte.  Denne kompetansen har vært til nytte for bibliotekfellesskapet i fylket.  På seminaret møter vi to av disse bibliotekarene, som vil fortelle om sitt arbeid med referansespørsmål og arbeidet med å lage kurs for bibliotekkollegaer.

I prosjektet har det vært et godt samarbeid med UB UiT Norges arktiske universitet. Vi får høre dere syn på dette, og får også høre fagbibliotekenes syn på samfunnsoppdraget sitt sett i lys av bibliotekstrategien.

Seminaret avsluttes med å se framover. Nasjonalbiblioteket har tildelt Troms og Finnmark fylkesbibliotek 350 000 i utviklingsmidler til å videreføre prosjektet, som får navnet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0.