Samisk uke på folkebibliotekene i Troms


Folkebibliotekene i Troms markerer Samefolkets dag i en hel uke. Med støtte fra Nasjonalbiblioteket har fylkesbiblioteket tilbudt turneer med kurs i samiske pyntevotter og fortellerstund med formidleren Stina Fagertun. Ved flere av bibliotekene er det også satt opp ulike utstillinger i anledning dagen.

Samisk bibliotektjeneste i Troms/Sámi girjerádjubálvalu har publisert blogginnlegget, Samenes nasjonaldag 6. februar. Her finnes lenker til ulike nettressurser, oversikt over både bøker, filmer, serier og dokumentarer.

Tromsungdom leser-seminar

Tromsungdom leser er et tredelt tilbud i den videregående skolen som består av et forfatterbesøk og en bokprat for elevene i tillegg til et faglig seminar for lærere og skolebibliotekarer. Bokpraten arrangeres av Troms fylkesbibliotek i uke 7 og 8 og holdes av erfarne litteraturformidlere, som presenterer norsk og utenlandsk samtidslitteratur tilpasset elever på ulike studieretninger.

Ellen Hofsø og Marit A. Somby

Onsdag 24. februar var bibliotekarer fra folkebibliotek, skolebibliotekarer, lærere og bokpratere samlet i Tromsø for årets seminar. Etter en kort presentasjon av opplegget og boklista fikk vi oppleve formidling av utvalgte titler ved bokpraterne. Deretter hadde Marit A. Somby, rådgiver ved fylkesbiblioteket, en samtale med Ellen Hofsø. Hun er forfatter av boka Elvesang – som er med på boklista fra i år og som handler om kvenjenta Kaarina som sammen med broren blir sendt til Nord-Norge med samene for å unngå å sulte i hjel i Finland.

Etter lunsj var temaet hvordan får vi elever til å mene noe om litteratur?

Guri Fjeldberg

Guri Fjeldberg som er litteraturkritiker i Bergens Tidende og hos Barnebokkritikk, var invitert for å snakke om dette med bakgrunn i en artikkel som hun har skrevet. Artikkelen «Hvordan få barn og ungdom til å mene? – Ti spørsmål som setter samtalen i gang» er en del av et kritikkhefte som Foreningen !les gir ut i februar i år. Heftet har tittelen «Inn i litteraturen. Ut i samfunnet».

Samisk uke i Troms – planleggingen er i gang for fullt

Uke 6 er det Samisk uke – og det legges opp til mange flotte arrangementer rundt om i fylket. Vi vet at dere har mye spennende på gang, så meld gjerne inn til fylkesbiblioteket hva som skjer – så kan vi legge det ut på ressurssiden vår.

På ressursiden vil du også finne link til en oppdatert oversikt med forslag til utstillinger, arrangementer og annet fra Samisk bibliotektjeneste http://bibliotek.tromsfylke.no/index.php/litteratur/felles-kampanjer/samefolkets-dag/

Kurs om samiske pyntevotter med Kirsti-Synnøve Suongir og eventyrfortellinger med Stina Fagertun 
Ni bibliotek i fylket har fått muligheten til å invitere til to timers kurs med forfatter Kirsti-Synnøve Suongir om hvordan strikke samiske votter med mønster bare oppå handa.

Kursleder Kirsti- Synnøve Suongir er opprinnelig fra Hamarøy, men bor nå i Deatnu/Tana. Her fant hun sine samiske røtter. Inspirert av svigermorens nydelige votter, begynte Kirsti-Synnøve å tegne av mønstrene på pynte-vottene.

I tillegg til strikkeworkshop vil noen av bibliotekene i Troms tilby Samisk fortellerstund med den dyktige fortelleren og formidleren Stina Fagertun i uke 6 eller datoer rundt den uka. Flere bibliotek har allerede meldt sin interesse og her er vi nå i gang med å legge turneen.

Fagertuns opplegg passer for barnehagebarn og barn på småtrinnet evt. familieforestilling. Forestillingen inneholder 2-3 samiske eventyr, blant den hennes ny fortelling om solddragen. Stina Fagertun er bosatt i Tromsø, og har vunnet flere priser som forteller. Stina har samlet muntlige eventyr, og framfører noen av disse, samt nedtegnede eventyr fra Efraim Pedersen fra Storfjord og Lyngen og fra Just Quigstads «Samiske beretninger/Lappiske eventyr» som kom i 1920. Ett har hun hentet fra ei nordnorsk eventyrbok som kom ut like før krigen. Nordlyslandet 1 og 2 som er tilgjengelige i Spotify.: https://open.spotify.com/album/0NIfuXWVSRPFZRmh2Cf1JK

Biblioteksamarbeidet i Sør-Troms får 100 000 kroner

Fylkesråden for kultur og næring har bevilget 100 000 kroner til utvikling av biblioteksamarbeidet i Sør-Troms.
I vår ble det etablert et faglig samarbeid mellom de sju folkebibliotekene: Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Lavangen og Salangen og Bok- og kulturbussen. Samarbeidet er i sin spede begynnelse. Det har likevel vært arrangert gode møter med faglige innhold. For at samarbeidet skal finne sin form, trenger partene en prosess for å komme fram til hva samarbeidet kan være for dem. De tildelte midlene skal brukes til utviklingsprosess og til å hente inn kompetanse som kan veilede.

Fokus på litteratur

Seks prosjekter innafor litteraturområdet får til sammen 655 000 kroner fra Kultrurnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. I pressemelding fra stiftelsen heter det at «Høstens tildeling har blant annet hatt fokus på litteratur.»  Ordkalotten Tromsø internasjonale litteraturfestival, Orkana Forlag, Utenfor Allfarvei Forlag, forlaget Agalaus, tegneserien Dunce ved Jens K Styve og stiftelsen Ferske Scener mottar støtte. Vi gratulerer!

 

Innspill til ny stortingsmelding om kultur

Bibliotekene ønsker bedre kontakt mellom Kulturdepartementet og utdanningsdepartementet. Det er ønskelig med et helhetlig blikk på bibliotek. Man må stille spørsmålet: Hva slags bibliotektjenester trenger folk? Det trenges en nasjonal bokbase for e-bøker, og e-bøker må slippe moms. Det trengs midler til barne- og ungdomsbibliotekar som kan jobbe tett opp til skolebibliotek. Dette var noe av det som ble tatt opp på Kulturdepartementet innspillseminarer. 6. desember i Tromsø.

Blant dem som hadde meldt inn innlegg var Kristin Strand Iden, biblioteksjef Lenvik, Wenche Ratama, biblioteksjef Skjervøy og Paul Henrik Kielland, biblioteksjef Tromsø. Arne Harald Steilbu, bibliotekar ved Lenvik bibliotek holdt innlegg på vegne av Norsk bibliotekforening spesialgruppe skole. Innleggene kan leses her: Kristin Strand Iden fra Lenvik , Wenche Ratama fra Skjervøy, Paul-Henrik Kielland fra Tromsø og Arne-Harald Steilbu for NBF skole.

Takk for et vellykket biblioteksjefmøte!

Onsdag og torsdag var vi samlet i Tromsø til høstens biblioteksjefmøte.

I alt 17 kommuner var til stede og det setter vi stor pris på! I tillegg hadde vi besøk av Hilde Ljødal fra Nasjonalbiblioteket (NB) og Mariann Løkse og Grete Overvåg fra Universitetsbiblioteket i Tromsø (UB).

Som vanlig hadde fylkesbiblioteket lagt opp til et fullt program med mange temaer.
Hovedtema denne gangen var prosjektsøknader, hvor vi fikk gode råd fra NB og sammen med UB jobba med innholdet til en felles prosjektsøknad for prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør. Vi fikk også tid til planlegging av 2018 og et seminar om referansearbeid.

I tillegg deltok vi på to programposter på Bransjeseminar for litteraturfeltet hvor vi fikk innblikk i medias, forlags og festivalenes rolle i synliggjøring av litteratur og den nylig vedtatte nordnorske litteraturstrategien.

I folkehelsas ånd bevegde vi oss litt rundt i byen mellom de ulike temaene og hadde felles middag på onsdag kveld. Deltakerne og fylkesbiblioteket er enig om at disse møtene er nyttige og lærerike og gjør oss i stand til å jobbe i fellesskap. Vi er i gang med å samle referater, presentasjoner og oppsummere – alt legges ut på ressurssiden når det er klart.

Takk igjen for at dere møter opp og deltar aktivt!

 

Denne uka markerer bibliotekene i Troms Nordisk bibliotekuke

Rundt i fylket har de ulike bibliotekene arrangementer og utstillinger som det er verdt å få med seg. Stikk innom, eller sjekk nettsiden til ditt lokale bibliotek for å finne ut hva som skjer.

Initiativtakere til Nordisk bibliotekuke er PR-foreningen for Nordiske Biblioteker og Foreningen Norden.
Ønsket var å synliggjøre den nordiske fortellertradisjonen og spre nordisk litteratur i alle de nordiske landene. Grunnidéen som bibliotekuka bygger på er at – når det er som mørkest i Norden, tenner vi et lys og samles for å lese og lytte til historier fra litteraturen.

Hvert år har et tema og årets tema er Øyer i Norden. Derfor inviterer vi barn, unge og voksne til å bli med på øyhopping i den nordiske litteraturen. Du finner tips om bøker og bokomtaler, med årets tema, på nettsiden til Nordisk bibliotekuke. I tillegg vil ditt lokale bibliotek kunne hjelpe deg å finne andre aktuelle bøker. En del bøker kan du også låne som e-bok via E-lån Troms.

Finland 100: Tegnekonkurranse.
Hva med å kombinere høytlesingsstunden med litt kunstnerisk utfoldelse?
I anledning Finlands 100-års jubileum vil Finlands ambassade i Oslo og Foreningen Norden invitere barneskoleelever i hele Norge til tegnekonkurranse for å feire 100-årsdagen den 6. desember 2017.
Frist for å sende inn bidrag er 17. november.

Vi ønsker alle en god lesestund, enten ved morgengry eller i skumringstimen.

Denne uka gjennomføres det to forfatterturneer i folkebibliotekene i Troms.

Forfatter Fartein Horgar har holdt foredrag om norsk kolonihistorie og slavehandel i Harstad og Tromsø. Torsdag kveld skal han til Salangen folkebibliotek.
Norge, som del av dobbelmonarkiet Danmark Norge har ei kolonihistorie. Dette er lite omtalt. Våren 1672 legger seilskipet Færø til ved øya St. Thomas i Karibia, og ganske raskt etableres det et samfunn her for produksjon av sukker. Til det trengs det hardfør arbeidskraft og folk fra Afrika egner seg godt til dette, og slavehandel er et faktum. Horgar har gitt ut to bøker om temaet: «Paradisets elendige» og «I slaktermåneden». Den tredje boka er på tur. De historiske hendelsene i romanene har funnet sted, mens hovedpersonene i romanene er fiktive.

På tirsdag holdt Fartein Horgar foredrag om Bob Dylan på Harstad bibliotek. Horgar har tidligere gitt ut et leksikon om Bob Dylan sammen med Steinar Olafsen og Petter Myhr. Tom Roger Aadland, som har omsatt tekster av Dylan til nynorsk «illustrerte» foredraget med musikk.

Forfatter Ellen Hofsø startet sin turne på Skånland bibliotek mandag kveld, så gikk turen til Balsfjord og på onsdag stod Lavangen for tur. På torsdag får Tranøy besøk. Hofsø har tatt for seg temaet barnevandring fra Finland til Norge i 1860. Barn ble sendt med flyttsamer over til Norge, bort fra hungersnød i heimlandet. Barna ble overlatt til norske familier, gjerne som arbeidskraft slik hovedpersonen Kaarina ble. Hofsø har jobbet mye med det historiske materialet for å får tidsbildet så riktig og troverdig som mulig.

Norsk bibliotekforening Nord lyser ut Bibliotekpris for Nord-Norge 2017

Prisen er på 10 000,- kroner og tildeles annethvert år til en person eller et bibliotek i Nord-Norge som har markert seg i biblioteklandskapet eller gjort en spesiell innsats for å gjøre biblioteket mer synlig i lokalsamfunnet. Bibliotekprisen for Nord-Norge deles ut i samarbeid mellom NBF Nord og fylkesbibliotekene i Nordland, Troms og Finnmark.

Hvis du er medlem av Norsk bibliotekforening og har tanker om hvem som fortjener årets pris, kan du sende inn forslag med en kort og god begrunnelse til styret i NBF Nord innen 1. desember.