Formidling for gammel og ung i nord og sør

Fribymusiker Abazar underholder barn i bussen med sang og spill.

Fribymusiker Abazar Hamid underholder barn i bussen med sang og spill.

I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag blir det lese- og musikkstund i bok-og kulturbussen i Sør-Troms med musiker Abazar Hamid og «bussdama» Anne Gerd Lehn. Det er skoler og barnehager i Ibestad som kan glede seg til dette.

I nordfylket vil forfatteren Britt Karin Larsen besøker Lyngen og Nordreisa folkebibliotek i regi av Forfattersentrumsrekka. Britt Karin Larsen vil snakke om sine bøker om Finnskogen. Den finske innvandringa der og den kvenske innvandringa i Nord-Troms har mange berøringspunkter. Arrangementet er støttet av Troms fylkesbiblioteks prosjekt Folkebibliotek som litteraturhus.

PressReader til alle folkebibliotek i Troms

PressReader logoTroms fylkesbibliotek har kjøpt tilgang til PressReader for folkebibliotekene i Troms. Tilgangen gjelder i første omgang til 1. juni 2017.

PressReader er en avis- og magasinportal, hvor man kan lese over 5000 publikasjoner fra 100 forskjellige land på mer enn 60 forskjellige språk. Publikasjonene er i fulltekst og dagferske. Noen har tre måneder gamle arkiv. Avisene er digital utgave av den trykte avisen.

PressReader er tilgjengelig via bibliotekets wifi. Man kan lese i PressReader på bibliotekets datamaskin eller fra egen enhet. Når man har vært inne på www.pressreader.com med egen enhet via bibliotekets wifi, har man tilgang med denne enheten i 72 timer. Man kan både lese på nett og i PressReader-app. I appen må publikasjonen lastes ned for å leses. Nedlastede publikasjoner er tilgjengelig helt til man sletter dem. Det er en øvre grense for antall nedlastede publikasjoner pr. dag.

HotSpot Map er det mulig å se hvilke HotSpots som finnes i verden. HotSpots er institusjoner som tilbyr PressReader. Som bruker har man tilgang via wifi fra alle HotSpots og man kan lese på samme måte som beskrevet ovenfor. Alle folkebibliotekene i Troms vil bli lagt til dette kartet.

Man kan også opprette gratis konto som gir utvidede muligheter. Når man er innlogget kan man dele, skrive ut, kommentere og lage bokmerker.

Vi ber dere om å sette dere inn i tjenesten og anbefale den til innbyggerne. Vi ber også om at dere sender oss spørsmål og tilbakemeldinger om tjenesten. Det vil gi oss bedre grunnlag for en grundigere gjennomgang av PressReader over sommeren. Dette vil sannsynligvis foregå på lyd/bilde onsdag 24. august.

Nyttige lenker som gir innføring i PressReader:

Her er en grei gjennomgang av PressReader på norsk.
Hjelpesenter
HotSpot Map
Blogg

 

Lansering av nye nettsider

Lansering nettsiderTorsdag 9. juni ble de nye nettsidene til bibliotekene i Troms lansert i Kvæfjord bibliotek. Lanseringen var ved Fylkesråd for kultur, Willy Ørnebakk. Ørnebakk kunne fortelle at sidene skal gi innbyggerne enkel tilgang til litteraturtips, informasjon om arrangementer i biblioteket, søk i bibliotekets samling og oversikt over egne lån. I tillegg kan de få tilgang til e-bøker som kan lastes rett ned på nettbrettet eller lesebrettet, og på denne måten ha med biblioteket i lomma uansett hvor man er.

Ørnebakk fremhevet også at de nye nettsidene ikke hadde vært mulig å realisere hvis det ikke hadde blitt gjennomført gjennom et felles løft for fylket. 18 kommuner takket ja til å bli med i prosjektet og i dag er 14 av disse nettsidene tilgjengelige for publikum. Nettsidene er knyttet sammen med noen felles tjenester, noe som synliggjør regionale samarbeid som flere bibliotek inngår i.

Nettsidene bidrar også til at folkebiblioteket kan være veiviser og møtested for informasjon, inspirasjon og mangfold, ikke bare i det fysiske biblioteket, men også på nett. For å få fullt utbytte av tjenestene trengs det en skreddersydd arena for digital formidling av litteratur og kunnskap. Gjennom å bygge opp gode, digitale bibliotektjenester sikres befolkningen et stabilt og godt tilbud uansett hvor man bor.

Lansering nettsider 2

Etter en kort presentasjon av fylkesråden, viste biblioteksjef Helga A. Stensen publikum de nye nettsidene. På nettsidene finner man blant annet boktips til barn, språkkurs og nyttige sider for nye nordmenn og informasjon om bibliotekets låneregler. Nettsidene gjør det også enklere for publikum å finne kontaktinformasjon samt å bestille og fornye bøker selv.

Oversikt over lanserte nettsider i Troms

Om samisk bibliotektjeneste i Troms

Bildecollage samisk
Bloggen Samisk bibliotektjeneste i Troms – Sámi girjerádjubálvalus er en informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere for bibliotekene å orientere seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om samer og samiske forhold, og samisk litteratur, musikk og film. Seks-sju ganger i måneden sendes det ut nyhetsbrev  basert på utgivelsene fra bloggen. Ved å gå inn på bloggen kan man abonnere på nyhetsbrevene.

Les nyhetsbrevet for april.

Informasjon om utgivelsene blir også publisert på denne facebooksiden som drives av Samenas bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Sametingets bibliotek i fellesskap. Her formidles også andre nyhetssaker relatert til samisk litteratur.

 

Vellykkede forfattermøter

24 stykker møtte opp for å høre på Vetle Lid Larssen i Berg. Foto: Berg bibliotek

24 stykker møtte opp for å høre på Vetle Lid Larssen i Berg. Foto: Berg bibliotek

Et virkelig vellykket tiltak i prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus har vært tilbud om forfattermøter. Alle bibliotekene i fylket har fått tilbud om disse, og de fleste har takket ja. I april har i underkant av 500 personer fått med seg ett eller flere av de 15 arrangementene som har vært gjennomført. Og det gjenstår fortsatt to arrangement i uke 17. Temaene har spent fra feminisme, meiser og deres liv og trekkfugler til kjærlighet og vennskap mellom far og sønn. Det er skrevet utførlige og nyttige rapporter fra alle turneene.

Biblioteket skaper kunnskapsglede og kunnskapsnysgjerrighet!

gutt og utstillingArbeidsgruppa for ny bibliotekplan har hatt sitt første møte. Siden tema for første samling var kunnskap og læring syntes vi det var en god idé å samles i Kunnskapsparken på Finnsnes. Det ble to dager med konstruktivt arbeid og engasjerte diskusjoner rundt temaet.

Første tema var scenarioer for fremtidens bibliotek som kompetanseaktør. Hvilke utviklingstrender er det som vil påvirke vårt arbeid og som vi må ha med oss når vi legger en langsiktig plan for bibliotekene i fylket? Vi diskuterte også visjoner og forsøkte å sette ord på ønsker for vår virksomhet i fremtiden. En visjon beskrives som en beskrivelse av en idealtilstand – en «bevisstgjort drøm». Den skal ikke bare stå på papiret, men ifølge Ingebrigt Steen Jensen – også «i panna» på de involverte. Den skal være samlende – en del av organisasjonskulturen – vi vil noe sammen! Visjonen skal samle oppslutning om en langtidsplan gjennom at nøkkelpersoner ser at deres interesser er ivaretatt, det vil si at man har en felles forståelse om hvor man vil. Den skal fungere som ledestjerne og gi motivasjon til å gjennomføre de mange konkrete utviklingsprosjekter eller arbeidsoppgaver som skal gjennomføres for å realisere en plan.

Vi skal lage hovedmål, delmål og tiltak til handlingsplanen. Vi nærmet oss arbeidet gjennom problemstillinger fra planprogrammet.  De beskriver bibliotekets samfunnsoppdrag som kunnskapsbærer og læringsarena for befolkningen hele livet igjennom.

  • Hvordan styrke bibliotekene som samarbeidspart i forhold til skole og barnehage i leseopplæringen?
  • Hvordan videreutvikle bibliotekenes rolle som lærested og tilrettelegge for voksnes læring gjennom samarbeid med faginstitusjonene?
  • Hvordan sette fokus på bibliotekenes rolle i forhold til å styrke befolkningens informasjonskompetanse?
  • Hvordan utvikle bibliotekene som relevante kunnskapsaktører i sitt lokalsamfunn?
  • Hvordan utvikle disse rollene og hvilke tiltak/verktøy kan vi ta i bruk for å nå våre mål?

Arbeidet som gjøres vil i løpet av våren bli tilgjengelig for alle som vi ønsker å trekkes med i planprosessen gjennom prosjektverktøyet Basecamp, Vi sender ut invitasjon til å delta når det legges ut saker som fylkesbiblioteket ønsker tilbakemeldingen og kommentarer på. Neste samling er i Tromsø i midten av mai.

Meld dere på og ta gjerne kontakt med fylkesbiblioteket hvis du har noen saker som du brenner for!

Lær om meisenes hemmelige liv

Biblioteksjef Åse Hansen og forfatter Andreas Tjernshaugen

Biblioteksjef Åse Hansen og forfatter Andreas Tjernshaugen

I uke 15 får fem av bibliotekene i fylket besøk av forfatter Andreas Tjernshaugen. Turneen ble innledet i går kveld på Lyngen folkebibliotek hvor Tjernshaugen holdt et spennende foredrag som stimulerte til mange spørsmål hos et interessert publikum. I foredraget fikk de høre om de karakteristiske forskjellene på kjøttmeis og blåmeis, og hva som gjør at disse meisene er gule. Tjernshaugen snakket også om granmeis og lappmeis og meisenes familieliv ble også omtalt. Kjøttmeisen har vært nordpå lenge, og blåmeisen har kommet hit etterhvert.  Forfatteren hadde sine tanker om hva grunnen til utbredelsen kan være.

Publikum kunne også kjøpe boka Meisenes hemmelige liv.

Ornitologisk forening kjente sin besøkelsestid og hadde lagt årsmøtet sitt i etterkant av foredraget. Medlemmer fra foreninga var veldig fornøyd med at det var et foredrag med dette temaet på biblioteket.

Onsdag er det foredrag i Målselv, torsdag i Lenvik, fredag i Berg og på lørdag i Tromsø.

Født feminist – hele Norge baker ikke!

MMarta Breen holder foredragarta Breen, feminist og sakprosaforfatter er i desse vekene ute på turné i Den kulturelle skolesekken i Troms. I to veker reiser ho rundt til vidaregåande skular med produksjonen Født feminist – hele Norge baker ikke! Som er basert på boka ved same namn.

I opplegget ho har til elevane snakkar ho om kva det vil seie å vere feminist i dag. Det handlar ikkje om å hate menn, men det handlar mellom anna om å la jenter og gutar få vekse opp under dei same forholda, kunne få gå i same kler og leike med dei same leikene. Breen viser fleire eksempler på kva det vil seie å vere feminist gjennom å vise elevane sterke bilete frå magasin, reklameoppslag og media der elevane får eit innblikk i kor langt seksualiseringa og pornofiseringa i media har gått. Ho meiner det er på tide me seier i frå at nok er nok. Elevane på Breivang var veldig lydhøyre i timen og deltok aktivt i diskusjon om bileta. På Breen sin blogg kan du lese fleire grunnar til å vere feminist. Mange av bileta her brukar ho i opplegget sitt.

Breen besøker også Tranøy folkebibliotek 4. april og Målselv bibliotek 5. april. Forfattarturneen er ein del av Tromsungdom leser og i samarbeid med Folkebibliotek som litteraturhus.

 

På vei mot en regional bibliotekplan

Utarbeidelsen av ny regional bibliotekplan for Troms er godt i gang. I løpet av mars er det arrangert tre regionale høringsmøter og etter påske skal det siste møtet holdes i Harstad for Sør-Tromsregionen. Deltakere har blant annet vært representanter fra kommunene og bibliotekene, i tillegg til flere eksterne samarbeidsparter, som Universitetet i Tromsø, Tromsø regionråd og Nord-Troms studiesenter.

Vi har fått mange gode innspill til planprogrammet og strukturen på arbeidet videre som vi tar med oss. En av problemstillingene som er diskutert i møtene er hvordan vi kan bedre samhandlingen mellom fylkeskommunen, kommunene og andre samarbeidsparter for å sikre at alle fylkets innbyggere får tilgang til likeverdige bibliotektjenester.

Utover våren skal det arrangeres tre arbeidsgruppeseminar med ulike tema
April: – Kunnskap og læring,
Mai – Litteratur og kultur,
Juni – Møteplass og arena

Arbeidsgruppen for planarbeidet

Birgit Larsen, Fylkesbiblioteksjef
Marit A. Somby, Rådgiver fylkesbiblioteket
Paul Henrik Kielland, Biblioteksjef Tromsø kommune
Anne Strømmesen, Biblioteksjef Lavangen kommune
Kristin Strand Iden, Biblioteksjef Lenvik, Berg og Tranøy kommune
Margrethe Haslund, Biblioteksjef Nordreisa kommune
Jens-Vidar Viken, Samfunnsutvikler, Lenvik kommune
Aina Løhre, kultur- og oppvekstsjef Sørreisa kommune
Johanne Raade, direktør, Universitetsbiblioteket
Det vil komme mange muligheter for å delta i planarbeidet, vi vil gjerne ha en åpen og inkluderende prosess og kommer til å ha en «plattform» tilgjengelig på nett hvor man kan komme med innspill, kommentarer og spørsmål etter hvert som arbeidet går fremover. I tillegg så vil vi hente inn ressurspersoner når vi ser det trengs. Så her er det bare å melde seg på, husk at dette er vår felles plan!
Husk at fristen for å sende inn skriftlige høringsinnspill er 31. mars 2016.