Praktikant skal presentere folkebibliotekene.

Troms og Finnmark fylkesbibliotek er glade for å ta imot praktikant fra OsloMet. Cathrine Sophi Munthe-Kaas skal være i heldigital praksis hos oss til 7. mai. Vi har gitt henne en viktig oppgave som skal legges frem på biblioteksjefmøtet.

Cathrine kommer til å kontakte alle i folkebibliotekene i løpet av de nærmeste ukene på telefon. Ta godt imot henne!

«Hei, mitt navn er Cathrine Sophi Munthe-Kaas. Jeg er student ved OsloMet storbyuniversitet, hvor jeg går førsteåret på bachelorprogrammet bibliotek- og informasjonsvitenskap. Gjennom studiestedet har jeg fått digital praksisplass hos Troms og Finnmark fylkesbibliotek. De har gitt meg en oppgave som jeg skal gjennomføre i løpet av praksisperioden, og da trenger jeg litt av deres verdifulle tid på telefon.

Oppgaven er å lage en PowerPoint-presentasjon som skal presentere deres folkebibliotek, og hvert bibliotek får en slide. Hver slide skal ha et bilde som representerer biblioteket. Her vil jeg gjerne ha bilde av de ansatte på biblioteket, og en liten tekst om biblioteket. Innholdet i teksten på presentasjonen bygges opp ut fra hva dere vil fortelle om, er det noe spennende dere har på agendaen? Kanskje det er noe om biblioteket dere gjerne vil jeg skal videreformidle i presentasjonen. Jeg kommer også til å stille dere noen spørsmål.

Presentasjonen skal gjøres tilgjengelig som sakspapirer til biblioteksjefsmøtet 5. mai, og etterpå vil innholdet bli brukt i sosiale medier for å løfte fram og synliggjøre folkebibliotekene. Jeg kommer til å ringe hvert enkelt folkebibliotek i nærmeste framtid, og ser fram til å høre hva dere har å fortelle, og å snakke med dere. Tenk over hva dere synes er spennende og viktig for dere på bibliotekene å vise de andre, så snakkes vi snart på telefon.»

Vi på fylkesbiblioteket gleder oss til å se resultatet av Cathrines arbeid, og er takknemlige for innsatsen hun gjør for oss i ukene som kommer.

Bibliotekene som kunnskapsaktør er relevante dannelsesinstitusjoner i lokalsamfunnene

Fagseminar om referansearbeid i bibliotek, november 2019

Det treårige prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør nærmer seg slutten. Det arrangeres digitalt avslutningsseminar 6. mai 2021. Seminaret åpnes av fylkesråd for kultur i Troms og Finnmark. Prosjektet har i løpet av perioden mottatt 1,8 mill. i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

På seminaret blir det innlegg av nasjonalbibliotekaren som vil snakke om «Rom for demokrati og dannelse. Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023». I strategien står det følgende: «Demokrati er ikke gitt, derfor må strategien legge til rette for at bibliotekene kan fungere som kunnskapsarena som gir tilgang til kvalitetssikra informasjon og forskning.»

Det har vært viktig å gi bibliotekansatte kunnskap om gode kilder til informasjon og kunnskap for å kunne gi best mulig bibliotektilbud til publikum. Det har også vært viktig å legge til rette for at noen få bibliotekarer skulle få mulighet til å skaffe seg mer kompetanse på dette området enn øvrige bibliotekansatte.  Denne kompetansen har vært til nytte for bibliotekfellesskapet i fylket.  På seminaret møter vi to av disse bibliotekarene, som vil fortelle om sitt arbeid med referansespørsmål og arbeidet med å lage kurs for bibliotekkollegaer.

I prosjektet har det vært et godt samarbeid med UB UiT Norges arktiske universitet. Vi får høre dere syn på dette, og får også høre fagbibliotekenes syn på samfunnsoppdraget sitt sett i lys av bibliotekstrategien.

Seminaret avsluttes med å se framover. Nasjonalbiblioteket har tildelt Troms og Finnmark fylkesbibliotek 350 000 i utviklingsmidler til å videreføre prosjektet, som får navnet Folkebibliotek som kunnskapsaktør 2.0.

Nye biblioteksjefer i fylket

Kimera Skollenborg startet som biblioteksjef i 100% stilling i Nordkapp kommune 1. mars 2021.  Nordkapp bibliotek er et kombinasjonsbibliotek og ligger i Honningsvåg skole

Hilde Kjellmann startet i vikariat som biblioteksjef i Kvænangen 2. november 2020. Hun kombinerer jobben i 50% stilling med 50% stilling som lærer på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Biblioteket ligger i kommunehuset i Burfjord.

Liss Myrås starta 1. januar 2021 som biblioteksjef i Gratangen kommune. Biblioteket er et kombinasjonsbibliotek og ligger i Gratangsbotn skole i Gratangsbotn. I tillegg til 50% stilling i Gratangen er Liss også tilsatt som bibliotekar i 35% stilling i Tjeldsund kommune.

Silja Skjelnes-Mattila overtok biblioteksjefstillinga i Storfjord 1. mars 2021. Hun kombinerer stillinga som 80% biblioteksjef med med ei 20% stilling på Storfjord språksenter hvor hun skal jobbe for å styrke samisk, kvensk og finsk i kommunen. Biblioteket ligger i kommunehuset på Hatteng og har en filial i Skibotn samfunnshus.

En annen gladnyhet er at Måsøy kommune har opprettet en ny bibliotekstilling på Måsøy folkebibliotek. De ønsker seg kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Det er lenge siden en kommune i Troms og Finnmark har opprettet en helt ny bibliotekarstilling. Biblioteksjefen Lillian Jakobsens langsiktige arbeid, utstrakt samarbeid med skole og stort arbeidspress har gitt resultater.

Hyvvää kväänikansan päivää

16.mars er kvenfolkets dag. I 1998 ble kvenene anerkjent som en nasjonal minoritet, og i 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk. Troms og Finnmark fylkesbiblioteket markerer dagen ved: 

Paaskimatka er en kvensk språkturné, som vanligvis gis til elever på 5  trinn hvert år i mai/juni i tilknytning til Paaskiviikko i Nord-Troms. I år blir det den kvenske reisen med språk og uttrykk digitalt tilgjengelig i mars måned, og knyttes til 16.mars. Paaskimatka er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter IKS og Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Paaskimatka digital er støttet av Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket (2020). 

Kvensk bibliotektjeneste arrangerer en digital tegneserieprat med forfatter Terje T. Wollmann, om den kvenske tegneserien Nils ja Magga. 

Troms og Finnmark fylkesbibliotek har digitalisert 18 kven- og finskspråklige predikantbrev fra Elise Balos brevsamling og publisert disse på Digitalarkivet. 

Onnee päiväle kaikile kvääniile/norjansuomalaisile. 

Gratulerer med kvenfolkets dag til alle kvener og norsk/finner. 

Seniord

Noveller, eventyr og samtaler fra Litteraturhuset

Litteraturhuset i Oslo tilbyr et gratis digitalt kulturtilbud til alle over 65 år, som kan være av interesse for mange. Tilbudet ble lansert i desember 2020, og de ønsker at flest mulig skal få glede av disse arrangementene. Derfor inviterer de alle bibliotek i Norge til å delta sånn at dere kan motta strømmingene.

Les mer om tilbudet og invitasjonen her og ta kontakt med Hedda Lidija som jobber ved Kulturhuset i Oslo på post@litteraturhuset.no.

Paaskimatka – kvenfolkets dag

Paaskimatka er en kvensk språkturné, som vanligvis gis til elever på femte  trinn hvert år i mai/juni i tilknytning til Paaskiviikko i Nord-Troms. I år blir den kvenske reisen med språk og uttrykk digitalt tilgjengelig i mars måned, og knyttes til 16. mars, som er Kvenfolketsdag. Det er de lokale bibliotekene i Nord-Troms som tar elevene gjennom dette i sine respektive kommuner.

Paaskimatka er et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter IKS og Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. Paaskimatka digital er støttet av Troms og Finnmark fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket (2020). Paaskiviikko 2021 er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune og Kulturrådet.

Se filmen og lær litt kvensk

Ti forfattere har søkt på årets arbeidsstipend

Fjorårets vinner Ingvild Holvik mellom Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland fylkeskommune og Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune. Foto: Per Ivar Somby

Fristen for skjønnlitterære forfattere i Nord-Norge til å søke nordnorsk arbeidsstipend utløp 1. mars. Det er fjerde år på rad at dette stipendet har vært lyst ut. I år er det ti søkere, mens det har vært rundt 20 de tre foregående årene. Hvem som tildeles årets arbeidsstipend på 100 000 kroner, kunngjøres når stipendet deles ut. Det skjer 26. juni under Festspillene i Nord-Norge i Harstad.


Årets jury er Anne Oterholm, forfatterutdanninga ved UiT Norges arktiske universitet, Cecilie Løveid fra Det litterære råd i Den Norske Forfatterforening og fylkesbiblioteksjef i Troms og Finnmark, Birgit Larsen.

Arbeidsstipendet er et av tiltakene i Den nordnorske litteraturstrategien, 2017-2021. Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge har bedt om ei evaluering av strategien, som inngår i reforhandlingen av Den Nordnorske kulturavtalen 2018-2021. Kulturavtalen skal behandles på fylkestingene i juni.
De nordnorske fylkesbibliotekene sendte i februar en spørreundersøkelse om litteraturstrategien til forfattere, bokhandlere og litteraturfestivaler i landet og bibliotek i Nord-Norge. Fristen for å svare på undersøkelsen går ut 5. mars. Så langt er det kommet 210 svar fra forfattere, 19 fra bokhandlere, 8 fra festivaler og 34 fra bibliotek.
Fylkesbibliotekene har hatt ansvar for å gjennomføre tiltakene i litteraturstrategien, og har en del erfaringer om hvordan tiltakene og strategien har fungert. Svarene fra spørreundersøkelsen, og ikke minst kommentarene, gir et enda bredere grunnlag for å gi gode og relevante innspill til politikerne som skal avgjøre om Den nordnorske litteraturstrategien skal videreføres etter juni 2021. 

Fine strømminger fra bibliotek til barn og unge

I uke 7 besøkte to forfattere bibliotek i Finnmark med opplesninger til barn og ungdom i regi av Under Nordlyset. Onsdag var det livestrømminger fra Alta bibliotek og Sør-Varanger bibliotek.

Endre Lund Eriksen hadde en miniturné med besøk i Berlevåg bibliotek før Sør-Varanger og Monika Steinholm besøkte Hammerfest i før hun var i Alta. Strømmingene var på grunn av situasjonen ikke helt eksklusive for bibliotek, men også gjort tilgjengelig for skoler og folk hjemme. Det var flere som fikk med seg sendingene inkludert skoleklasser, og på Alta bibliotek var elever fra Gakori skole. Det ble gjort avtale med Endre Lund Eriksen om at presentasjon om bokserien «Dyrenes detektivbyrå» fra Sør-Varanger bibliotek er tilgjengelig inn i vinterferien og til og med torsdag 25. februar.

Hvordan lage arrangement rundt digitalt innhold?

Strikkende damer ser konsentrert på skjermen
God stemning i Senjahopen under overføring av bokfest fra Tromsø bibliotek og byarkiv

Tema for det månedlige møtet mellom folkebibliotekene i fylket og fylkesbiblioteket var fysiske arrangement med digitalt innhold. 32 deltakere hørte representanter fra fem av bibliotekene i fylket delte villig av sine erfaringer. Både det de hadde lyktes med og ting de kunne gjort annerledes.

Først kommer en liten oppsummering før vi presentere erfaringer fra de enkelte. Bevisstgjøring rundt at et digitalt arrangement i biblioteket er som et ordinært arrangement.
Skape hyggelige rammer rundt og ta det på alvor.
Samtale, innledning og egne inviterte gjester kan gjøre arrangementet unikt i ditt bibliotek.

Å tilpasse ei digital visning i et stort og åpent bibliotekrom som er tilgjengelig for alle kan være utfordrende (som i Vadsø og Tromsø):
På dagtid kan det forstyrre andre som benytter seg av lokalet.
På kveldstid krever det at noen jobber seint og det er en ekstra kostnad.

Krevende å være proff på strømming – Samtidig kan mange arrangement lages kun med en telefon og en god mikrofon, man kan også ta opp på forhånd og strømme (som med Kathrine Nedrejord). Sjekk med kommunen om det finnes strømmeutstyr som kan brukes av biblioteket.

Arrangementene fra Litteraturhuset strømmes offentlig for alle, og er fine til å lage egne arrangement rundt i bibliotekene.

 1. Brita Esaiassen, bibliotekar, Senja bibliotek avdeling Senjahopen

  BOKFESTEN – TROMS LESER NORDNORSK
  Overføring fra Tromsø bibliotek og byarkiv i januar 2020 var første arrangement i den sammenslåtte kommunen. Kommunen hadde med to deltakere i leseaksjonen. Biblioteket inviterte bredt til arrangementet, godt oppmøte, overkant av 20 personer. Spenning i lufta – aldri gjort dette før. Arbeidslyd fra Tromsø, noe som var bra, ubehagelig når det blir helt stille, er lyden borte? Folket likte seg, fine kulturelle innslag, prat, strikking og kos, også snakk om BookBites. Viktig å sette pris på dem som deltar. Nådde folk med det kulturelle. Den som har ansvar for arrangementet må ha tid til å være tilstede. Brita fikk hjelp av skoleungdommer for å kunne være tilstede på arrangementet, skoleungdommer sørga for å betjene publikum. Strømming via YouTube fungerte veldig godt. Ha gode rom og ramme inn arrangementet
  Deltakerne syntes det var kjempestas å delta på arrangement sammen med folk fra Tromsø og andre steder. Ønsker flere arrangement.
 • Hilde Lorentzen, Vadsø bibliotek
  Starta strømming av Under Nordlyset, 19. oktober fra Tromsø. Ikke markedsført, noe som var bra fordi det hørtes dårlig fra Tromsø.
  Lyden fungerte da det ble strømmet fra Alta. Klage fra andre bibliotekbrukere som ikke deltok. Vadsøs første og egentlige test. Tredje gangs strømming fra Sør-Varanger med Siri Broch Johansen.
  Jørn Lier Horst på FinnLitt, ble reklamert for på en forfatterkveld. Kom en del publikum. Publikum syntes dette var ok, bibliotekansatte syntes det var ok.
  Hadde ikke tenkt på å behandle dette som et ordinært arrangement. Beklaga til publikum, og lovte at neste gang blir det servering. Halvhjerta markedsføring. Det var greit å sitte sammen og se.
  Læring: Må markedsføres ordentlig, slik det gjøres ved fysiske arrangement. Vurderer å kjøpe utstyr for å kunne strømme sjøl med tanke på å strømmer Kvenfestival i juni.
 • Stine Iversen, nestleder og musikkbiblioteka Harstad bibliotek
  Lifestream fra Litteraturhuset i Oslo, fra og med høsten 2019. God erfaring med dette, god kvalitet på lyd, bilde og deltakerne. God backup. Reklamert for disse arrangementene på samme måte som andre. På overføringa av «Smerten ved å være til» med Tirill Broch Aakre og Else Kåss Furuset: hadde de invitert diakonen ved Harstad sykehus som holdt et lite innlegg etterpå og det ble tid og rom til å snakke sammen i etterkant. 20-30 deltakere på arrangementene.
  Dersom muligheten byr seg vil vi ha strømming med samtale i etterkant Under nordlyset færre besøkende på formiddagsarrangement, lyd og bildekvalitet har vært en del opp og ned.
 • Mona Magnussen, biblioteksjef Tromsø bibliotek og byarkiv
  Biblioteket har kjørt 17 digitale arrangement som har hatt 2682 visninger.
  Krevende å kjøre digitale arrangement. Hvordan kan vi produsere et godt arrangement? Vi må jobbe mer med profesjonaliteten og vi trenger flere folk.
  Arrangementet «Kunsten å kommunisere med en tenåring» har vært veldig populært og har hatt flere hundre visninger.
  Ingen servering på grunn av koronarestriksjonene
  YouTube fungerer godt – Facebook ikke så enkelt.
 • Dagfinn Gjerde, biblioteksjef Sør-Varanger bibliotek
  Har laget 13 produksjoner fram til nå.
  Hva er det som gjør at vi er kommet så godt i gang i Sør-Varanger? Det måtte en pest til for å komme i gang. Fikk tilgang til utstyr for å strømme. Sør-Varanger kommune hadde utstyr som er i bruk fire ganger i året.  Brukes til kommunestyremøter.
  Scenerom hvor det er mulig å sette dette opp, lage et studio. Mye ledninger og koblinger.
  Har en mann i huset som har teknisk fagskole som får dette til. Kunnskap nok til å sette seg inn i dette. Har meldt seg på fjernundervisning (Stokmarknes) om produksjon av lyd bilde – er godt i gang med studiet som går over flere år.
  Tema: Lokalhistorie, kirka, internatliv, Nordnes Klippe, husflidstradisjoner i Finnmark, Sagbruk på Elvenes, 1. mai-arr. 17-maiarr med mobilt team. Produserte FinnLitt 2020 en dag. Bare Bremnes, 6. februar, juletradisjoner, nytt prosjekt retta mot eldreinstitusjoner i Sør-Varanger.
  Strømming er enormt ressurskrevende. En ting å tenke på, skal man starte med strømming så innebærer det mye arbeid.
  Noen produksjoner har hatt 4000-5000 visninger. Stor overraskelse at så mange hadde vært innom.
  Rigger nå enda mer teknisk utstyr i scenerommet. Får beholde kommunes utstyr, som låner det når de trenger det. Alle vil til oss for å lage produksjoner – gir biblioteket makt. Alle typer ressurspersoner kommer løpende. Ny og upløyd mark – i framtidas bibliotek. Dette krever ny kompetanse. Kan produsere bokanmeldelser som kan legges en pool, en mulighet til å komme på besøk til folk. Når vi kommer over den tekniske kneika terskelen med god lyd og bilde – bra nok. Da er vi på et spennende marked.

Marit Andersen Somby, Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Nettkurset 23 ting om å formidle på nett.
Fylkesbibliotekene har jobba fram dette nettkurset fordi det trengs kompetanse for å formidle på nett.
Nettkurset 23 ting har ulike tema, ting 12 handler om strømming
Skal legges opp til webinarer, som vil sendes fra Viken fylkesbibliotek. Fylkesbibliotekene kan da ha refleksjonsmøter etter webinarene.

Markering av samenes nasjonaldag

På nettsiden vår om samenes nasjonaldag har vi laget en liten oversikt over noe av det som skjer i løpet av dagen og uke 5.

Her finnes en oversikt over noen strømmede arrangement som dere enten kan vise i biblioteket eller markedsføre digitalt.

På samme siden finner dere program for dagen fra både Tromsø kommune og UiT Norges arktiske universitet. Andre nettressurser er Sametinget, Samisk bibliotektjeneste og Fotoarkivet i Troms og Finnmark.

Vi har også lagt med små snutter fra YouTube hvor man kan lære litt samisk. Bruk gjerne dette til markedsføring på egne nettsider eller Facebooksider.

Lykke til med markeringen og Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn!