Hege er ny biblioteksjef i Kvæfjord

hege-andersenVi ønsker Hege Jasmin Andersen velkommen som ny biblioteksjef i Kvæfjord. Hege tok bibliotekarutdanning i Tromsø i 2004 og har jobbet på UB og biblioteket på Høgskolen i Harstad.  Etter en stund ønsket hun å gjøre noe annet og tok utdanning som kunstterapeut. Hun jobbet et år som biblioteksjef i Tjelsund før hun flyttet til Kvæfjord. Hege syns det er fint å komme tilbake til jobb i bibliotek og har funnet en arena hvor hun kan bruke seg sjøl. Hun er opptatt av det kreative mennesket og ønsker å bruke biblioteket til noe mer, noe kreativt, spesielt med tanke på barn og ungdom. Hege har også tanker om hvordan hun kan utvikle biblioteklokalet.

«Det skal bli spennende i fortsettelsen, og jeg ser fram til å samarbeide med fylkesbiblioteket»,  sier hun. Og vi ser fram til å samarbeide med Hege!

En takk til Helga

Helga Amdal StensenEtter 21 år som bibliotekleder i Kvæfjord har Helga Amdal Stensen nå gått over i pensjonistenes rekker.

Troms fylkesbibliotek vil takke Helga for den solide jobben hun har gjort i alle disse årene. Vi vil  spesielt trekke fram det lesefremmende arbeidet for barn og unges fritidslesing, for elever og læreres skolebibliotektilbud i grunnskolene og for lesefremmende tiltak i den videregående skolen i Kvæfjord og Harstad.

Helga har utført jobben sin med kunnskap og klokskap, og hun har fulgt med i tiden og tatt tak i det nye som har dukket opp. Helga har vært en tydelig stemme i biblioteklederkollegiet som det har vært en glede å samarbeide med. Vi har alltid sett fram til hennes årsmeldinger. For noen år tilbake så Helga og mange andre fram til at det skulle komme et nytt bibliotekbygg i kommunen. Det ble lagt ned mye arbeid i dette, men nytt bibliotekbygg ble det dessverre ikke. Helga fortsatte ufortrødent videre i det gamle legekontoret. Det bibliotekfaglige tilbudet fortsatte å holde høy kvalitet – takket være Helga.

Vi ønsker Helga lykke til i hennes nye tilværelse. Vi regner med at hun ikke kommer til å kjede seg, og får hun ledig tid så vet hun i hvert fall hvor det er lesestoff å finne.

Regional bibliotekplan – invitasjon til planseminar

sky_nordreisaVi ønsker alle med hjerte for bibliotek velkommen til planseminar på Scandic Ishavshotell i Tromsø torsdag 29. september 10.00-15.30.

Troms fylkesbibliotek inviterer til planseminar i forbindelse med at den regionale bibliotekplanen snart er klar for å sendes ut til høring.
Det har vært en spennende prosess og vi er nå interessert i å høre hva dere mener. På seminaret vil vi ta en gjennomgang av hovedperspektivene i bibliotekplanen. Universitetsbiblioteket bidrar med sine tanker om hvordan fag- og folkebibliotek kan samhandle i fylket og Mona Myrland, som er leder for Fyrverkeriet bibliotek på Raufoss, kommer for å snakke om hvordan de jobber med innovasjon og samhandler med lokale aktører. I tillegg vi vil jobbe temamessig med noen aspekter som er viktige i bibliotekplanen og ta imot innspill fra dere.

Vi oppfordrer dere til å delta og å invitere med dere ledere og samarbeidspartnere i kommunen.

Seminaret er gratis for alle deltakere, men vi ønsker bindende påmelding på grunn av seminarpakken.
Meld dere på til marit.andersen.somby@tromsfylke.no innen 15. september.

Vi spanderer lunsj og betaler reiseutgifter til og fra møtestedet for deltakere fra andre steder i Troms.

Program for seminaret.

Nasjonal bibliotekdag og digitale ressurser i biblioteket

PressReader logo I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag vil vi i Troms sette søkelyset på det bibliotektilbudet som ikke finnes i hyllene på det fysiske biblioteket. Siste tilskudd er er at Troms fylkesbibliotek sammen med Tromsø bibliotek og byarkiv betaler for PressReader, en avis- og magasinportal med over dagsferske 5000 publikasjoner på mer enn 60 språk som er tilgjengelig i 72 timer etter at du har forlatt biblioteket. Atekst er en database med norske aviser i fulltekst og Idunn er en tidsskriftsdatabase med artikler i fulltekst fra  over 50 fagtidsskrift – kun tilgjengelig i bibliotekets lokaler.

Bøker er tilgjengelig både gjennom E-lån Troms, en samling e-bøker som kan lastes ned og leses offline og Nasjonalbibliotekts tjeneste Bokhylla.no med bøker fra hele 1900-tallet, til og med 2000, og vil inneholde ca. 250 000 bøker når tjenesten er komplett i 2017. Også en del eldre bøker er digitalisert her.

Det finnes også en mengde gratis og kvalitetssikrede tjenester som Helsebiblioteket, Filmbib, Boksøk, [Stærkere] og PåSkråss. Vi oppfordrer dere til å sette et særlig fokus på disse tjenestene 1. september. Legg fram det dere har av brosjyrer, skriv ut det som eventuelt ligger på nettsidene, åpne tjenestene på bibliotekets pc og fortell om disse til de som kommer innom.

Dere finner også markedsføringsmateriell for Nasjonal Bokdag på nettsiden til Norsk bibliotekforening.

Saken er også omtalt på fylkeskommunens nettsider.

Formidling for gammel og ung i nord og sør

Fribymusiker Abazar underholder barn i bussen med sang og spill.

Fribymusiker Abazar Hamid underholder barn i bussen med sang og spill.

I forbindelse med Nasjonal bibliotekdag blir det lese- og musikkstund i bok-og kulturbussen i Sør-Troms med musiker Abazar Hamid og «bussdama» Anne Gerd Lehn. Det er skoler og barnehager i Ibestad som kan glede seg til dette.

I nordfylket vil forfatteren Britt Karin Larsen besøker Lyngen og Nordreisa folkebibliotek i regi av Forfattersentrumsrekka. Britt Karin Larsen vil snakke om sine bøker om Finnskogen. Den finske innvandringa der og den kvenske innvandringa i Nord-Troms har mange berøringspunkter. Arrangementet er støttet av Troms fylkesbiblioteks prosjekt Folkebibliotek som litteraturhus.

PressReader til alle folkebibliotek i Troms

PressReader logoTroms fylkesbibliotek har kjøpt tilgang til PressReader for folkebibliotekene i Troms. Tilgangen gjelder i første omgang til 1. juni 2017.

PressReader er en avis- og magasinportal, hvor man kan lese over 5000 publikasjoner fra 100 forskjellige land på mer enn 60 forskjellige språk. Publikasjonene er i fulltekst og dagferske. Noen har tre måneder gamle arkiv. Avisene er digital utgave av den trykte avisen.

PressReader er tilgjengelig via bibliotekets wifi. Man kan lese i PressReader på bibliotekets datamaskin eller fra egen enhet. Når man har vært inne på www.pressreader.com med egen enhet via bibliotekets wifi, har man tilgang med denne enheten i 72 timer. Man kan både lese på nett og i PressReader-app. I appen må publikasjonen lastes ned for å leses. Nedlastede publikasjoner er tilgjengelig helt til man sletter dem. Det er en øvre grense for antall nedlastede publikasjoner pr. dag.

HotSpot Map er det mulig å se hvilke HotSpots som finnes i verden. HotSpots er steder som tilbyr fri tilgang til PressReader. Som bruker har man tilgang via wifi fra alle HotSpots og man kan lese på samme måte som beskrevet ovenfor. Alle folkebibliotekene i Troms er lagt inn på dette kartet.

Man kan også opprette gratis konto som gir utvidede muligheter. Når man er innlogget kan man blant annet dele, skrive ut, kommentere og lage bokmerker.

Nyttige lenker som gir innføring i PressReader:

Her er en grei gjennomgang av PressReader på norsk.
Hjelpesenter
HotSpot Map
Blogg

 

Lansering av nye nettsider

Lansering nettsiderTorsdag 9. juni ble de nye nettsidene til bibliotekene i Troms lansert i Kvæfjord bibliotek. Lanseringen var ved Fylkesråd for kultur, Willy Ørnebakk. Ørnebakk kunne fortelle at sidene skal gi innbyggerne enkel tilgang til litteraturtips, informasjon om arrangementer i biblioteket, søk i bibliotekets samling og oversikt over egne lån. I tillegg kan de få tilgang til e-bøker som kan lastes rett ned på nettbrettet eller lesebrettet, og på denne måten ha med biblioteket i lomma uansett hvor man er.

Ørnebakk fremhevet også at de nye nettsidene ikke hadde vært mulig å realisere hvis det ikke hadde blitt gjennomført gjennom et felles løft for fylket. 18 kommuner takket ja til å bli med i prosjektet og i dag er 14 av disse nettsidene tilgjengelige for publikum. Nettsidene er knyttet sammen med noen felles tjenester, noe som synliggjør regionale samarbeid som flere bibliotek inngår i.

Nettsidene bidrar også til at folkebiblioteket kan være veiviser og møtested for informasjon, inspirasjon og mangfold, ikke bare i det fysiske biblioteket, men også på nett. For å få fullt utbytte av tjenestene trengs det en skreddersydd arena for digital formidling av litteratur og kunnskap. Gjennom å bygge opp gode, digitale bibliotektjenester sikres befolkningen et stabilt og godt tilbud uansett hvor man bor.

Lansering nettsider 2

Etter en kort presentasjon av fylkesråden, viste biblioteksjef Helga A. Stensen publikum de nye nettsidene. På nettsidene finner man blant annet boktips til barn, språkkurs og nyttige sider for nye nordmenn og informasjon om bibliotekets låneregler. Nettsidene gjør det også enklere for publikum å finne kontaktinformasjon samt å bestille og fornye bøker selv.

Oversikt over lanserte nettsider i Troms

Om samisk bibliotektjeneste i Troms

Bildecollage samisk
Bloggen Samisk bibliotektjeneste i Troms – Sámi girjerádjubálvalus er en informasjonstjeneste som skal gjøre det lettere for bibliotekene å orientere seg i og holde seg oppdatert på nye utgivelser om samer og samiske forhold, og samisk litteratur, musikk og film. Seks-sju ganger i måneden sendes det ut nyhetsbrev  basert på utgivelsene fra bloggen. Ved å gå inn på bloggen kan man abonnere på nyhetsbrevene.

Les nyhetsbrevet for april.

Informasjon om utgivelsene blir også publisert på denne facebooksiden som drives av Samenas bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Sametingets bibliotek i fellesskap. Her formidles også andre nyhetssaker relatert til samisk litteratur.

 

Vellykkede forfattermøter

24 stykker møtte opp for å høre på Vetle Lid Larssen i Berg. Foto: Berg bibliotek

24 stykker møtte opp for å høre på Vetle Lid Larssen i Berg. Foto: Berg bibliotek

Et virkelig vellykket tiltak i prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus har vært tilbud om forfattermøter. Alle bibliotekene i fylket har fått tilbud om disse, og de fleste har takket ja. I april har i underkant av 500 personer fått med seg ett eller flere av de 15 arrangementene som har vært gjennomført. Og det gjenstår fortsatt to arrangement i uke 17. Temaene har spent fra feminisme, meiser og deres liv og trekkfugler til kjærlighet og vennskap mellom far og sønn. Det er skrevet utførlige og nyttige rapporter fra alle turneene.