Ressursside for bibliotekene i Troms

Dette er fylkesbibliotekets ressursside for alle som jobber med bibliotek i Troms! Siden skal utvikles av folkebibliotekene og fylkesbiblioteket i fellesskap. Her kan bibliotekene i fylket finne inspirasjon og informasjon, vise fram det de gjør og dele erfaringer.

Festivalbibliotek Riddu Riddu

Fylkesbiblioteket deltok i år som tidligere år i arrangementet av Festivalbiblioteket Riddu.

Bokprat med Inga Ravna Eira. Foto Torunn Olsen

Torsdag kl. 1400: Samtale med forfatter Inga Ravna Eira, samtaleleder Aud Tåga, 56 besøkende

Torsdag kl. 1600: Samtale med Buffy Sainte-Marie, samtaleleder Sandra Màrjá West, 150 besøkende.

Tanya Tagaq leser. Foto Aud Tåga

Fredag kl. 1300: Opplesing ved Tanya Tagaq. Introduksjon ved Aud Tåga, 90 besøkende.

Onsdag 15.30 Familieforestilling Skole-Petter Anna, Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm holdt i tillegg workshop under barnefestivalen onsdag, torsdag og fredag.

Foto: Aud Tåga
Foto: Aud Tåga

De øvrige arrangementer i biblioteket hadde ikke festivalbiblioteket ansvar for, annet enn å sørge for at det var ryddig, nok sitteplasser og kaffe til dem som kom på arrangementene.

På fredag var det seminar om urfolksmusikk (105 deltakere) og Nordlys-seminaret: Kampen om mineralene (150 deltakere). På lørdag var det fire arrangement: seminar om urfolksaktivisme (104 deltakere), prisutdeling for årets beste masteroppgave med urfolkstema (92 deltakere), Universitetet i Tromsøs seminar: Laks – samiske tradisjoner og grenseoverskridende forvaltning av Tanaelva (84 deltakere) og til slutt årets unge kunstner: Emil Karlsen. (84 deltakere)

Det totale antall besøkende på arrangementene i biblioteket var 915.
Biblioteket i Senter for nordlige folk er blitt en arena for seminarer og debatter under Riddu Riddu. Rommet fungerer rimelig godt som sal når bokhyllene på hjul ryddes vekk.

Kjersti Kollbotn er tildelt arbeidsstipend for 2019 

En glad Sigrid Ina Simonsen og en like glad mottaker Kjersti Kollbotn

Arbeidsstipendet for litteratur gikk i år til forfatteren Kjersti Kollbotn. Stipendet ble delt ut av fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen som sier hun er glad for at vi har et eget arbeidsstipend til nordnorske forfattere. Dette er det behov for! Utdelingen fant sted på Harstad bibliotek under Festspillene i Nord-Norge i forbindelse med  litterær vårfest og bransjetreff for litteratursektoren i Nord-Norge.

Kjersti Kollbotn (1959) bor i Tromsø, og har tatt forfatterutdanning ved Universitet i Tromsø. Hun debutert med romanen Eg er mamma. Eg skal være god i 2009.
Kollbotn sier dette om tildelinga: «Det er uhorveleg stas! Eg søkte stipendet med tekstutdrag frå eit bokmanus eg har streva med ei god stund. Derfor gjer det meg ekstra glad og gira at juryen har sett eit potensial i dette pågåande arbeidet mitt. Pengane skal gå til frigjering av skrivetid til bokprosjektet. Kvar einaste krone. Kvar smitt og smule.»

Det er andre gang arbeidsstipend for nordnorske forfattere er delt ut. Arbeidsstipendet på 100 000 kroner skal deles ut hvert år, og er et av tiltakene i Den nordnorske litteraturstrategien som Landsdelsrådet for kultur har tatt initiativet til. Det var 18 søkere til stipendet med mange gode skjønnlitterære prosjekter. For å kunne få tildelt arbeidsstipendet kreves det at produksjonen som utarbeides må være skjønnlitterær. Forfatteren må være bosatt i Nord-Norge og være aktiv som forfatter.

Troms leser nordnorsk

Det har vært stor etterspørsel etter plakater og lesekort til lesekampanjen Troms leser nordnorsk, så her har vi tydeligvis truffet blink. Det er flott at så mange får øynene opp for litteratur fra og om Nord-Norge og av nordnorske forfattere.

Hør intervju med biblioteksjef Åse Hansen på Lyngen folkebibliotek i morgensendinga til NRK Troms.

Les mer om kampanjen og last ned lesekort og forslag til aktuelle bøker.

Litterær vårfest og bransjetreff under FiNN

Bli med på Litterær vårfest og bransjetreff under festspillene i Nord-Norge.Fredag. 28. juni kan du få vite mer om Sametingets fremtidige satsing på produksjon og formidling av samisk litteratur, og hvordan samarbeidet mellom ulike kunstuttrykk kan styrkes.  Du kan også delta på ei verbal vandring i litteraturlandskapet i nord og høre idéer og tanker om hvordan Hamsunsenteret kan bidra til at litteraturen blir ett av vår tids viktigste kunst- og kulturuttrykk.

På Litterær vårfest på Harstad bibliotek byr vi på en interessant forfattersamtale mellom Ingvild Solstad-Nøis og Caroline Kaspara Palonen. Som siste post på programmet deles årets forfatterstipend ut av fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen. Arbeidsstipendet på 100 000 kroner går til en nordnorsk forfatter. Etter utdeling av stipendet blir det en liten samtale med forfatteren.

Hamsunsenteret og FiNN gir gratis inngang på SULT – høytlesningskonsert lørdag 29. juni til alle som deltar på Bransjetreffet fredag.

Bransjetreffet arrangeres som et tiltak i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021 av fylkesbibliotekene i Finnmark, Troms og Nordland i samarbeid med Forfattersentrum nord.

Se program og påmeldingsinformasjon

Les mer om nordnorsk litteraturstrategi

Leser søker bok i Tromsø fengsel

Forfatteren med romanen og musikeren som spiller gitar.
Veronica Salinas og Per Einar Watle klar for å møte innsatte i Tromsø fengsel

Mandag var forfatter Veronica Salinas og musiker Per Einar Watle på besøk i Tromsø fengsel. Besøket er en del av Bokåret 2019 hvor Leser søker bok gjør en ekstra innsats for å tilby gode litteraturarrangementer til lesere som har et begrenset litteraturtilbud.

Åtte innsatte møtte opp i gymsalen for å høre Veronica lese fra romanen OG ledsaget av argentinsk gitarmusikk fra Per Einar. Musikken fulgte teksten godt og det ble en fin opplevelse for alle som var tilstede. En av tilhørerne som sjøl hadde gått på norskkurs sa underveis at det virka som om ho hadde vært inni hans hode og henta teksten. Veronica stilte små spørsmål underveis noe som var med på å løse opp stemninga blant tilhørerne. Etter opplesinga stilte flere av tilhørerne spørsmål, både om Argentina og om Veronica merka forskjell på hvordan ho blei behandla i Norge da hun kom for 17 år siden og nå i 2019.

En lærer fra Breivang videregående skole som også underviser i fengslet var også til stede. Hun bruker boka OG i undervisninga og sa at den fungerer godt for fremmedspråklige elever. Og det at Veronica som hadde det vanskelig da ho flytta hit fortsatt bor i Norge og har det bra, gir dem håp for framtida.

Fengselsbibliotekar Linda Mikaelsen takka for besøket og ønsker duoen velkommen tilbake ved en senere anledning.

Lesekampanjer for barn i Troms

Logo for sommerlesekampanjen Les for Svingende.
Logo for lesekampanjen Sommerles.no

I år som i fjor tilbys to ulike lesekampanjer for barn i Troms. Sommerles, som er en nasjonal digital kampanje og Les for svingende, som tilbys i Troms.

Begge kampanjene har oppstart 1. juni og avsluttes 31. august. Kampanjene retter seg mot barn og unge opp til 7. klasse.

I fjor deltok barn og unge fra til sammen 14 bibliotek i fylket og de leste over 2000 bøker. I år avvikles 21 lesekampanjer i 19 kommuner. I tillegg deltar Bok- og kulturbussen i Sør-Troms og Longyearbyen bibliotek, og da lander vi på tilsammen 23 lesekampanjer i fylket denne sommeren. Med flere deltakere regner vi med at tallet på leste bøker blir enda høyere i år.

Ta kontakt med ditt lokale bibliotek for å delta.
God lesing til alle barn i Troms.

Bransjetreff for litteraturen og utdeling av arbeidsstipend

Kristin Bjørn, fjorårets mottaker av arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter.
Fjorårets mottaker Kristin Bjørn. Foto: Julie Pike

Det skjer i Harstad 28. juni 10.30 – 13.00. Da blir det bransjetreff for litteraturen med presentasjoner fra Sametinget om produksjon og formidling av samisk litteratur og presentasjon fra Hamsunsenteret om formidling. Seinere på dagen skal fylkesråd for kultur Sigrid Ina Simonsen dele ut arbeidsstipend til en nordnorsk forfatter. Fjorårets mottaker av arbeidsstipendet var Kristin Bjørn, og vi venter spent på årets tildeling.

Oria søkeverksted

Ivrige deltagere på Oriakurs.
Ivrige deltagere på Oriakurs. Foto: Aud Tåga

14. mai ble det arrangert søkekurs eller søkeverksted med 15 deltakere på datarommet på fylkeshuset. Tanmayo Olsen var kursholder for et arbeidsomt og trivelig gjeng.

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse etter kurset. Alle som svarte sier at kurset var nyttig, og at det er viktig og ikke minst nyttig å diskutere med andre, to og to og i fellesskap i den store gruppa. Deltakerne vurderer sin søkekompetanse til nå å være ganske bra, noen litt bedre. Det virker nesten som om kurs avstedkommer ny behov for kurs.  Flere framholder hvor viktig det er å få øvd på søking og finne ulike innganger til søk. Noen ønsker også å delta på Pexip-møter om Oria, mens andre nevner at det bør arrangeres regionale kurs.

Årets litteraturprogram Riddu Riđđu 2019

På årets litteraturprogram står den samiske poeten Inga Ravna Eira fra Karasjok, den verdenskjente strupesangeren og forfatterdebutanten Tanya Tagaq som tilhører årets nordlige gjestefolk på Riddu – inuittene fra Nunavut, Buffy Sainte-Marie og duoen Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm med sin familieforestilling basert på deres tospråklige bøker om Skole-Petter Anna.

Halvfigurbilde av Inga Ravna Eira i kofte og samelue.
Inga Ravna Eira. Foto: Michal Aase


Torsdag 11. juli møter vi Inga Ravna Eira i biblioteket kl. 14.00  i samtale med fylkesbibliotekets Aud Tåga om hennes diktverk Ii dát leat dat eana/Dette er ikke den jorda, som har klimaendringer som tema.Halvfigurbilde av Buffy Sainte Marie
Buffy Sainte Marie. Foto: Matt Barnes

Senere på torsdag, kl. 16.00, møter vi legenden Buffy Sainte-Marie i samtale med festivalsjef Sandra Márjá West om den ferske autoriserte biografien Buffy-Sainte Marie : The Authorized Biography skrevet av Andra Warner

Helfigurbilde av en syngende Tanya Tagaq i profil
Tanya Tagaq. Foto: Shelag Howard

Fredag 12. juli kl. 14.00 får vi høre Tanya Tagaq lese fra Split Tooth – hennes sterke debut som skjønnlitterær forfatter som skildrer oppvekst i Nunavut.

To smilende damer i kofter og sameluer.
Elin Wersland og Anna Anita Guttorm

Senere på fredag kl. 15.30 er Elin Wersland og Anna Anita Guttorm klar med talkshow ute på Lillescenen basert på karakterer fra deres to bøker om Skole-Petter Anna. De deltar med workshops under barnefestivalen hvor barna får innføring i samiske navne- og kallenavntradisjoner og de får laget sine egne samiske pass. Først skal de innom Ailo-Veras og Thedor-Antes skjønnhetssalong før passbilde tas.

Troms fylkesbibliotek samarbeider med Riddu Riđđu om litteraturprogrammet. I tillegg avvikles seminarprogrammet i festivalbiblioteket som er at samarbied mellom Kåfjord bibliotek, Troms fylkesbibliotek og Riddu Riđđu.

Se hele programmet på Riddus nettsider


Look to Skjervøy

Erna Solberg foran et maleri på sitt kontor.
Erna Solberg er en av de mange som sender en hilsen til Lesefestivalen.

Lesefestivalen 2019 i Nordreisa og Skjervøy ble gjennomført før påske. Lesefestivalen har som mål å skape leseglede og leselyst blant barn og unge i kommunene. Vi har latt oss imponere og inspirere av denne videoen hvor Skjervøy bibliotek har fått flotte hilsninger og bokanbefalinger fra mange kjente personer.

Dere kan lese mer om Lesefestivalen 2019 på facebooksidene til Skjervøy folkebibliotek og Nordreisa bibliotek.